Київ

V Міжнародна спеціалізована виставка "Plastex Ukraine 2009"

Галузь: 

Plastex Ukraine 2009 V Міжнародна виставка ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТМАС ТА КАУЧУКУ Компанії Прем'єр Експо (Україна), ІTE Group Plc (Великобританія), "EUF" (Туреччина) та Gіma (Німеччина) запрошують Вас взяти участь у 5-й Міжнародній спеціалізованій виставці "PLASTEX УКРАЇНА 2009", що пройде 27-30 жовтня 2009 у Міжнародному Виставковому Центрі. Виставка проводиться за підтримки: - Міністерства промислової політики України - Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики й підприємництва.

IV Міжнародна конференція «MICE Ukraine: діловий туризм - Україна»

27 березня 2009 року в рамках XV Міжнародної виставки UITT 2009 «Україна - подорожі та туризм» відбудеться IV Міжнародна конференція «MICE Ukraine: діловий туризм - Україна». Організатори: ITE Group Plc (Великобританія), ДП «Прем'єр Експо» (Україна) сумісно з Асоціацією ділового туризму України.

ІІ Міжнароднa науково-практична конференція "Болонський процес очима студентів"

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що 11 грудня 2008 року Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності та Європейський університет проводять ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Болонський процес очима студентів".

До участі запрошуються студенти та аспіранти навчальних закладів.

На конференції планується робота таких секцій:

* Секція "Освітня політика України в контексті інтеграції суспільних процесів".
* Секція "Міжнародні системи вищої освіти: порівняльний аналіз".
* Секція "Основні підходи та стан впровадження ідей Болонського процесу в Україні".
* Секція "Кредитно-модульна система організації навчального процесу: переваги та проблеми".

Участь у конференції безкоштовна.

Для участі у конференції необхідно до 28 листопада 2008 року на адресу дирекції Асоціації ( 03115, м. Київ, бул. Вернадського,16-в, Дирекція Асоціації, оргкомітету конференції, к. N 301) направити поштою, чи електронною поштою (assoc@kyiv.e-u.in.ua), або факсом (044) 452-76-55, 452-35-68 анкету-заявку учасника конференції , де чітко вказати секцію, в роботі якої Ви бажаєте взяти участь.

V Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства “ІнтерАГРО 2009”

Галузь: 

4 – 6 лютого 2009 року на території виставкового центру “КиївЕкспоПлаза” (м. Київ, вул. Салютна, 2 б) відбудеться V ювілейна міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства “ІнтерАГРО 2009”, яка спрямована на презентацію та сприяння впровадженню інноваційних аграрних технологій, сільськогосподарських машин, механізмів, обладнання, сировинних та матеріальних ресурсів.
У виставці візьмуть участь понад 400 експонентів з усіх регіонів України та багатьох зарубіжних країн, зокрема з Німеччини, Франції, Польщі, Італії, Туреччини та інших. Загальна площа експозиції складає понад 35 000 кв. м.
На виставці очікується більше 20 000 відвідувачів, для яких будуть створені максимально комфортні умови роботи.
Учасники та відвідувачі виставки зможуть укласти взаємовигідні контракти, встановити нові та зміцнити вже існуючі ділові стосунки.

Наукова конференція " Ювелірне мистецтво: погляд крізь століття "

Галузь: 

Музей історичних коштовностей України – філіал Національного музею історії України

має честь запросити вас до участі у щорічних “Музейних читаннях” – науковій конференції, яка відбудеться 10 – 12 листопада 2008 року.

Пропонуємо розглянути загальні питання з історії художньої обробки металу, різноманітні аспекти вивчення музейних колекцій та окремих творів ювелірного мистецтва, сучасні тенденції його розвитку, а також інші проблеми за темою: «Ювелірне мистецтво: погляд крізь століття».

Просимо до 1 жовтня 2008 р. повідомити про участь у конференції. Чекаємо заявок, у яких слід зазначити назву доповіді та відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), назву організації, посаду, вчений ступінь, адресу електронної пошти або робочу/ домашню, контактний телефон, термін відрядження та необхідність бронювання готелю.

Ми плануємо опублікувати доповіді, тому під час роботи конференції необхідно подати до Оргкомітету тексти cтатей (на дискетах в WORLD 7 версії або в форматі rtf і з авторським роздрукуванням) – 0,5 п/л; ілюстрації – якісні фотографії чи графічні малюнки; список літератури, пронумерований в порядку цитування – у кінці тексту).

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція"

Галузь: 

Музей українського народно-декоративного мистецтва

Всеукраїнська науково-практична конференція "Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція" відбудеться 14-15 листопада 2008 року

Метою конференції є залучення музейних працівників, науковців, дослідників мистецтва до всебічного вивчення музейних колекцій і шляхів їх комплектування, до наукового опрацювання як окремих музейних предметів, так і певних груп пам’яток, до проведення атрибуції творів.

Заявки до участі в роботі конференції у вигляді назви теми та короткого резюме просимо надати до 1 вересня 2008 року, вказавши при цьому своє ім’я, по батькові, прізвище, науковий ступінь, місце роботи, посаду, адресу, контактний телефон.

Доповіді подаються по прибутті на конференцію на дискетах для РС з обов’язковим наданням друкованої копії.

ХІІІ Міжнародні Могилянські читання

Галузь: 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник запрошує бажаючих взяти участь у ХІІІ Міжнародних Могилянських читаннях, присвячених темі: "Церква і Музеї. Втрати ХХ століття", що відбудуться 4-5 грудня 2008 року.

Передбачається робота наступних секцій: історико-філософської, мистецтвознавчої, археологічної, пам'яткоохоронної, музейної справи та музейної педагогіки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 1 листопада 2008 року за адресою: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), 21, корп. 8, або електронною поштою за адресою: lavra2@adsl.com.ua

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

Доповіді обсягом до 5 сторінок форматом А4 (шрифт Тіmes New Roman, 14-й кегль, через півтора інтервали) повинні містити назву, прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад: [2,15], де 2 - порядковий номер в списку використаних джерел, 15 - номер сторінки).

Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)

Галузь: 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук України

запрошує до участі у Міжнародній науковій конференції на тему: “Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)”, яка відбудеться 17 грудня 2008 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру народознавчих проблем, зокрема:

- здобутки та втрати українського народознавства ХІХ–ХХ ст.;

- етнокультурна спадщина та сучасність;

- проблеми та перспективи українського народознавства ХХІ ст.;

- сучасний стан та методи фіксації фольклорно-етнографічних матеріалів.

Під час роботи конференції планується розглянути нові напрямки та методи сучасного народознавства: етносоціологічні, кроскультурні дослідження, цільові моніторинги, семантика.

До участі запрошуються також збирачі-аматори фольклорно-етнографічних матеріалів (місцеві краєзнавці, вчителі, музеєзнавці та ін.)

Вимоги до оформлення статті:

Міжнародна наукова конференція на тему: "Стильова панорама українського мистецтва"

Галузь: 

Міжнародна наукова конференція на тему: “Стильова панорама українського мистецтва” відбудеться 18 грудня 2008 р.

Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру художньо-стильових проблем образотворчого, декоративно-прикладного, музичного, театрального та кіномистецтва, зокрема:

1. Мистецькі стилі в Україні від первісності до поч. ХХ ст.

2. Естетико-стильові трансформації в українському мистецтві на поч. ХХ. ст.: сецесія, урбанізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неофольклоризм.

3. Художньо-стильові напрямки в українському мистецтві ХХ ст: неостилістика, необароко, неокласицизм, неоромантизм, неофольклоризм.

4. Художньо-стильові особливості українського авангарду.

5. Постмодернізм і сучасне українське мистецтво.

6. Особливості професійних мистецьких шкіл в Україні.

7. Регіональна специфіка професійних мистецьких шкіл у контексті національної та європейської культури.

8. Соціалістичний реалізм: академічний та вульгарно-казенний.

Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених та спеціалістів

Галузь: 

Інформуємо Вас, що 15-16 січня 2009 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться конференція молодих вчених та спеціалістів із застосування інформаційних технологій в енергетиці.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ

· обговорити проблеми застосування засобів обчислювальної техніки та автоматики для розвитку енергетики

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

· математичне та імітаційне моделювання для розв’язку задач енергетики;

· проблеми управління та системи прийняття рішень в енергетиці;

· моделювання економічних процесів;

· тренажерні системи;

· багатопроцесорні системи та високовиробничі обчислення;

· моделювання впливу енергетики на екологію регіонів.

В програму конференції включено Пухівські читання, в рамках яких провідні наукові співробітники Інституту розкажуть учасникам конференції про технології моделювання, що застосовуються в Інституті.

РOБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

· українська

· російська

· англійська

ТЕЗИСИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ