Київ

49-а Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності»

Галузь: 

Регулярно проводяться протягом 30 років у різних країнах (Росії, Білорусі, Україні, Естонії) міжнародні конференції «Актуальні проблеми міцності» дозволяють встановити тісні зв'язки між вченими різних країн, які працюють в галузі фізики і механіки міцності, сприяючи розвитку цієї найважливішої для народного господарства області науки. Дана 49-а міжнародна конференція присвячена 80-річчю від дня народження В. І. Трефілова - видатного вченого в галузі фізичного матеріалознавства і фізики міцності.

[b] Тематика конференції [/b]
1. Фундаментальні проблеми міцності і пластичності металів і сплавів (зв'язок з особливостями будови і структури, механізми деформації і руйнування та ін)
2. Перехід від мікро-до наноструктур. Отримання наноструктур методом інтенсивної пластичної деформації. Ліміт міцності в металах.
3. Фазові перетворення і міцність.
4. Евтектичні і наноевтектичні матеріали.
5. Градієнтно-зміцнені матеріали.
6. Фізика міцності квазікристалічних, аморфно-кристалічних, мультикомпонентних високоентропійних сплавів та інших нових матеріалів.
7. Матеріалознавчі аспекти процесів тертя та зносу.
8. Структурні аспекти втоми.

XIII Міжнародна конференція з квантової оптики та квантової інформації (ICQOQI'2010)

Галузь: 

XIII Міжнародна конференція з квантової оптики та квантової інформації, організована Національною академією наук України, Національною академією наук Білорусі, Інститутом фізики НАН України, Інститутом теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, Інститутом фізики ім. Б. І. Степанова НАН Білорусі, Українським фізичним товариством, Білоруським фізичним товариством, відбудеться 28 травня - 1 червня 2010 р. у Києві на базі Президії НАН України.

[b] Основна мета конференції [/b] - зібрати разом вчених та інженерів, зайнятих у різних галузях науки і техніки (оптика, атомна і молекулярна фізика, фізика твердого тіла, теорія інформації), пов'язаних з квантової оптикою і квантової інформацією.

Традиційним стилем конференції є усні доповіді з подальшим обговоренням в досить неформальній атмосфері, а один з вечорів зазвичай присвячується стендових доповідей. Дана Міжнародна конференція буде черговий у ряді надзвичайно плідних зустрічей, що проводилися протягом двадцяти двох років в Мінську та Вільнюсі в 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 і 2008 роках.

10-а Ювілейна міжнародна науково-технічна конференція «Інженерія поверхні і реновація виробів» (М10-2)

Галузь: 

[b] Тематика конференції: [/b]
Наукові основи інженерії поверхні:
[list] [*] матеріалознавство;
[*] Фізико-хімічна механіка матеріалів;
[*] Фізико-хімія контактної взаємодії;
[*] Корозійна стійкість, міцність поверхневого шару;
[*] Функціональні покриття і поверхні;
[*] Технологічне управління якістю деталей машин;
[*] Питання трибології в машинобудуванні; [/list]
Технологія ремонту машин, відновлення і зміцнення деталей
Метрологічне забезпечення ремонтного виробництва
Екологія ремонтно-відновлювальних робіт

У рамках конференції проводиться практичний семінар «Зварювання, наплавлення та інші реноваційні технології на підприємствах гірничо-металургійної, машинобудівної промисловості та на транспорті»

[b] Тематика семінару: [/b]
[list] [*] Зварювання при виготовленні та ремонті деталей: обладнання, матеріали, технології
[*] Наплавлення при відновленні і зміцненні деталей: обладнання, матеріали, технології
[*] Споріднені реноваційні процеси: обладнання, матеріали, технології. [/List]

Последний день подачи заявки: [b]10 мая 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Ассоциация технологов-машиностроителей Украины (АТМ Украины)

ХII Міжнародна наукова конференція «Ільєнківське читання - 2010»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к участию в ХII Международной научной конференции ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2010, которая состоится в г. Киеве 13-14 мая 2010 года.

[b] Напрямки роботи конференції: [/b]
[list] [*] Філософія і культура
[*] Діалектика ідеального
[*] Про ідолів і ідеалах
[*] Діалектика і світогляд
[*] Вчіться мислити замолоду
[*] Школа повинна вчити мислити
[*] Проблема людських здібностей
[*] Ленінська діалектика і метафізика позитивізму
[*] Сходження від абстрактного до конкретного в науково-теоретичному мисленні
[*] Про єдність історичного і логічного
[*] Про роль класичної спадщини в розвитку категорій матеріалістичної діалектики
[*] Гуманізм та наука
[*] Про естетичної природі фантазії
[*] До питання про суперечність у мисленні
[*] Пекельне полум'я і вогонь думки: атеїстичний гуманізм сьогодні
[*] Маркс і західний світ
[*] Гегель і відчуження. Проблема відчуження у філософії Е.В. Ільєнкова
[*] Біологічне і соціальне в людині
[*] Що ж таке особистість? [/List]

Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2010 года подать в оргкомитет следующие материалы:
[list][*] Заявку на участие
[*] Материалы доклада [/list]

Конференція “UniversITy 3: IT-Startups”. Запрограмуй власну фінансову незалежність!

20 лютого 2010 року в освітньому центрі “Master Klass” завдяки плідній роботі організаторів AIESEC та i-Klass розпочнеться дводенна конференція “UniversITy 3: IT-Startups”, тематика якої присвячена аналізу сучасної ситуації ІТ ринку України та нюансів роботи стартапів напротязі періоду від оформлення ідеї до створення та реалізації продукту. Головна ціль – стимулювання талановитої молоді до втілення власних креативних розробок. Задля досягнення найбільш плідного діалогу між учасниками та спікерами формат «конференція» об’єднано з «кемпом» . Наряду з класичними доповідями проходитимуть неформальні семінари, які будуть направлені на практичне закріплення набутих знань. Майстер-класи проводитимуть засновники найуспішніших українських стартапів таких як BayViewInnovations, InvisibleCRM, Viewdle .

Конференція для студентів і випускників "Talents Fair 2010"

[b]Talents Fair[/b] - одноденна зустріч між компаніями-роботодавцями та активною молоддю у форматі конференції.

Конференція проходитиме таким чином, що кожен її учасник матиме змогу:
- самостійно обрати цікаві теми та скласти індивідуальну програму участі;
- поспілкуватися безпосередньо із компаніями-роботодавцями;
- отримати цінну інформацію про особливості працевлаштування в провідних роботодавців.

Організаторами заходу було встановлено декілька критеріїв відбору.

ХХХ Міжнародна науково-технічна конференція ЕЛЕКТРОНІКА І НАНОТЕХНОЛОГІЇ

Галузь: 

[b]Робота конференції буде проводитися за наступними напрямками:[/b]

[b]СЕКЦІЯ 1 [/b]
[b]
ЕЛЕКТРОННІ КОМПОНЕНТИ, ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ:[/b]

[list][*] Компонентна база електроніки;
[*] Наноструктури і нанотехнології в електроніці;
[*] Методи математичного моделювання компонентів, вузлів і систем;
[*] САПР в електроніці;
[*] Обробка сигналів в електронних пристроях;
[*] Телекомунікаційні мережі та засоби телекомунікацій;
[*] Інфо-телекомунікаційні технології та системи.[/list]

САІТ-2010 XII Міжнародна науково-технічна конференція

Галузь: 

[b]Тематика конференції[/b]

[list][*] Системний аналіз складних систем різної природи.
[*] Інтелектуальні системи прийняття рішень.
[*] Grid і системи високопродуктивних обчислень в науці та освіті.
[*] Прогресивні інформаційні технології.
[*] Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]

[b]
Цілі конференції[/b]

[list][*] обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і вченими;
[*] розвиток творчого підходу до наукової діяльності;
[*] стимуляція наукової діяльності студентів;
[*] ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з найбільш сучасними досягненнями і науковими результатами в області системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]
[b]
Публікація праць конференції[/b]
[list][*] Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог, будуть видані до початку конференції в Збірці праць конференції.

Треті щорічні судові дебати з цивільного права в НаУКМА

Галузь: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Факультет правничих наук НаУКМА
Студентське наукове товариство правників «Scholaris»
ІІІ щорічні судові дебати з цивільного права та процесу України
27 – 28 лютого 2010 року м. Київ
Шановні колеги! Ми раді запросити вас до участі у міжуніверситетських судових дебатах -українського аналогу всесвітньо визнаних moot courts, проведення яких, безсумнівно, є одним із основних елементів навчального процесу в найкращих юридичних школах світу.
Дебати традиційно складаються із письмового та усного турів. Для того, аби отримати право приймати участь в усному турі Дебатів, необхідно:
· Не пізніше 28 грудня 2009 р. надіслати реєстраційну заявку на адресу електронної скриньки організаторів;
· Не пізніше 10 січня 2010 р. сплатити організаційний внесок;
· До 30 січня 2010 р. включно надіслати на адресу електронної скриньки організаторів викладену письмово позовну заяву відповідно до проблеми, а також викладені письмово заперечення проти позову.
NB:

Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Галузь: 

Інформуємо Вас, що [b]12-13 січня 2010[/b] року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

[b]ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

[b]ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

[list][*] математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;
[*] проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;
[*] моделювання економічних процесів;
[*] тренажерні системи;
[*] багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;
[*] моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.[/list]
В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

[b]РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]
[list][*] українська
[*] російська
[*] англійська [/list]

[b]ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ[/b]

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ