Сімферополь

Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні трансформації в сучасному світі"

Галузь: 

Тематичні напрямки:
1. Суспільні інститути та чинники їх трансформації.
2. Національна Ідея як чинник суспільної трансформації.
3. П Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства.
4. Громадський рух як чинник динамізації суспільних трансформацій.
5. Розвиток механізмів взаємодії громадянського суспільства та держави.
6. Роль релігійних громад у становленні демократичних держав.
7. Механізм функціонування та трансформації політичних режимів в сучасному світі.
8. Роль ЗМІ у сучасних суспільних трансформаціях.

Організатори:
Самарський інститут бізнесу та управління Центр розвитку освіти, науки та інновацій Кримський інститут бізнесу

Телефон / Факс:
(652) 66-80-85; +380 50 496-33-53, +380 63725-09-10

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок: Очна участь - 100 грн Заочна участь з отриманням матеріалів конференції - 80 грн. Заочна участь з отриманням лише електронної версії збірника - 50 грн.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Круглий стіл «Економічна політика України в контексті європейського вибору»

Галузь: 

Круглий стіл «Економічна політика України в контексті європейського вибору»

E-mail Оргкомітету: crimeabusiness@mail.ru

Організатори: Кримський інститут бізнессу, Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Самарський інститут бізнесу та управління

Організаційний внесок становить 80 грн,включає розсилку збірника тез протягом місяця заочним учасникам конференції.
Учасникам,яким потрібна тільки електронна копія збірника, організаційний внесок - 50 грн.

Дедлайн: 30.11.2013

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні інновації у сучасному суспільстві" 2013

Запрошум взяти участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Соціальні інновації у сучасному суспільстві"

Тематичні напрямки:
1.Інновації в сфері соціального забезпечення. Пенсійна реформа.
2. Молодіжна політика. Соціальний захист дітей та молоді.
3. Освіта як важливий напрям соціальної політики.
4. Соціальна проблематика ринку.
5. Соціальна робота в Україні та світі

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Останній день подання матеріалів: 5 жовтня 2013 року

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету электронною поштою заявку щодо участі у конференції, тези та отскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. Тези та заявка вважаються прийнятими після отримання підтвердження від оргкомітету.

Організаційний внесок:
Очна участь - 150 грн
Заочна участь з отриманням матеріалів конференції - 120 грн.
Заочна участь з отриманням лише електронної версії збірника - 100 грн.

Оплата участі:
Реквізити для оплати:

Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічна конвергенція в Європі: фокусування на Україні»

Галузь: 

Тематика та напрмки наукових дискусій конференції:

1. Європа: конвергенція країн і дивергенція регіонів
2. Загальні тенденції й імперативи науково-технічного і соціально-економічного прогресу
3. Домінуючі соціально-економічні моделі та шляхи їх конвергенції
4. Фінансові інструменти реалізації політики Європейського Союзу
5. Методи оцінки ступеню конвергенції інтеграційних формувань
6. Соціально-економічні диспропорції: стратегії подолання
7. «Зелена економіка» Європи: механізми імплементації в Україні

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Політико-правові аспекти розвитку суспільства
Секція 2. Українська та світова культура
Секція 3. Фінансові аспекти розвитку підприємництва
Секція 4. Вдосконалення обліку та аудиту
Секція 5. Інформаційні технології в економіці
Секція 6. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Секція 7. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту організацій
Секція 8. Маркетингові стратегії в підприємницькій діяльності
Секція 9. Економіка сучасного підприємства: теорія і практика

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів «Сучасний стан та напрями розвитку банківської системи України»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):
1. Підвищення ролі центрального банку в сучасних процесах розвитку банківської системи України.
2. Трансформація функцій комерційних банків у системі фінансового посередництва.
3. Вдосконалення управління окремими видами банківських операцій.
4. Підвищення фінансової стійкості банківської системи України та вдосконалення систем управління ризиками у банках.
5. Розвиток маркетингової діяльності комерційних банків.

Міжнародна науково-практична конференція «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку контролю та аудиту
Секція 2. Професійні компетенції бухгалтера, аудитора. Питання етики
Секція 3. Сучасні проблеми обліку та аналізу в умовах глобалізації

Міжнародна науково-практична конференція «20-річчя аудиту. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Досягнення, проблеми та перспективи розвитку контролю та аудиту
Секція 2. Професійні компетенції бухгалтера, аудитора. Питання етики
Секція 3. Сучасні проблеми обліку та аналізу в умовах глобалізації

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи економічного розвитку»

IV Міжнародна науково-практична конференція «Синтез розвитку економічного, підприємницького, фінансового, зовнішньоекономічного, курортно-оздоровчого та інформаційного потенціалу регіону в процесі реформування національної економіки» 2013

Галузь: 

IV Международная научно-практическая конференция
«Синтез развития экономического, предпринимательского, финансового, внешнеэкономического, курортно-оздоровительного и информационного потенциала региона в процессе реформирования национальной экономики»

Программа работы секций:
[b]Секция 1[/b]
Внешнеэкономическая деятельность региона в современных условиях; информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности региона; международный бизнес в составе внешнеэкономической деятельности
[b]Секция 2[/b]
Социальные и политические проблемы развития Украины и Крыма на современном этапе;
правовые проблемы реформирования экономики, управления внешнеэкономической, санаторно-курортной, туристской и информационной деятельности предприятий и организаций Крыма
[b]Секция 3[/b]
Проблемы развития украинского языка на территории Крыма; Использование иностранных языков в предпринимательской, экономической, финансовой, внешнеэкономической, туристской и информационной деятельности
[b]Секция 4[/b]

Сторінки

Підписатися на RSS - Сімферополь