економіка

І Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Галузь: 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля запрошує до участі у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА», яка відбудеться 26-28 вересня 2013 року у місті Феодосія АР Крим.

Тематичні напрямки конференції:

1. Фінансовий механізм самодостатності регіону: проблеми та перспективи сталого розвитку.
2. Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємств регіону.
3. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у контексті Європейської інтеграції.
4. Механізм стимулювання розвитку індустрії гостинності на регіональному рівні.
5. Податкові імперативи: аспекти соціальної мобілізації.
6. Актуальні питання в сфері міжнародної економіки.
7. Проблеми та перспективи розвитку банківської справи в світі.

(Організаційний комітет розглядає можливість включення інших тематичних напрямків за пропозиціями учасників за умови наповнення матеріалом цих напрямків.)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

Галузь: 

Секції роботи конференції:
1. Інноваційна складова розвитку трансформаційної економіки;
2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльністьв умовах побудови інформаційного суспільства;
3. Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства

За матеріалами роботи конференції видається збірка тез доповідей учасників.

http://www.udau.edu.ua/assets/files/konferencii/2013/22-23.04.2013Odessa.pdf

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації і трансфер технологій: від ідеї до прибутку»

Галузь: 

Наукові секції роботи конференції:
1. Інновації в економічній теорії;
2. Інноваційний розвиток національного господарства;
3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки;
4. Маркетинг інновацій;
5. Інновації в менеджменті;
6. Інновації в логістиці;
7. Інноваційний розвиток підприємств;
8. Проблеми та перспективи трансферу технологій;
9. Інноваційний розвиток регіонів;
10. Моделювання інноваційного розвитку;
11. Бухгалтерський облік інновацій та операцій з трансферу технологій;

Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку" - 2013

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми та перспективи функціонування економіки України в умовах забезпечення сталого розвитку", яка відбудеться 21 березня 2013 року.

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
Рівненський інститут ВНЗ
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Тернопільський національний економічний університет
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Тематичні напрямки:

 1. Підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах забезпечення сталого розвитку.
 2. Фінансово-економічні проблеми та перспективи розвитку України.
 3. Проблеми обліку, аналізу та контролю в економіці України.
 4. Психологічні аспекти забезпечення сталого розвитку економіки України.
 5. Науково-педагогічне забезпечення економічної освіти в Україні.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:

XI Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна 2013: Економіка"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Шевченківська весна 2013:Економіка", яка буде проводитися 18-22 березня 2013 року.

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів

Тематичні напрямки:

 1. Економічна теорія;
 2. Фінанси та страхування;
 3. Банківська справа;
 4. Економічна кібернетика;
 5. Міжнародна економіка;
 6. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;
 7. Облік, аналіз та аудит;
 8. Економіка підприємства та підприємництво.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням:
http://shv.univ.kiev.ua/uk/users/registration

Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2013 року

Організаційний внесок:

 • для учасників з України - 150 гривень;
 • для іноземців - 25 євро.

Оплата участі:

Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес в умовах трансформаційної економіки" - 2013

Галузь: 

21-25 травня 2013 року у Самарському інституті бізнесу та управління, центрі розвитку освіти, науки та інновацій, Кримському інституті бізнесу відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Бізнес в умовах трансформаційної економіки" - 2013.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки роботи конференції:

 • Сучасні трансформації національних економічних моделей. Роль державного регулювання у розвитку підприємництва.
 • Інвестиційний потенціал вітчизняної економіки.
 • Підвищення конкурентоспро-можності вітчизняних підприємств.
 • Інновації як механізм підвищення ефективності бізнесу.
 • Прогалини підприємницького права України та механізми їх усунення. Інституціональне забезпечення бізнесу.
 • Фінансовий механізм підприємницької діяльності. Проблеми фінансового ринку України та шляхи їх подолання.
 • Міжнародне економічне співробітництво України в контексті членства в СОТ.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька

 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства"

  Галузь: 

  Організатор:
  Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль);
  Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця),
  Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський);
  Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький);
  Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль);
  Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
  Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ);
  Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана).

  Тематичні напрямки:
  Секція 1. Сільськогосподарські науки:
  - загальне землеробство;
  - агрохімія;
  - селекція і насінництво;
  - овочівництво;
  - плодівництво;
  - виноградарство;
  - рослинництво;
  - кормовиробництво і луківництво;
  - первинна обробка продуктів рослинництва;
  - розведення та селекція тварин;
  - годівля тварин і технологія кормів;
  - рибництво;
  - технологія виробництва продуктів тваринництва;
  - історія сільськогосподарських наук;

  VIIІ Міжнародна науково-практична конференція "Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум - 2012»"

  Галузь: 

  Шановні колеги!
  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012)», що відбудеться у Харківському національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 5–7 грудня 2012 р.
  Мета конференції – удосконалення наукового забезпечення процесів реформування в економіці та підготовки фахівців в області економічних досліджень. Планується обговорення стану, проблем розвитку й кадрового забезпечення економічних досліджень та методів оптимізації актуального напрямку діяльності підприємств в умовах трансформації народного господарства та формування ринкових відношень, а також розробка відповідних рекомендацій.
  Основні тематичні напрямки конференції (секції):

  1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту та економічного аналізу, національна та світова практика.
  2. Математичні моделі та інформаційні технології в економіці.
  3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контесті дослідження поточних та перспективних тенденцій розвитку національної та світової економіки.

  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України"

  Галузь: 

  Організатор:
  Подільський державний аграрно-технічний університет
  Інститут бізнесу і фінансів
  Луцький національний технічний університет
  ННЦ "Інститут аграрної економіки"
  Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
  Науковий клуб "Sophus"

  Тематичні напрямки:
  Секція 1. Розвиток економічних теорій у подоланні світової економічної кризи та роль бухгалтерського обліку: проблематика міждисциплінарних досліджень.
  Секція 2. Актуальні питання обліку окремих об’єктів та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності.
  Секція 3. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту та проблеми управління витратами.
  Секція 4. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку за об'єктами.
  Секція 5. Інститут аудиторства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
  Секція 6. Організаційно-методичні засади та інноваційні технології підготовки фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
  Секція 7. Сучасні методики контролю та аналізу для обґрунтування управлінських рішень.
  Секція 8. Комерційна діяльність та підприємництво в умовах ринкової економіки.

  VI Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

  Галузь: 

  VI Международная научно-практическая конференция для
  студентов, аспирантов и молодых ученых

  «ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ»

  Дата проведения: 25.08.2012г.

  Аналитический центр «Экономика и финансы» приглашает Вас принять участие в конференции, ставя целью её проведения, обсуждение и поиск решений актуальных проблем современной экономической науки. Научное развитие и технологический прогресс способствует формированию нового экономического мышления и новых научных теорий. Публикация результатов исследований является чрезвычайно важным инструментом в отображении и мотивации роста научного потенциала. Формируются множество новых оригинальных идей, теорий, которые заслуживают самого пристального внимания научной общественности.

  В программе конференции планируются секционные заседания по следующим направлениям:

  Экономическая теория.
  Мировая экономическая интеграция и трансформационные процессы в ХХI веке.
  Экономика и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленности, АПК и сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи и информатики, сферы услуг).

  Сторінки

  Підписатися на RSS - економіка