конкурентоспроможність

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015)

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект" (EEMA KNLU 2015), яка відбудеться 27 березня 2015 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

Птн, 27/03/2015

І Всеукраїнська заочна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених: «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у І Всеукраїнській заочній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: «Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект», яка відбудеться 27 березня 2014 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

1. Сучасний вектор розвитку України: тенденції, ризики та перспективи.
2. Управління маркетинговими проектами.
3. Інформаційні технології в маркетингових дослідженнях. Цифровий маркетинг.
4. Маркетингові комунікації та зв’язки з громадськістю.
5. Тенденції розвитку ринку подорожей та туризму. Місце України в міжнародній туристичній кооперації. Маркетингові технологій в туристичній сфері.
6. Продовольча та екологічна безпека в умовах сталого розвитку. Логістика.
7. Маркетинговий менеджмент: сучасна теорія і практика.
8. Проблеми формування та розвитку комплексної системи менеджменту функціональних сфер: виробництво, інновації, реклама, фінанси, логістика, персонал;
9. Методика викладання менеджменту та маркетингу: інноваційні технології.
10. Формування інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні"

Галузь: 

1 березня 2013 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні».

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Напрямки роботи конференції:

 • Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.
 • Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
 • Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

  Умови участі у конференції:

 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України"

  Галузь: 

  Організатор:
  Подільський державний аграрно-технічний університет
  Інститут бізнесу і фінансів
  Луцький національний технічний університет
  ННЦ "Інститут аграрної економіки"
  Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
  Науковий клуб "Sophus"

  Тематичні напрямки:
  Секція 1. Розвиток економічних теорій у подоланні світової економічної кризи та роль бухгалтерського обліку: проблематика міждисциплінарних досліджень.
  Секція 2. Актуальні питання обліку окремих об’єктів та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності.
  Секція 3. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту та проблеми управління витратами.
  Секція 4. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку за об'єктами.
  Секція 5. Інститут аудиторства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
  Секція 6. Організаційно-методичні засади та інноваційні технології підготовки фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
  Секція 7. Сучасні методики контролю та аналізу для обґрунтування управлінських рішень.
  Секція 8. Комерційна діяльність та підприємництво в умовах ринкової економіки.

  Перша щорічна заочна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та безпека держави в період економічних, соціальних, політичних трансформацій»

  Галузь: 

  Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

  Секції:

  1. Політика конкурентоспроможності: сутність, завдання, механізми реалізації
  2. Конкурентоспроможність і безпека держави в трансформаційних умовах: теоретико-методологічні підходи до визначення пріоритетів
  3. Підвищення ефективності управління і управлінської діяльності як запорука забезпечення конкурентоспроможності держави
  4. Використання конкурентних переваг регіонів України в міжнародному контексті
  5. Конкуренція і проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств
  6. Безпека України: геополітичні, соціально-економічні та екологічні аспекти
  7. Розвиток людського потенціалу як складова конкурентоспроможності держави

  Обсяг тез доповіді - до 12 (!!!) сторінок формату А4. Збірник має УДК, ББК, рецензії науковців у відповідній галузі наук. Збірник матеріалів та сертифікат про участь надсилаються протягом 2 (!!) тижнів з дати проведення конференції. Діє програма знижок оплати інформаційно-організаційних послуг.

  Підписатися на RSS - конкурентоспроможність