економіка

II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка та менеджмент 2011" (EM-2011)

Галузь: 

Шановнi Kолеги!

З радістю повідомляємо Вас, що 24-26 листопада 2011р. у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) проходитиме II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Економіка та менеджмент 2011" (EM-2011).

Конференція матиме такі напрямки роботи:

- Маркетинг і логістика
- Менеджмент і міжнародне підприємництво
- Менеджмент організацій
- Облік та аналіз
- Фінанси
- Теоретична та прикладна економіка
- Економіка підприємcтв та інвестицій

I Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні та практичні аспекти"

Галузь: 

[b] НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]

1. Економіка та управління підприємствами, галузями
2. Функціональні моделі менеджменту організацій (виробництво, інновації, інвестиції, фінанси, персонал, маркетинг, логістика)
3. Сучасні проблеми економічної теорії та практики
4. Сучасні технології управління підприємствами
5. Управління інноваційною діяльністю
6. Загальні проблеми планування і бюджетування діяльності підприємств
7. Сучасні проблеми фінансового менеджменту
8. Інформаційні системи і технології в економіці та менеджменті
9. Економіко-математичні моделі для прийняття управлінських рішень
10. Економічна безпека господарюючих суб'єктів і систем
11. Зовнішньоекономічна діяльність. Експортний потенціал і експортна політика підприємств
12. Антикризове управління і санація підприємств
13. Сучасні проблеми мотивації та стимулювання
14. Специфіка управління соціально-економічними процесами в період кризи
15. Управління конкурентоспроможністю та якістю
16. Змістовні, технологічні та галузеві аспекти освітнього менеджменту

[b]Рабочие языки конференции:[/b] украинский, русский, английский.

Последний день подачи заявки: [b]15 апреля 2010 г.[/b]

ХVІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Наука і вища освіта»

Мета проведення даного наукового заходу
полягає у генерації нових ідей і конкретних пропозицій
за рішенням політичних, соціально-економічних, правових
та інших проблемних питань сталого розвитку України
як європейської держави в умовах світової
макроекономічної нестабільності

[b] Тематичні напрямки роботи конференції: [/b]

[b] ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
І ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ [/b]
Секції:
1. Інтеграція України в світові та регіональні економічні структури
2. Економічні та організаційні аспекти розвитку підприємств та галузей України
3. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
5. Сучасні аспекти макро-і мікроекономічних процесів
6. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- і мікропроцесів
[b]
СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ правознавчих ПРОБЛЕМ
Секції: [/b]
1. Актуальні проблеми формування і функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування
2. Екологічне, земельне та аграрне право: регіональні проблеми
3. Історія та теорія розвитку української державності: правові аспекти

VІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»

Галузь: 

Рада молодих вчених ТНЕУ запрошує Вас взяти участь у роботі [b]VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації»[/b], яка відбудеться [b]25-26 лютого 2010 року[/b] в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)

ХV Міжнародна Науково-практична Конференція "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти"

Галузь: 

Європейський університет проводить щорічну чергову ХV Міжнародну науково-практичну конференцію „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. Оргкомітет запрошує взяти участь у конференції, яка відбудеться [b]26-27 листопада 2009 року[/b] в приміщені Європейського університету за [i]адресою[/i]:
03115, Україна, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16–В
Тел.: (044) 424-13-86 (вн.131, 127)
Факс: (044) 424-13-86 (вн.131)

[b]Реєстрація[/b] учасників конференції у приміщенні Європейського університету, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в, в залі засідань (кім. 218 головного корпусу) з 900 до 1000 26 листопада 2009р.
[b]Початок роботи[/b] конференції – 26 листопада 2008 р. о 1000
У роботі конференції беруть участь відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України, науково-педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів, бізнесмени і підприємці України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

[b]Тематика конференції (секцій):[/b]
[list][*] новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, менеджменті, бізнесі та освіті;

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Тематичні напрямки конференції:

1 ІНФОРМАТИКА
Секція 1.Системи штучного інтелекту

1. Теоретичні проблеми штучного інтелекту.
2. Інтелектуальні інформаційні системи.
3. Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій.
4. Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
5. Експертні та багатоагентні системи.
6. Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.

Секція 2. Моделювання процесів мислення та навчання
1. Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
2. Моделювання інтелектуальної діяльності людини
3. Комп’ютерна лінгвістика
4. Видобування даних та знань з текстів
5. Алгоритми навчання
6. Когнитівні процеси та їх застосування

Секція 3.Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем

Друга Всеукраїнська науково-практична конференція „Економіка-2008”

Запрошуємо Вас

до участі у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції „Економіка-2008”, яка відбудеться 20-21 листопада 2008 року у Технологічному інституті Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).

Мета конференції - обговорення наукових та практичних проблем управління функціонуванням та розвитком підприємств регіону.

Планується робота за напрямками:

· Внутрішній економічний механізм функціонування підприємств.

· Шляхи інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України.

Сторінки

Підписатися на RSS - економіка