економіка

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи»

Галузь: 

Шановні науковці, викладачі, фахівці, аспіранти, магістри, студенти!

Оргкомітет запрошує Вас до участі в роботі ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, яка відбудеться в Херсонському державному аграрному університеті

18 квітня 2012 р. о 12.00 в ауд. 104 – пленарне засідання, 14.00 – робота по секціях

19 квітня 2012 р. о 10.00 в ауд. 315, 316 – робота по секціях

Тематичні напрями роботи конференції (секції):

1. Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України.

ІІ науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України"

Галузь: 

Кафедра банківської справи Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) запрошує Вас взяти участь у ІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України», яка відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 17.

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 5 квітня 2012 року

Тематичні напрямки:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Розвиток менеджменту як запорука формування ефективної системи управління.
- Розвиток інформаційного інструментарію для оптимізації функціонування економічних механізмів.
- Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорії та їх застосування.
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами
(промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.
- Бухгалтерський облік та аудит.
- Фінанси та податкова політика.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Заповнити форму заявкина участь у конференції в on-line режимі, на яка міститься на офіційному сайті Центру економічних досліджень та розвитку, у розділі "Конференція". Надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі матеріали:
1. Тези доповіді

Міжнародна науково-практична конференція "Мультикультурне суспільство як продукт взаємодії країн світу і базис міжнародного співробітництва"

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2012 року

Напрямки роботи конференції:

Міжнародна взаємодія: економіка, соціум, культура.

Підсекції:
1. Крос-культурна взаємодія: проблеми та шляхи їх вирішення, перспективи, інновації.
2. Міжнародна політика країн світу: проблеми та перспективи.
3. Міжнародна міграція - позитивний і негативний ефект.
4. Феномен туризму та формування ділової (професійної) етики в умовах глобалізації.
5. Ментальні аспекти дипломатичних взаємин.
6. Традиції та сучасна ситуація в галузі освіти та культури: інтернаціональний аспект.

Спеціалізована секція з міжнародної взаємодії східних і слов'янських країн.

Підсекції:
1. Гуманізація соціально-економічних відносин в сучасному суспільстві.
2. Інтелектуально-духовні ідеали сучасного суспільства.
3. Соціальна структура, соціальні інститути та процеси.
4. Методи, які застосовуються країнами для покращення взаємин, і їх ефективність.
5. Взаємозв'язок соціокультурних та бізнес факторів і їх вплив на ефективність економічного співробітництва між країнами.

Всеукраїнська науково-практична конференция "Проблеми та перспективи розвитку обліку і економічного аналізу"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 30 березня 2012 року

Ключові дати:
30.03.2012 - завершення реєстрації
05.04.2012 - підтвердження участі
10.04.2012 - завершення прийому оплати
10.04.2012 - розсилка запрошень

Робочі мови: українська, російська, англійська

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Галузь: 

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Дата проведення: 20-21 січня 2012р.

Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

2. Фінанси, гроші та кредит.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики: теоретические и практические аспекты»

Галузь: 

Всеукраинская научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экономики: теоретические и практические аспекты»
27-28 января 2012 года | г. Днепропетровск

Цель конференции:
Целью конференции является развитие науки, а через нее и практики, распространение экономических знаний среди заинтересованных групп студентов, аспирантов, молодых ученых и практикующих экономистов.

Секции конференции

1. Экономическая теория.
2. Финансы и страхование.
3. Банковское дело.
4. Международная экономика.
5. Менеджмент инновационной и инвестиционной деятельности.
6. Экономика предприятия.
7. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями и комплексами.
8. Экономика труда и управление персоналом.
9. Бухгалтерский, управленческий учет и аудит.
10. Финансы и налоговая политика.

Информация о конференции

Место проведения: просп. Гагарина, 18
Рабочие языки конференции: украинский, русский и английский
Форма участия: заочная
В случае заочного участия в конференции сборник тезисов будет выслан участникам мероприятия на почтовый адрес указанный в анкете, в течении 10 дней после проведения конференции.

Условия участия

XIII Міжнародна наукова-практична конференція Для студентів, аспірантів та молодих вчених «Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», 23-24 грудня 2011 р., м. Київ

Галузь: 

«Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи»

Маємо нагоду та можливість запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оцінка можливостей трансформації економічного системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», організаторами якої є Київська фундація економічних досліджень..
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, економістів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Банківська справа
6. Оцінка можливостей Менеджменту як конкурентної переваги
7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ» Дата проведення: 16-17.12.2011р.

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених
«СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ»
Дата проведення: 16-17.12.2011р. Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:
1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.
2. Фінанси, гроші та кредит
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
4. Пріоритети регіональної економічної політики. Аналіз регіональних і місцевих ринків.

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених 2-3 грудня 2011 р., м. Київ «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Галузь: 

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

2-3 грудня 2011 р., м. Київ

«Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо¬міч¬ний простір

Сторінки

Підписатися на RSS - економіка