Кіровоград

Міжнародній науково-практичній конференції «МИСТЕЦЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ»

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними
проблемами економіки, управління, фінансів, обліку, аналізу й аудиту, дає змогу науковій
громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.
Збірник наукових праць «Економічний аналіз» входить до Переліку наукових фахових видань
України у галузі економічних наук (наказ МОН України від 09.03.2016 р. № 241) та індексується в
міжнародних каталогах та наукометричних базах.

Чтв, 15/12/2016

Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності»

Галузь: 

Кіровоградський педагогічний університет, кафедра філософії та політології
Запрошує студентів та тих, кого цікавлять сучасні філософські ідеї, проблеми класичного та постнекласичного етапів розвитку філософії, а також теоретичні та практичні аспекти сучасної політології, етики та соціології взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності», яка відбудеться 24 листопада 2012.

  Тематика секцій:
 1. Виклики сучасного світу: філософсько-історичний та соціально-філософський контексти
 2. Секція ІІ. Актуальні проблеми розвитку політичної сфери в сучасному суспільстві.
 3. Секція ІІІ. Етичний аспект взаємодії людини і дійсності.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності»

Галузь: 

Запрошуємо студентів та тих, кого цікавлять сучасні філософські ідеї, проблеми класичного та постнекласичного етапів розвитку філософії, а також теоретичні та практичні аспекти сучасної політології, етики та соціології взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Людина і політика: актуальні проблеми сучасності», яка відбудеться 24 листопада 2012 року на базі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Тематика секцій

Секція І. Виклики сучасного світу: філософсько-історичний та соціально-філософський контексти

Секція ІІ. Актуальні проблеми розвитку політичної сфери в сучасному суспільстві.

Секція ІІІ. Етичний аспект взаємодії людини і дійсності.

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2012 р. заповнити електронну заявку на сайті конференції та надіслати матеріали на вказану адресу електронної пошти. Кращі матеріали конференції за рішенням редакційної колегії будуть надруковані у збірнику наукових праць. Матеріали, які не відповідають вимогам, будуть відхилені і автору не повертаються.

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

Галузь: 

Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

Напрямки роботи конференції:

Історичні науки
 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Археологія;
 • Етнологія;
 • Антропологія;
 • Історіографія, джерелознавство;
 • Історія науки й техніки
Філософські науки
 • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
 • Діалектика і методологія пізнання;
 • Соціальна філософія та філософія історії;
 • Філософська антропологія, філософія культури;
 • Історія філософії;
 • Філософія науки та освіти;
 • Логіка;
 • Етика, Естетика;
 • Релігієзнавство;
 • Українознавство;
 • Богослов'я
Літературознавство

ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан і перспективи розвитку»

Галузь: 

Кафедра теорії і методики фізичного виховання спільно з обласним управлінням овсіти та обласним інститутом післядипломної перепідготовки проводить ХVIII Всеукраїнську науково-практичну конференцію "ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ" з обговоренням таких проблем:

 1. Теоретичні, медико-біологічні та методичні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних зкладах;
 2. Кредитно-модульна система і професійна підготовка фахівців з фізичної культури;
 3. Валеологічна підготовка фахівців для сфери фізичного виховання, рекреації, туризму та реабілітації;
 4. Проблеми здоров'я й здорового способу життя дітей та молоді в сучасних умовах;
 5. Інноваційні технології в курсах навчальних дисциплін з валеології, рекреації та реабілітації;
 6. Професійне здоров'я, валеологія і адаптивна фізична культура;
 7. Кредитно-модульна система навчання і професійна підготовка фахівців з фізичного виховання, рекреації та фізичної реабілітації.

Кінцева дата подання матеріалів - 5 квітня 2012 року.

Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»

Галузь: 

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка проводить Х Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, ОЛІМПІЙСЬКОГО Й ПРОФЕСІЙНОГО СПОРТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ" з обговоренням таких проблем:

Підписатися на RSS - Кіровоград