Як додати подію в календар

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Кожен науковець має можливість розмістити в нас на сайті інформацію про наукові події в Україні. Якщо ви секретар конференції чи редактор наукового видання, просто ентузіаст - це якраз для вас.
Якщо ви маєте потребу чи бажання додати подію (конференцію, семінар тощо) в Календар наукових подій України, вам необхідно здійснити такі кроки:

1. Увійти або зареєструватися на сайті
2. Додати інформацію про подію за цим посиланням "Створити подію"

Увага! Важливо:
створюйте подію саме як запис Event, а не запис в персональному блозі. Тільки тоді він появиться в Календарі подій.
Проставляйте розділ форуму "Новини та події"

За можливістю заповнюйте всі поля, включно з датою проведення та містом. Проставляючи ключові слова та місто, використовуйте підказку - імовірно, що вони вже були кимось уведені. Це важливо з точки зору навігації по сайту та пошуку подібних подій та дописів.

Язык и культура ХIX Международная научно-практическая конференци

Країна: Росія
Місто: г. Новосибирск
Дедлайн: 12.11.2015
Дата початку: 12.11.2015
Дата закінчення: 12.11.2015
Область наук: Философские; Филологические; Искусствоведение; Культурология;
Тип конференції: Міжнародні;
E-mail Оргкомитета:
monography@ngs.ru; monography@mail.ru
Організатори:
Центр развития научного сотрудничества ( г. Новосибирск)
Телефон / Факс:
8-383-291-79-01; 8-913-749-05-30
Вартість участі, проживання та харчування:
1195 рублей за одну публикацию (5 страниц)
Приглашаем ученых, преподавателей вузов, учителей, аспирантов, работников образования, студентов принять участие в работе международной научно-практической конференции:
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Основные направления конференции (секции):
1. Диалектология;
2. Историческая лексикология и лексикография;
3. История зарубежных литератур;
4. История языка и культурная память народа;
5. История, теория и методика преподавания искусств и гуманитарных наук;
6. Классическая филология;
7. Лексикология и фразеология;
8. Общие вопросы языкознания;
9. Проблемы изучения и сохранения языков и культур народов мира;
10. Проблемы переводоведения;
11. Психолингвистика;
12. Русская и зарубежная литература;
13. Русский язык: конструкционные и лексико-семанти­ческие подходы;
14. Семиотика;
15. Сравнительное историческое языкознание;
16. Стилистическая динамика в художественной литературе и в эволюции языка;
17. Теория концептов;
18. Фонетика;
19. Фоносемантика;
20. Формальные методы анализа речи;
21. Фразеология и языковая динамика;
22. Язык и ментальность.
Сборник зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru с постатейной разметкой. Сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.

ФІНАНСУВАННЯ НАУКИ

В звязку з підготовкою урядом проекту бюджету на 2016 рік піднято питання про різко знижене фінансування науки, готується ВР проти такого проекту уряду, який мабуть зберігає незвичайно сприятливі умови для приховування без податків мільярдерів, а при оподаткування малого бізнесу, бідних працюючих і пенсіонерів забирається кошти в НАН України! Чи Спільноті варто залишати без уваги це питання?

Ярослав

Книжка "Календар української медицини", Київ, 220 с. у Покажчик

Ганіткевич Я. Український медичний календар / Я. Ганіткевич. – Київ,
2016. – 220 с.
Календар представляє річниці видатних лікарів та дати історії української медицини,
які в наступних роках заслуговують відзначення або згадки. До видання включені
відомості про активних і видатних лікарів-українців в Україні-Русі, у Козацько-
Гетьманській Україні, в колишній Російській імперії, Австро-Угорщині, Польщі, в світі,
про лікарів різних національностей на українських землях. Представлено дані про
понад 700 лікарів. Подані відомості про важливі та важкі для охорони здоров’я події в
Україні. В книзі представлено відомості з опублікованих раніше «Українських
медичних календарів» на 2012, 2013, 2014, 2015 роки та зібрано дані на 2016 рік.
Приведено річниці за Х-ХХ століття до 1916 року. Календар може бути корисним
протягом низки десятиліть на кожний рік, з доданням календарних дат лише за один
наступний рік.
Передмова
Представлений медичний календар подає відомості з історії української
медицини. Започаткував її на еміграції своїми працями В. Плющ, в УРСР вони
були заборонені. Розвиток історії української медицини активно продовжився в
незалежній Україні. В книзі приведені дані про річниці лікарів і вчених-медиків
та про важливі події становлення медицини і розвитку охорони здоров’я на
різних землях України за Х-ХХ століття, а також про українських лікарів у
різних країнах світу.
Із самого початку підготовки сучасних календарів медицини виявилося, що
опубліковані раніше в радянські часи календарі потребують значного
доповнення. В радянських публікаціях у виданнях «Знаменательные и
юбилейные даты истории медицины 19… года» (більше 35 випусків під
редакцією проф. В. Д. Петрова в Москві) та інших замовчувалися численні дані
про події медицини на українських землях, про українців-медиків. Не
подавалися об’єктивно дані про розвиток медицини в Русі-Україні, в князівські
часи, в Козацько-Гетьманській Україні, в часи перебування українських земель
під владою сусідніх країн, при розподілі наприкінці ХVІІІ століття земель
України і належності двом імперіям – Австро-Угорській імперії (Галичина,
Буковина, Волинь, Закарпаття) та Російській (решта українських земель). Кожна
з часток України потрапила під впливи двох відмінних, а де в чому – цілком
протилежних як суспільно-політичних, так і культурно-освітніх систем.
Розвиток медицини на українських землях, що увійшли до складу Австро-
Угорської імперії пішов за новочасним європейським зразком. Навіть на
Буковині, яка була найвіддаленішим периферійним регіоном Австрії, система
медичного забезпечення розвивалася й удосконалювалася як і по всій імперії.
Розвиток об’єктивної історії України дає можливість розглядати історію
медицини і охорони здоров’я на різних землях у різних періодах і умовах – у
Великому князівстві Русі-України, в період Ординської навали, в складі
Великого князівства Литовського, при переході Волині, Підляшшя, Поділля,
Брацлавщини та Київщини під владу Польсько-Литовської держави, в Галицько-
Волинському князівстві, при входженні Буковини до Молдавського князівства,
при утворенні козацько-гетьманської України, в умовах приєднання козацької
держави до Російської імперії, при поділі України по Дніпру між Річчю
Посполитою та Московською державою, при переході частини українських
земель до складу Австрії, Австро-Угорщини, Угорщини, Румунії,
Чехословаччини. Особливості різних держав, їх влада, освіта, закони, література
мали вплив на розвиток медицини і охорони здоров’я на українських землях. У
польсько-литовську добу українці називали себе русинами – слово утворилося
від назви «Русь»; росіян у ті часи переважно називали московитами.
В УРСР не представляли даних про розвиток медицини в Українській
Народній Республіці, на Західно-Українських землях, в Закарпатті і Буковині,
про репресованих українських лікарів і науковців-медиків, про діяльність
українських лікарських організацій в еміграції в Європі та в Америці, в інших
країнах світу. Якщо приводилися деякі дані про лікарів різних національностей
(росіяни, поляки, німці, євреї та ін.) на підросійській Україні, то зовсім не було
представлено даних про лікарів інших національностей, які лікували українське
населення Галичини, Волині, Закарпаття, Буковини. Не описували науковців-
медиків Острозької та Замойської академій, Києво-Могилянської академії,
найстарішого в Україні Львівського університету.
Публікацію медичних календарів ювілейних і знаменних дат (персоналії та
події) ми почали в 1991 році, з того часу надруковано понад 15 таких матеріалів,
підготовлено книжку «Історія української медицини в датах та іменах» (2004).
На жаль, досі в Україні, як в радянську добу, не відкрито в медичних
університетах ні однієї кафедри історії медицини, не відновлено кафедри історії
медицини, яка була у медичному факультеті Львівського університету (1929-39).
А співробітники цих кафедр могли б розвивати історію медицини та охорони
здоров’я відповідно до сучасного рівня історії української держави.
При підготовці цього календаря використана як давня медична література,
так і монографії, брошури, численні статті в незалежній Україні. Приведені
відомості з видань різних областей і міст: Пам’яті лікарів Полтавщини. –
Полтава, 1996; А. М. Груша, М. М. Дуля. З історії медицини Чернігівщини. –
Чернігів, 1999; С. Д. Кобилянський. Історія медицини Буковини. – Чернівці,
1999; Головко О. Ф., Головко В. О. Історія медицини Поділля (в ХVІІІ-XX ст.). –
Вінниця, 2000; Медицина Запорізької області. – Запоріжжя, 2001; Васильев К. К.
История здравоохранения Одессы. – Одеcса, 2010; Історія розвитку медицини на
Одещині. Дореволюційний період / І. І. Ніточко та ін. – Одеса, 2011 та ін. Дуже
багато нових відомостей з історії медицини в Україні подано в
біобібліографічних довідниках ННМБ України – «Медицина в Україні. Видатні
лікарі». – Київ, 1997 та особливо у другому виданні – «Медицина в Україні.
Біобібліографічний словник», Випуск 2. – Київ, 2012. Приведено дані з
біографічних словників найстаріших університетів: «Біографічний словник НМУ
ім. О. О. Богомольця». – Київ, 2006; Професори Львівського національного
медичного університету ім. Данила Галицького. – Львів, 2006, 2009; Видатні
вихованці Харківської вищої медичної школи: Бібліографічний довідник. –
Харків, 2010. Цінні дані опубліковані О. М. Ціборовським (Історія становлення
соціальної медицини…, 2010).
Таким чином календар містить розширені відомості з історії медицини на
різних землях України у різні історичні періоди, про лікарів-українців і лікарів
інших національностей. Доповнення відносяться практично до кожного
приведеного року. Приведено біографічні дані, згадано понад 700 лікарів.
Щоб прискорити в українській історії медицини розвиток потрібних
об’єктивних даних, у поданому календарі приведені знаменні дати з
використанням проміжків часу в 5 років. У книзі зібрані відомості, які дозволять
у майбутньому представити особливо важливі дати – 100, 125, 150, 200 і т. д.
роковин різних лікарів та різних подій української медицини. Можливо потрібно
внести ще деякі важливі дати про діячів медицини та події охорони здоров’я в
різних землях України.
В роки радянської влади виходили календарні видання з приведенням дат
народження до останніх 60 років, подій радянської і міжнародної медицини – до
останніх 25 років. Це дозволяло подавати нові радянські матеріали, відзначати
події та осіб того часу, представляти немало вчених відповідно до їхніх
службових характеристик, а не до оцінки загальною історією медицини. Проте в
нашій історії період 50-100 років тому назад охоплює один із найважчих і
найскладніших періодів історії України. Це роки Першої світової війни, події в
Східній Україні та в Західній Україні, утворення УНР і ЗУНР, боротьба з
окупантами за самостійну державу, громадянська війна і участь медиків в житті
країни, розвиток медицини і охорони здоров’я в УРСР, періоди Голодомору і
Геноциду, масовий терор комуністичного режиму 1937-38 рр., знищення
багатьох лікарів і групи українських вчених-медиків, складна участь лікарів у
Другій світовій війні, утворення медицини Української Повстанської Армії,
підпільний Український Червоний Хрест, деяке відродження українського
національного життя в роки німецької окупації, переслідування органами
гестапо, боротьба тоталітарного режиму проти «українського буржуазного
націоналізму», посилення русифікації, репресування величезної кількості
українців, в тому числі лікарів, початок дисидентського руху і т. д. Ці події,
довгий час в УРСР замовчувані або перекручено представлені, не однаково
трактуються різними авторами, істориками різної ідеології. Потрібний ще
певний час для об’єктивного висвітлення цих періодів у загальноприйнятій
історії України, для обґрунтованого внесення подій і осіб медицини того часу до
календарів видатних дат.
При таких обставинах в наш час вважаємо доцільним обмежитися датою
наймолодших подій 100 років тому (до 1916 року), як звичайно прийнято у
світовій науці.
В календарі не приведено детально даних про лікарів і вчених-медиків та
про події медицини в зарубіжних країнах (Росія, Польща, Німеччина, Франція,
Англія, США, Японія, Китай та ін.). Ці дані дуже обширні, показник видатних
імен у світовій медицині включає понад 1200 осіб, вони досить об’єктивно
подавалися в минулому, відомі нашим медикам і читачам з низки нових
публікацій і монографій: О. А. Грандо. Визначні імена у світовій медицині. –
Київ, 2001. – 495 с.; Енциклопедичний довідник "Лауреати Нобелівської премії.
1901-2001". Ювілейне вид. – Київ, 2001. – 768 с.; Кімакович В. Й., Герич І. Д.,
Кущ О. О. Лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини. Біографічні
нариси. – Ужгород, 2003. – 420 с.; Вікіпедія – Список Нобелівських лауреатів та
ін.
Будемо вдячні читачам за зауваження і побажання.

Ярослав

Заява НТШ "про нищівний фінансовий удар українській науці"

Заява Наукового товариства імені Шевченка з приводу проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік»

Опубліковано Ireny Kasyanenko Пон, 2015-12-07 12:06
Заява

Наукового товариства імені Шевченка з приводу проекту

Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік»

Наукове товариства імені Шевченка (НТШ), найдавніша наукова організація українського народу, висловлює свою глибоку стурбованість у зв’язку з планами уряду на чолі з Арсенієм Яценюком за рахунок організаційних і фінансових заходів у бюджеті 2016 року завдати нищівного удару українській науці та освіті.

Віковічні прагнення українського народу до створення власної держави вільних високоосвічених громадян, так виразно і яскраво артикульовані його науковими і культурними світочами Тарасом Шевченком, Іваном Франком, Михайлом Грушевським і Андреєм Шептицьким завершилися здобуттям незалежності 1991 року. Науковці, освітяни, виховані ними інтелігенція та студентство впродовж усіх років української незалежності були ініціаторами змін суспільного життя на засадах свободи, демократії, поваги людської гідності. Їхнє неприйняття відхилень у розвитку держави від цих принципів і особистий приклад надихали мільйони наших громадян на самопожертви та перемоги на Майдані.

Для науки, освіти і культури роки незалежності були нелегкими, чергові уряди їх потребами здебільшого нехтували під приводом необхідності підтримки тих чи інших галузей економіки. Через це за останні десятиліття десятки тисяч людей змінили фах, а зараз тисячі наших науковців ведуть добре підтримувані іншими державами і бізнесом дослідження в чужих країнах, наші професори і доценти навчають там їхніх студентів. Проте, потенціал науки і освіти не було зведено остаточно нанівець, а консолідація науковців, освітян та депутатів Верховної Ради різних фракцій дозволила шляхом прийняття у листопаді ц.р. нового Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» відкрити шлях до реформування академічної, вузівської і відомчої науки і, відтак, – зайняття нею в українській державі місця, притаманного державам швидкого економічного зростання. Однак уряд, імітуючи реформи та нехтуючи світовим досвідом і державними нормативними актами, розпочав у проекті бюджету на 2016 рік остаточне фінансове і організаційне нищення академічної і вузівської науки, яке неминуче закінчиться інтелектуальною деградацією усього суспільства і занепадом держави.

НТШ розцінює плани уряду як такі, що спрямовані проти інтересів народу і держави, вимагає перегляду відповідних позицій проекту Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік». Закликаємо Верховну Раду України продовжити дії, спрямовані на розбудову України як держави, орієнтованої на розвиток науки і освіти, технологій та інновацій. Очікуємо від Президента України Петра Порошенка невідкладного підписання Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Ухвалено на Загальних звітних зборах НТШ 5 грудня 2015 року, місто Львів

- See more at: http://ntsh.org/node/522#sthash.28kg4Net.dpuf

Ярослав

Новини та події

Шановні колеги!
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
кафедра практики англійської мови,
кафедра мовної та міжкультурної комунікації,
кафедра романської філології та компаративістики

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС
взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції
«АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ»,
що відбудеться 30 березня 2017 року
в інституті іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (вул. Леся Курбаса, 2, м. Дрогобич, Львівська обл.).

Передбачені такі напрями роботи конференції:
• лінгвістика;
• літературознавство;
• переклад;
• педагогічні науки.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька, англійська, французька.
Форма участі: дистанційна.
Для участі у конференції необхідно до 27 лютого:
• подати до Оргкомітету заявку на участь та електронний варіант доповіді, оформлений згідно із вимогами;
• сплатити вартість публікації доповіді (із розрахунку 25 грн за сторінку друкованого тексту) та надіслати до Оргкомітету зіскановану квитанцію про оплату.
Додаткова інформація:
Заявки на участь у конференції, тексти доповідей та квитанції про оплату просимо надсилати на електронну адресу: prakt.anglmovy@ukr.net або romphil@ukr.net. Кошти за публікацію перераховувати на картку Ощадбанку 4790700001905208.
Із запитаннями звертатися до представників Оргкомітету:
Сирко Ірина Мирославівна: +380984657026, +380664091995, +380934183155.
Павлішак Оксана Романівна: +380675800750.
Маркова Мар’яна Василівна: +380972330145.
Доповіді учасників будуть опубліковані як наукові статті у спецвипуску журналу «Молодий вчений», включеного до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus.

Вимоги до оформлення статей:
Формат A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовані у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менший за основний шрифт. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються
Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
Обсяг від 10 до 20 сторінок включно

Вимоги до змісту: статті мають містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту):
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які посилається автор;
• виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
• формулювання цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
• висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

Структурні елементи статті:
• індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
• прізвище та ініціали автора(-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада – трьома мовами (українською, російською, англійською);
• назва статті – трьома мовами (українською, російською, англійською);
• анотації (мінімум 5 речень) та ключові слова (мінімум 5 слів) – трьома мовами (українською, російською, англійською);
• текст статті може бути українською, російською, англійською, німецькою, польською або французькою мовами;
• список літератури.

Зразок оформлення доступний за посиланням: http://molodyvcheny.in.ua/ua/rules/article_example.pdf

РЕЗОЛЮЦІЯ Форуму української наукової діаспори

РЕЗОЛЮЦІЯ
Форуму української наукової діаспори «Розвиток науки шляхом міжнародної співпраці»
Київ, 20-22 жовтня 2018 р.

Ми, учасники першого Форуму української наукової діаспори «Розвиток науки шляхом міжнародної співпраці», присвяченого 100-річчю Національної академії наук України, обговоривши широке коло питань, пов’язаних із сучасним станом і перспективами розвитку науки та вищої школи в Україні, ознайомившись з напрямами наукових досліджень українських учених, що працюють за кордоном, та з прикладами успішної реалізації спільних з вітчизняними вченими наукових проектів, констатуємо:
1. Інтеграція української науки до європейського та світового наукового простору шляхом стимулювання міжнародної співпраці загалом та через розширення співробітництва вітчизняних учених з українською науковою діаспорою зокрема, мають першорядне значення для підвищення рівня наукових досліджень та модернізації і реформування системи управління науковою сферою в Україні, що є невід’ємною передумовою для розвитку конкурентоспроможної інноваційної економіки.
2. Упродовж останніх десятиліть в закордонних дослідницьких центрах зміцніла, утвердилася і активно переймається проблемами науково-освітньої галузі в Україні українська наукова діаспора, про що свідчить участь у роботі Форуму 33 вчених з понад 10 країн, серед яких професори провідних університетів Австрії, Німеччини, Голландії та США. Ми засвідчуємо, що представники української наукової діаспори активно співпрацюють з колегами в Україні, готові ділитися досвідом та надавати консультаційну підтримку і експертні поради як для визначення пріоритетних напрямків наукового та інноваційного розвитку науки України, так і для незалежного експертного оцінювання наукових установ, проектів, розробки ефективних форматів підтримки науки та інновацій тощо.
3. Наразі в Україні зроблено перші кроки структурних реформ в науці, а саме – засновано Національну раду з питань розвитку науки і технологій, розпочав роботу Науковий комітет Ради, створено юридичні засади для заснування Національного фонду досліджень, прийнято закони про науку та освіту. Однак імплементація вже прийнятих законів відбувається надто повільно. Ми оцінюємо сучасний стан науки як близький до критичного, що становить загрозу національній безпеці країни і потребує негайних дій законодавчої та виконавчої влади з метою недопущення подальшої деградації науково-технологічної сфери. Абсолютно необхідними є розробка довготермінового бачення розвитку науки та інновацій в Україні, кардинальне зростання базового рівня підтримки дослідницьких організацій, так само як і внесення давно назрілих змін до законодавства, зокрема щодо оплати праці, імпорту наукового обладнання тощо.
Ми звертаємося особисто до Прем’єр-Міністра і одночасно голови Національної ради України з питань розвитку науки і технологій пана Володимира Гройсмана та до голови Верховної Ради України пана Андрія Парубія із закликом визнати пріоритетність науки в Україні та збільшити фінансування цієї ключової сфери до рівня, передбаченого законом. Національна рада з питань розвитку науки і технологій повинна негайно приступити до виконання покладених на неї обов’язків. Ми глибоко переконані, що суттєві додаткові кошти на наукові та інноваційні дослідження повинні надаватися вченим на конкурентній основі Національним фондом досліджень України, який має стати головним незалежним розпорядником цих коштів. Такі грантові конкурси мають базуватись на стандартних практиках подібних організацій інших країн: експертної оцінки за обов’язкової участі міжнародних експертів та на принципах наукової доброчесності.
ХХІ-е століття є віком глобалізації, що не лише ставить нові виклики, але і відкриває нові можливості. Прогрес українського суспільства і саме майбутнє нашої країни залежать від того, як швидко ми зможемо інтегруватися у світові процеси і які пріоритети будуть обрані. 100 років тому, також у непростий воєнний час, батьки нашої держави змогли усвідомити вирішальне значення науки для тільки-но проголошеної України. Ми переконані, що і сьогодні за відповідної підтримки наука стане локомотивом розвитку української економіки, а Україна посяде достойне місце серед інноваційних країн світу.

Юрій Кругляк

Кругляк Ю. А. Квантовая химия. Киев: 1963 – 1991. Одесса, 2016

Кругляк Ю. А. Квантовая химия. Киев: 1963 – 1991. Одесса: ТЭС, 2016: 668 стр. ISBN 978-617-7337-54-5

Книга посвящена основным научным результатам в области квантовой химии и квантовой механики молекул моих коллег и сотрудников киевской группы квантовой химии Института физической химии им. Л. В. Писаржевского АН УССР и Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова АН УССР полученным в период 1963 – 1991 годов.

В первом разделе (главы 1 и 2) изложены методы решения молекулярного уравнения Шредингера, в том числе метод конфигурационного взаимодействия вплоть до полного КВ в представлении вторичного квантования и метод одноэлектронного гамильтониана в многоконфигурационной теории самосогласованного поля, впервые предложенные и разработанные в Киеве.

Второй раздел (главы 3 – 5) полностью посвящен расчету молекул ab initio в базисе гауссовых функций, созданной в СССР впервые в Киеве неэмпирической программе ФУГА и особенностям расчета молекул в ограниченных базисах гауссовых функций.

Третий раздел (главы 6 – 11) содержит избранные наиболее важные результаты. Среди них разработанный в Киеве метод полного проектирования волновой функции неограниченного метода Хартри – Фока на состояние с определенной спиновой мультиплетностью на примере неэмпириского расчета бензильного радикала, детальный анализ взаимодействия иона Li+ с молекулой азота, подробно представлен киевский цикл исследований по фрагментации, конформациям и перегруппировке молекул во внешнем электрическом поле, дан обзор всех киевских результатов по квази-одномерным электронным системам, подробно изложен впервые разработанный в Киеве метод идеальных пиков для количественного изучения ближней упорядоченности в полимерах, наконец, представлен также цикл исследований по химической топологии и подробно изложен эффективный новый метод прогнозирования свойств молекулярных веществ с использованием новых инвариантов полностью взвешенных графов. Часть оригинальных результатов вместе со справочными сведениями вынесена в Приложения.

Книга предназначена прежде всего для специалистов в области квантовой и теоретической химии, однако, вводные главы книги могут быть полезными для магистрантов и аспирантов физиков и химиков.

https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Kruglyak

Юрій Кругляк

Ю. А. Кругляк. Наноэлектроника «снизу – вверх». Одесса, 2015

Ю. А. Кругляк. Наноэлектроника «снизу – вверх». Одесса: ТЭС, 2015, 536 стр. ISBN 978-617-7337-15-6

Книга посвящена современной наноэлектронике в концепции «снизу – вверх», основы которой были заложены еще Рольфом Ландауэром, а ныне активно развиваемой Суприе Даттой, Марком Лундстромом и другими исследователями. Подробно рассмотрена обобщенная модель транспорта электронов и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, одинаково пригодная для 0D, 1D, 2D и 3D резисторов произвольного масштаба, характеризуемых любой наперед заданной дисперсией и работающих в баллистическом, диффузионном и промежуточных режимах. В первой части рассматривается классический транспорт, а во второй – квантовый, включая начала спинтроники, магнетроники и молекулярной электроники, на основе метода неравновесных функций Грина в матричном представлении вплоть до квантовой природы классики.

Книга предназначена прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университетов естественно-научного профиля, как физиков, химиков, так и будущих электроинженеров. Чтобы сделать книгу доступной даже студентам младших курсов, пожалуй, достаточно знать лишь основы линейной алгебры и дифференциальных уравнений, а в области физики понадобятся лишь самые начальные сведения из квантовой механики. Вместе с тем в книге используются новые подходы в преподавании весьма сложных разделов общей физики, что позволило включить в книгу новейшие результаты в области нанофизики, в частности, спинтроники, мало известные русскоязычной университетской аудитории.

https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Kruglyak

Юрій Кругляк

Ю. А. Кругляк. Прогнозирование свойств молекулярных веществ.2018

Ю. А. Кругляк. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов.
Механизмы истощения озонового слоя Земли и озонобезопасные фреоны. Одесса: ТЭС, 2018, 170 стр,
ISBN 978-617-7711-03-1

Книга посвящена прогнозированию свойств молекулярных веществ на примере критических свойств фреонов С1 – С3 и их Si- и Ge-аналогов, а также алканов. Предложен новый подход в исследовании количественных соотношений «структура – свойство» с использованием инвариантов графов, численно взвешенных как по вершинам, так и по ребрам. Он предусматривает зависимость топологического описания молекул от изучаемого свойства. Сформулирован принцип формирования инвариантов взвешенных графов, предложен новый класс инвариантов и исследованы два новых инварианта для расчета Ткр и Ркр. На примере этих рядов веществ показано, что веса вершин и ребер молекулярных графов, оптимизированных на одном ряду соединений, могут быть использованы для расчета этого же свойства в близких рядах соединений. Найдены зависимости для высокоточного расчета критических свойств фреонов С1 – С3. Табулированы Ткр для всех этих фреонов, а также Ркр и Vкр для всех этановых фреонов.

Рассмотрены механизмы истощения озонового слоя Земли – фотохимическая модель, включая высокоточные результаты квантовохимических расчетов термолиза фреонов и тонкие механизмы деструкции атмосферного озона, а также корпускулярные модели, включая известную модель реакции электронов космического происхождения, в том числе в связи с проблемой глобального изменения климата. Учитывая, что космическое излучение, достигающее Земли, состоит в основном из протонов, предлагается обратить внимание на важную роль протонов космического происхождения в разрушении озонового слоя, поскольку протоны при столкновении с молекулами фреонов фрагментируют их преимущественно с выделением атомарного хлора, что подтверждается нами экспериментальными данными и высокоточными квантовохимическими расчетами.

Книга предназначена для специалистов в области задач «структура – свойство». Обсуждаются пути дальнейшего развития предлагаемого подхода с использованием инвариантов полностью взвешенных молекулярных графов.

https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Kruglyak

Юрій Кругляк

Ю. А. Кругляк. Физика и моделирование нанотранзисторов. Одесса

Ю. А. Кругляк. Физика и моделирование нанотранзисторов. Одесса: ТЭС, 2018, 314 стр. ISBN 978-617-7711-06-2

Книга посвящена физике и моделированию полевых транзисторов с акцентом на короткоканальные микро- и современные нанотранзисторы типа МДП-транзистора с изолированным затвором MOSFET, полевого транзистора с высокой подвижностью электронов III-V HEMT, транзисторов на чрезвычайно тонкой КНИ-подложке ETSOI, в том числе с затворами DG и GAA, с каналами NW и CNT, транзисторов FinFET, однако, развитые подходы применимы и к транзисторам типа JFET, MESFET, BJT и им подобным. Рассматривается физическое устройство, метрика и управление FET, теория MOSFET дается сначала в традиционном изложении, затем формулируются начала модели виртуального истока, приближение истощения на фоне уравнение Пуассона, обсуждается подвижный электронный заряд в массивной структуре MOS и в исключительно тонкой SOI, из 2D электростатики MOS подробно рассматриваются DIBL, геометрическое экранирование, емкостная модель, масштабирование транзисторов, их пробой.

Во второй части достаточно подробно излагается обобщенная транспортная модель Ландауэра – Датта – Лундстрома сначала применительно к 2D баллистическим MOSFET, затем баллистическая модель объединяется с моделью виртуального истока, качественно обсуждается рассеяние электронов в канале проводимости и строится модель прохождения MOSFET, которая затем объединяется с моделью виртуального истока в финальный, наиболее современный ныне вариант модели MVS-прохождения, иллюстрируемой примерами обработки экспериментальных выходных характеристик нанотранзисторов ETSOI MOSFET и III-V HEMT.

В заключение обсуждаются фундаментальные пределы и ограничения Si FET, квантовый транспорт в MOSFET с длиной канала менее 10 нм, упрощающие допущения и неясные вопросы в модели MVS-прохождения, а также полевой транзистор рассматривается с позиций наноэлектроники "снизу – вверх". Книга написана в основном по лекциям Марка Лундстрома «Fundamentals of Nanotransistors», прочитанных в 2016 году: www.nanohub.org/courses/NT.

Книга предназначена для специалистов в области короткоканальной микроэлектроники и наноэлектроники, а также физики полупроводников.

https://www.researchgate.net/profile/Yuriy_Kruglyak

Юрій Кругляк