Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М. Теорія автоматичного керування Навчальний посібник.

[b]Гоголюк П. Ф., Гречин Т. М.[/b]
Теорія автоматичного керування
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 280 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
ISBN: 978-966-553-725-0

Викладено основні поняття й означення класичної теорії автоматичного керування, принципи будови автоматичних систем керування технічними об’єктами й інженерні методи аналізу лінійних і нелінійних неперервних й дискретних автоматичних систем керування. Виклад матеріалу супроводжується прикладами в царині електроенергетики із застосуванням програмних середовищ MatLab®7.0.1/Simulink®6 i Mathcad 14.
Для студентів базового напряму „Електротехніка та електротехнології” всіх форм нав¬чання вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і фахівців відповідного спрямування.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом „Електротехніка та електротехнології”.

[b]Зміст[/b]

Переднє слово.
1. Принципи будови автоматичних систем керування.
2. Математичні моделі автоматичних систем керування.
3. Сигнали в автоматичних системах керування.
4. Передатна функція. Перехідні характеристики лінійних ланок.
5. Частотні характеристики лінійних автоматичних систем керування.
6. Перетворення структурних схем автоматичних систем керування.
7. Функції керування лінійних автоматичних систем.
8. Стійкість лінійних автоматичних систем керування.
9. Області стійкості автоматичних систем керування. Метод D-розбиття.
10. Якість перехідних процесів автоматичних систем керування.
11. Синтез автоматичних систем керування.
12. Комбіновані автоматичні системи керування.
13. Нелінійні автоматичні системи керування.
14. Дискретні автоматичні системи керування.
15. Програмні засоби дослідження автоматичних систем керування.
16. Аналіз автоматичних систем керування в середовищі MATLAB у командному
й графічному режимах.
Список використаної та рекомендованої літератури.
Предметний покажчик.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: