49-а Міжнародна конференція «Актуальні проблеми міцності»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Регулярно проводяться протягом 30 років у різних країнах (Росії, Білорусі, Україні, Естонії) міжнародні конференції «Актуальні проблеми міцності» дозволяють встановити тісні зв'язки між вченими різних країн, які працюють в галузі фізики і механіки міцності, сприяючи розвитку цієї найважливішої для народного господарства області науки. Дана 49-а міжнародна конференція присвячена 80-річчю від дня народження В. І. Трефілова - видатного вченого в галузі фізичного матеріалознавства і фізики міцності.

[b] Тематика конференції [/b]
1. Фундаментальні проблеми міцності і пластичності металів і сплавів (зв'язок з особливостями будови і структури, механізми деформації і руйнування та ін)
2. Перехід від мікро-до наноструктур. Отримання наноструктур методом інтенсивної пластичної деформації. Ліміт міцності в металах.
3. Фазові перетворення і міцність.
4. Евтектичні і наноевтектичні матеріали.
5. Градієнтно-зміцнені матеріали.
6. Фізика міцності квазікристалічних, аморфно-кристалічних, мультикомпонентних високоентропійних сплавів та інших нових матеріалів.
7. Матеріалознавчі аспекти процесів тертя та зносу.
8. Структурні аспекти втоми.
9. Моделювання процесів деформації і руйнування.

[b]ОСНОВНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:[/b]
[list][*] рассылка І информационного сообщения – до 01.01.2010 г.;
[*] получение Оргкомитетом тезисов докладов – до 15.02.2010 г.;
[*] рассылка ІІ информационного сообщения – до 15.04.2010 г.;
[*] получение заявок на участие – до 20.05.2010 г.;
[*] оплата оргвзноса – с 15.05 до 10.06.2010 г.[/list]

Последний день подачи заявки: [b]20 мая 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Национальная академия наук Украины, Межгосударственный координационный Совет по физике прочности и пластичности материалов, Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича, Национальный технический университет Украины «КПИ», Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, ООО «ИНТЕМ» (Украина)

[b]Контактная информация:[/b] В Киеве: Чернышев Леонид Иванович, тел.:/факс: +380-44- 424-20-73; в С.-Петербурге (для справок) – Черняева Елена Васильевна, тел.:./факс: (812) 428-46-89

[b]Эл. почта:[/b] levina@ipms.kiev.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon 1_inf_KIEV2010.doc170.5 КБ