VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Тематичні напрямки конференції:
[b]Секція 1. Системи штучного інтелекту[/b]
[list]
[*]Теоретичні проблеми штучного інтелекту
[*]Нові платформи для автономних систем з інтегрованими системами комунікації
[*]Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій
[*]Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту
[*]Експертні та багатоагентні системи
[*]Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів
[*]Алгоритмічне забезпечення паралельних та розподілених обчислень
[*]Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
[*]Моделювання інтелектуальної діяльності людини
[*]Комп’ютерна лінгвістика
[*]Видобування даних та знань з текстів
[*]Алгоритми навчання
[*]Когнітивні процеси та їх застосування
[*]Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
[*]Інтелектуальний аналіз даних
[*]Системи, що навчаються
[*]Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач
[*]Філософські проблеми штучного інтелекту
[/list]
[b]Секція 2. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем[/b]
[list]
[*]Програмна інженерія
[*]Технології штучного інтелекту
[*]Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
[*]Інтелектуальний аналіз даних
[*]Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач
[/list]
[b]Секція 3. Сучасні технології промислової розробки програмного забезпечення[/b]
[list]
[*]Сучасні технології проектування, розробки та тестування програмного забезпечення
[*]Колективна розробка програмного забезпечення
[*]Інструментальні засоби проектування прикладних систем
[*]Технології дистанційного навчання та контролю знань
[*]Мультиагентні та адаптивні системи
[*]Бази даних та знань
[*]Розробка програмного забезпечення вирішення прикладних задач
[*]Інформаційні технології
[/list]
[b]Секція 4. Сучасні системи управління[/b]
[list]
[*]Аналіз та розробка систем управління технічними та організаційними об’єктами.
[*]Системи технічної діагностики
[*]Технічні засоби систем управління
[*]Мікропроцесорні засоби
[*]Системи промислової автоматизації
[*]Ідентифікація об’єктів управління
[/list]
[b]Секція 5. Аналіз і моделювання систем[/b]
[list]
[*]Системний аналіз технічних, економічних, соціальних, екологічних та інших систем
[*]Математичне моделювання
[*]Імітаційне моделювання
[*]Системи підтримки прийняття рішень
[*]Морфологічні, функціональні та інформаційні моделі систем
[/list]
[b]Секція 6. Моделювання соціально-економічних систем. [/b]
[list]
[*]Моделювання і прогнозування в діяльності складних виробничо-економічними систем.
[*]Моделювання інтегрованих виробничо-логістичних систем.
[*]Інтелектуальні методи аналізу економічної інформації.
[*]Моделі і методи нечіткої логіки в управлінні економічними системами.
[*]Використання пакетів прикладних програм в моделюванні.
[/list]

Конференція проводиться в м. Донецьк на базі Інституту інформатики і штучного інтелекту Донецького національного технічного університету.
[b]Робочі мови конференції: [/b]українська, російська, англійська.

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon INFOLIST 2012.doc84 КБ