суспільство

Значення Інтернету в сучасному суспільстві

В умовах розвитку сучасного суспільства інформаційні технології глибоко проникають життя людей. Вони дуже швидко перетворилися на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших сфер людської діяльності. Зараз важко знайти сферу, в якій зараз не використовуються інформаційні технології. Так, у промисловості інформаційні технології застосовуються не тільки для аналізу запасів сировини, комплектуючих, готової продукції, але і дозволяють проводити маркетингові дослідження для прогнозу попиту на різні види продукції, знаходити нових партнерів і багато іншого.

Птн, 09/12/2016

ІІІ Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Суспільство, культура, особистість у сучасному світі»

Організатори: ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
місце проведення:м.Луцьк,вул.ЛесіУкраїнки,47

Планується робота за секціями:

Втр, 01/11/2016

II Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів "Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи" - 2016

Круглий стіл «Українська мова для іммігрантів та емігрантів: зберегти рідне, набути нове»

У понеділок, 9 листопада 2015 року, в ауд. 204 головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» відбудеться круглий стіл до Дня української писемності та мови «Українська мова для іммігрантів та емігрантів: зберегти рідне, набути нове». Початок о 14:00.
Питання до обговорення:

Пон, 09/11/2015

XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Правотворчості і правозастосуванні в умовах інноваційного розвитку суспільства»

Галузь: 

Конференція проводиться на базі юридичного факультету установи освіти « Гродненський державний університет імені Янки Купали ».
Форми участі в роботі конференції :
1 ) виступ з пленарним доповіддю (до 20 хв.) ;
2 ) виступ з доповіддю на секції (до 10 хв.) .
Для участі в роботі конференції необхідно направити до оргкомітету до 15 січня 2014 року по електронній пошті konf.lf @ grsu.by наступні матеріали:
1 . електронний варіант наукової статті (у редакторі MS Word 97-2003 , у форматі RTF ) ;
2 . заявку на участь у конференції ;

Міжнародна науково-практична конференція "Суспільні трансформації в сучасному світі"

Галузь: 

Тематичні напрямки:
1. Суспільні інститути та чинники їх трансформації.
2. Національна Ідея як чинник суспільної трансформації.
3. П Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства.
4. Громадський рух як чинник динамізації суспільних трансформацій.
5. Розвиток механізмів взаємодії громадянського суспільства та держави.
6. Роль релігійних громад у становленні демократичних держав.
7. Механізм функціонування та трансформації політичних режимів в сучасному світі.
8. Роль ЗМІ у сучасних суспільних трансформаціях.

Організатори:
Самарський інститут бізнесу та управління Центр розвитку освіти, науки та інновацій Кримський інститут бізнесу

Телефон / Факс:
(652) 66-80-85; +380 50 496-33-53, +380 63725-09-10

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок: Очна участь - 100 грн Заочна участь з отриманням матеріалів конференції - 80 грн. Заочна участь з отриманням лише електронної версії збірника - 50 грн.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Міжнародна науково-практична конференція «Мультикультурне суспільство як продукт взаємодії країн світу і базис міжнародного співробітництва».

Галузь: 

У програмі конференції плануються секційні засідання за наступними
напрямками:

A. Міжнародна взаємодія: економіка, соціум, культура.

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області, Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль);
Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця),
Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський);
Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький);
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (м. Тернопіль);
Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль);
Білоруський державний економічний університет (Білорусь, м. Мінськ);
Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана).

Тематичні напрямки:
Секція 1. Сільськогосподарські науки:
- загальне землеробство;
- агрохімія;
- селекція і насінництво;
- овочівництво;
- плодівництво;
- виноградарство;
- рослинництво;
- кормовиробництво і луківництво;
- первинна обробка продуктів рослинництва;
- розведення та селекція тварин;
- годівля тварин і технологія кормів;
- рибництво;
- технологія виробництва продуктів тваринництва;
- історія сільськогосподарських наук;

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства"

Галузь: 

Організатор:
Житомирський державний технологічний університет

Тематичні напрямки:

 1. економічна теорія та історія економічної думки;
 2. світове горподартво і міжнародні відносини;
 3. економіка та управління підприємствами
 4. економіка та управління національним гостодарством
 5. розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 6. економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 7. демографія, економіка праці, соціальна економіка
 8. гроші, фінанси і кредит;
 9. бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
 10. статистика;
 11. математичні методи, маделі та інформаційні технології в економіці;
 12. економічна безпека суб'єктів господарської діяльності;
 13. теорія та історія державного управління;
 14. менеджмент суб'єктів підприємницької діяльності
 15. суб'єкти і механізми державного управління.

Останній день подання матеріалів: 1 грудня 2012 року

Форма участі: заочна


Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету:

VI Міжнародна науково-практична конференція «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації»

Галузь: 

Організатори:

- Самарський інститут бізнесу та управління
- Вища школа менеджменту
- Центр розвитку освіти, науки та інновацій
- Консалтингово-конфліктологічний центр
- Кримський інститут бізнесу

Тематичні напрямки конференції:

  Філософські аспекти суспільних трансформацій в умовах глобалізації.
 • Гуманітарні проблеми соціально-економічного розвитку. Соціологічний вимір економічних реформ.
 • Розвиток людського потенціалу та формування громадянського суспільства.
 • Трансформація моделей національного економічного розвитку в умовах глобалізації.
 • Стратегічні шляхи розвитку науково-технічного та технологічного потенціалу України.
 • Оптимізація фінансових механізмів становлення ринкової економіки. Напрямки вдосконалення облікової та податкової політики.
 • Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу.
 • Пострадянські країни та СОТ: стратегія співробітництва.

Сторінки

Підписатися на RSS - суспільство