Київ

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених

«Формування та розвиток макроекономічних систем в аспекті економічного розвитку України у ХХІ столітті»

16 - 17 вересня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

4. Правове регулювання соціально-економічних відносин.

5. Інноваційно-орієнтований розвиток економіки України та її інтеграція у світовий економічний простір.

6. Стратегічний менеджмент.

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні механізми регулювання та контролю зовнішніх та внутрішніх економічних процесів»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених

19 серпня 2011 р., м. Київ

«ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Стратегічний менеджмент.
2. Історія економічних вчень.
3.Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин.
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо-міч¬ний простір.
6. Операційний менеджмент.
7. Теорія управління економічними системами.

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні процеси глобалізації у кризовий та посткризовий періоди в Україні»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених

«ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ»

17-18 червня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД У ФОРМАТІ MS WORD

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Нові методи самовизначення та виживання у пост кризовому світі: становлення і розвиток.

2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон’юктури.

3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.

4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.

5. Сутність проблематики суспільного сектору економіки.

6. Підприємництво в ринкових умовах: проблема ефективності.

Університетські музеї: європейський досвід та українська практика

Галузь: 

Дата проведення: 06.10.2011.
Місце проведення: Україна, м. Київ.
Секція університетських музеїв та колекцій (UMAC) при ICOM України за підтримкою Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", Національного університету «Києво-Могилянська Академія» оголошує про проведення 6–7 жовтня 2011 року Міжнародної конференції «Університетські музеї: європейський досвід та українська практика».

Перша конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія»

Галузь: 

Перша конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (5.10.2011)
5-7 жовтня 2011 р. Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України проводитиме в м. Біла Церква (Київська область, Україна) Першу конференцію молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія»

Секції конференції:
- Молекулярна та клітинна біологія
- Регуляція росту та розвитку рослин
- Структурна та функціональна геноміка
- Біотехнологія рослин
- Рослинні ресурси для біопалива
- Функціональні харчові продукти рослинного походження

Робочі мови конференції: українська та російська
Конференція передбачає очну участь (виступ із доповіддю і публікація матеріалів) і заочну участь (публікація матеріалів).
Матеріали конференції будуть видані в друкованому вигляді до початку конференції.

У роботі конференції беруть участь студенти, магістранти, аспіранти і молоді вчені у віці до 35 років включно.

Організатори: Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», м. Київ, Україна

Правила оформлення тез:

Умови розвитку освітніх медіа : законодавчий та соціальний аспекти

Галузь: 

Організатори: Молодіжна економічна рада україни при комітеті регуляторної політики промисловості та підприємництва Верховної Ради України.

Міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерна графіка: актуальні проблеми та питання»

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково - практичної конференції: «Комп'ютерна графіка: актуальні проблеми та питання».

Цілі проведення конференції:

- Забезпечення ефективного освоєння молодими дослідниками кращих наукових світових досягнень в області комп'ютерної графіки.

До участі запрошуються:

- Студенти технічних спеціальностей, молоді вчені, дослідники та практичні працівники в галузі комп'ютерної графіки.

Напрямки роботи конференції:

1. Застосування комп'ютерної графіки
2. Кольори в комп'ютерній графіці
3. Комп'ютерна анімація
4.Геометричне моделювання передових концепцій
5. Глобальне освітлення і фотореалістична комп'ютерна графіка
6. Ілюстративна графіка і нефотореалістічного методи
7. Обробки зображень та комп'ютерного зору
8. Візуалізація інформації
9. Розпаралелювання в комп'ютерній графіці
10.Перцептивні аспекти комп'ютерної графіки
11. Фізично орієнтоване моделювання природних явищ
12. Моделювання в комп'ютерній графіці
13. Людино-орієнтовані інтерфейси

Форми участі в конференції:

1. участь у конкурсі «Кращий доповідь»;
2. публікація тез.

VII Міжнародна конференція "Стратегія якості в промисловості та освіті"

Галузь: 

Запрошуємо на VII Міжнародну конференцію "Стратегія якості в промисловості та освіті"

Останній день подачі матеріалів: 8 квітня 2011 р.

Останній день подачі заявки: 1 травня 2011 р.

Мета конференції: обмін досвідом впровадження інноваційних технологій у промисловості та освіті, забезпечення якості товарів і послуг в умовах зростаючої конкуренції і глобалізації світової економіки з метою подальшого розвитку взаємовигідного співробітництва в умовах Європейської інтеграції.

Конференцію включено до "Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2011 рік" (поз. 88).

Робочі мови: українська, російська, болгарська, додатково - англійська.

Основні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Якість у промисловості:
- Інвестиційно-інноваційні аспекти розвитку промисловості;
- Промислові підприємства і банківський капітал: нові реалії та перспективи;
- Антикризові програми в реальному секторі економіки;
- Прогресивні технології в металургії та машинобудуванні, забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції;

VIII Міжнародна науково-технічна конференція студенства і молоді "Світ інформації та телекомунікацій - 2011"

Галузь: 

Міністерство транспорту та зв’язку України, Державна адміністрація зв’язку, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій запрошує на VIII МіжнароднУ науково-технічнУ конференцію студенства і молоді "Світ інформації та телекомунікацій - 2011"

Останній день подачі заявки: 6 квітня 2011 рік.

Тематичні напрямки конференції:
1.Сучасні інформаційні технології.
2.Телекомунікаційні системи та мережі.
3.Безпека інформаційно-комунікаційних технологій.
4.Соціально-економічні проблеми розвитку телекомунікацій.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

До початку роботи конференції планується публікація збірки тез доповідей конференції. Кращі доповіді конференції будуть рекомендовані до друку в фаховому виданні ВАК України, науковому журналі "Вісник ДУІКТ".

Сплата організаційного внеску та внеску за публікацію не передбачається

Витрати на проживання, харчування і проїзд несуть учасники конференції. Бронювання квитків і місць у готелі проводиться самостійно учасниками конференції.

Умови участі:
- до 06.04.2011 р. подати заявку на участь у конференції (надіслати картку реєстрації);
- до 12.04.2011 р. подати до Оргкомітет тези доповідей.

V-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології»

Галузь: 

З 26 травня по 2 червня 2011 р. пройде V-а міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку медицини, ветеринарії та фармакології».

Конференція присвячена: ветеринарним, медичним, фармацевтичним наукам.

Науково-тематичні секції конференції:
[b]Секція «Ветеринарні науки»: Форми життя та питання їх співіснування[/b]
[list]
[*]Ветеринарна мікробіологія, вірусологія, епізоотологія, мікологія з мітотоксікологією та імунологія
[*]Ветеринарна санітарія, екологія, зоогігієна та ветеринарно-санітарна експертиза
[*]Ветеринарна фармакологія з токсикологією
[*]Ветеринарна хірургія
[*]Ветеринарне акушерство та біотехніка репродукції тварин
[*]Діагностика хвороб і терапія тварин
[*]Патологія, онкологія і морфологія тварин
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)
[/list]

Секція «Медичні науки»: Проблеми та шляхи розвитку сучасної охорони здоров'я
[list]
[*]Авіаційна, космічна та морська медицина
[*]Акушерство і гінекологія
[*]Алергологія та імунологія
[*]Анатомія людини
[*]Анестезіологія та реаніматологія
[*]Хвороби вуха, горла і носа
[*]Внутрішні хвороби

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ