економіка

VI Міжнародна науково-практична конференція «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації»

Галузь: 

Організатори:

- Самарський інститут бізнесу та управління
- Вища школа менеджменту
- Центр розвитку освіти, науки та інновацій
- Консалтингово-конфліктологічний центр
- Кримський інститут бізнесу

Тематичні напрямки конференції:

  Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізації.
 • Гуманітарні проблеми соціально-економічного розвитку. Соціологічний вимір економічних реформ.
 • Розвиток людського потенціалу та формування громадянського суспільства.
 • Трансформація моделей національного економічного розвитку в умовах глобалізації.
 • Стратегічні шляхи розвитку науково-технічного та технологічного потенціалу України.
 • Оптимізація фінансових механізмів становлення ринкової економіки. Напрямки вдосконалення облікової та податкової політики.
 • Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу.
 • Пострадянські країни та СОТ: стратегія співробітництва.

VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Галузь: 

Тематичні напрямки конференції:
[b]Секція 1. Системи штучного інтелекту[/b]
[list]
[*]Теоретичні проблеми штучного інтелекту
[*]Нові платформи для автономних систем з інтегрованими системами комунікації
[*]Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій
[*]Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту
[*]Експертні та багатоагентні системи
[*]Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів
[*]Алгоритмічне забезпечення паралельних та розподілених обчислень
[*]Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
[*]Моделювання інтелектуальної діяльності людини
[*]Комп’ютерна лінгвістика
[*]Видобування даних та знань з текстів
[*]Алгоритми навчання
[*]Когнітивні процеси та їх застосування
[*]Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
[*]Інтелектуальний аналіз даних
[*]Системи, що навчаються
[*]Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач
[*]Філософські проблеми штучного інтелекту
[/list]
[b]Секція 2. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем[/b]
[list]
[*]Програмна інженерія

II Міжнародна конференція “Сучасна стохастика: теорія та застосування”. (MSTA-III)

Галузь: 

Організатори конференції:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут математики Національної академії наук України
Інститут кібернетики Національної академії наук України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Драгоманова Національний педагогічний університет
Український благодійний фонд сприяння розвитку математичних наук

Міжнародна конференція "Сучасна стохастика: теорія та додатки III" присвячений 100-річчю Б. В. Гнеденко і 80-річчю М.І. Ядренко. Конференція буде проходити 10-14 вересня 2012 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Метою конференції є об'єднання зусиль національних і зарубіжних вчених з ймовірності та суміжних областях. Вона надає унікальну можливість для обміну ідеями та обговорення останніх результатів і нових тенденцій в теорії ймовірностей, статистики та їх додатків.

Робочою мовою конференції є англійська.

Перша щорічна заочна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та безпека держави в період економічних, соціальних, політичних трансформацій»

Галузь: 

Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

Секції:

 1. Політика конкурентоспроможності: сутність, завдання, механізми реалізації
 2. Конкурентоспроможність і безпека держави в трансформаційних умовах: теоретико-методологічні підходи до визначення пріоритетів
 3. Підвищення ефективності управління і управлінської діяльності як запорука забезпечення конкурентоспроможності держави
 4. Використання конкурентних переваг регіонів України в міжнародному контексті
 5. Конкуренція і проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств
 6. Безпека України: геополітичні, соціально-економічні та екологічні аспекти
 7. Розвиток людського потенціалу як складова конкурентоспроможності держави

Обсяг тез доповіді - до 12 (!!!) сторінок формату А4. Збірник має УДК, ББК, рецензії науковців у відповідній галузі наук. Збірник матеріалів та сертифікат про участь надсилаються протягом 2 (!!) тижнів з дати проведення конференції. Діє програма знижок оплати інформаційно-організаційних послуг.

XI Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах"

Галузь: 

Проводить Кафедра економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету

Напрямки роботи конференції:

 • Загальні проблеми планування промислового виробництва. Планування витрат.
 • Планування та прогнозування обсягу виробництва.
 • Планування продуктивності праці, заробітної плати, доходів населення.
 • Планування фінансів.
 • Маркетинг. Планування матеріально-технічного забезпечення.
 • Планування технічного і організаційного розвитку.
 • Стратегічне планування.
 • Економіко-математичне моделювання процесів виробничої діяльності.
 • Бізнес-планування на підприємстві. Інвестиційна діяльність.
 • Зовнішньоекономічна діяльність. Спільні підприємства.
 • Структурні зміни в економіці. Малий бізнес.
 • Реструктуризація, санація підприємств.
 • Регіональна підтримка вітчизняного виробника.
 • Оцінка потенціалу підприємства.
 • Економічна безпека діяльності підприємства.

Робочі мови конференції – українська, російська.

Міжнародна науково-практична Інтернет - конференція "Формування конкурентноспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади"

Галузь: 

Організатори:

  Тернопільський інститут агропромислового виробництва (м. Тернопіль)
 1. Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця)
 2. Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський)
 3. Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький)
 4. Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль)
 5. Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
 6. Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ)
 7. Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана)

В розрізі тематики конференцій заплановано наступні секції:
СЕКЦІЯ 1. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

Міжнародна науково-практична конференція „Фінанси: сучасний стан та пріоритети розвитку ”

Галузь: 

Організатори:
Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (м. Алмати, Казахстан)
Інститут іноземних мов і ділової кар'єри (м. Алмати, Казахстан)
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини (м. Умань, Україна)
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського
(м. Донецьк, Україна)
Кримський економічний інститут КНЕУ ім. Вадима Гетьмана (м. Сімферополь, Україна)
Республіканський вищий навчальний заклад „Кримський інженерно-педагогічний університет” (м. Сімферополь, Україна)
Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Тематичні напрямки конференції:

Секційне засідання №1: „Сучасні напрями розвитку державних фінансів ”

Секційне засідання №2: „Фінансово – аналітичне забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання (фінанси підприємства)”

Секційне засідання №3: „Тенденції та перспективи розвитку обліку, фінансів та аудиту”

Секційне засідання №4: „Теоретико – методичні проблеми інноваційної підтримки фінансового менеджменту”

V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"

Галузь: 

Організатор: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Напрямки роботи конференції:
Секція №1. Сучасний світовий розвиток: прогнозованість, кризовість, інноваційність.
Секція №2. Політика та економіка ХХІ ст.: інновації в національних, регіональних та міжнародних стратегіях розвитку.
Секція №3. Соціум, менеджмент, культура, інновації.
Секція № 4 Інноваційна освіта.

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Галузь: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство

IV Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні процеси в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи"

Галузь: 

Організатор: Аналітичний центр "Нова Економіка"

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

Сторінки

Підписатися на RSS - економіка