Київ

IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Галузь: 

З 21 по 28 квітня 2011 р. пройде IV-а міжнародна науково-практична конференція «Проблеми конструкції і розвитку форм самоорганізації людських спільнот»

Конференція присвячена: політичним, економічним, юридичним наукам.

Науково-тематичні секції конференції:

[b]Секція «Політичні науки»[/b]
[list]
[*]Політичні проблеми міжнародних відносин та глобального розвитку
[*]Політичні інститути, етнополітична конфліктологія, національні та політичні процеси і технології Теорія політики, історія та методологія політичної науки
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповають тематиці секції)
[/list]

[b]Секція «Економічні науки та менеджмент»[/b]
[list]
[*]Економіка та управління народним господарством
[*]Логістика
[*]Фінанси, грошовий обіг і кредит
[*]Бухгалтерський облік, статистика
[*]Математичні і інструментальні методи економіки
[*]Теорія і практика управління (менеджмент)
[*]Інвестиції в умовах невизначеності
[*]Інновації в економіці та управлінні. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю
[*]Міжнародна торгівля та геополітичні інтереси. Правове регулювання соціально-економічних відносин

ІІІ-я міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства»

Галузь: 

Шановні колеги!
Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Лондон, Великобританія) спільно з Всеукраїнською Академічною Спілкою (Київ, Україна) запрошує Вас взяти участь у конференціях.
З 4 по 11 квітня 2011 р. пройде ІІІ-я міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми розвитку людського суспільства».
Конференція присвячена: соціологічним, філологічним, філософським наукам.

Науково-тематичні секції конференції:

[b]Секція «Соціологічні науки»[/b]
[list]
[*]Соціальна структура, соціальні інститути та процеси
[*]Соціологія культури, духовного життя
[*]Соціологія управління  Теорія, методологія та історія соціології
[*]Економічна соціологія і демографія
[*]Відкрита підсекція (приймаються матеріали з інших тем, які відповідають тематиці секції)
[/list]

[b]Секція «Філологічні науки»[/b]
[list]
[*]Рідна література
[*]Література народів країн зарубіжжя (із зазначенням конкретної літератури)
[*]Теорія літератури. Текстологія
[*]Фольклористика
[*]Журналістика
[*]Рідна мова
[*]Слов'янські мови
[*]Германські мови
[*]Романські мови
[*]Класична філологія, візантійська і новогрецька філологія
[*]Теорія мови

Міжнародна наукова студентська конференція "Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді"

Галузь: 

Запрошуємо до участі в Міжнародні науковій студентській конференції "Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства: погляд молоді"

Організатори: Федерація професійних спілок України, Міжнародна асоціація навчальних і нау­кових установ з підготовки кадрів для соціально-трудової сфери.

Тематичні напрями:
Секція 1. Громадянське суспільство: освіта, культура, духовність
Секція 2. Правове забезпечення формування громадянського суспільства
Секція 3. Економічні засади формування громадянського суспільства
Секція 4. Соціальні проблеми розвитку громадянського суспільства
Секція 5. Роль професійних спілок у формуванні громадянського суспільства

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Кінцева дата подачі заявки та тез: 20 березня 2011 р.

Виступ — до 10 хв.

В рамках конференції відбудеться засідання Круглого столу "Молодь та профспілки" та Конкурс молодіжної соціальної реклами.

Умови участі:
- надіслати заявку, оформлену відповідно до зразку;
– направити на нашу адресу тези доповіді обсягом до трьох сторінок (в електронному і друкованому вигляді) згідно із зазначеними вимогами.

IX Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська Весна 2011"

Галузь: 

[b]Метою конференції[/b] є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.

Конференція складатиметься з двох частин: дисциплінарної та міждисциплінарної.
Заочна участь не передбачена.

Міждисциплінарна частина:

- Методологія наукових досліджень. "Як робиться наука? Як стати успішним науковцем та розкрити свій потенціал?" – це основні питання, що будуть обговорюватися на секції. Майбутнє завтрашньої науки – наш вибір сьогодні.
- Публічні лекції. Молодь завжди повинна прислухатись до віку та досвіду, знати всю нову інформацію, що вирує світом, бути ерудованою та освіченою щоб вивести свою власну модель майбутнього. У цьому нам допоможуть поважні викладачі та науковці, які розкриються своє бачення на сучасні світові наукові проблеми.

Дисциплінарна частина:

Актуальні проблеми міжнародних відносин:
- Актуальні проблеми міжнародних фінансів.
- Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій.
- Історія дипломатії та міжнародних відносин.
- Країнознавство.

Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології" - SAIT 2011

Галузь: 

Інформуємо Вас, що 23-28 травня 2011 року в м. Києві відбудеться Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології", яка продовжує традиційні напрямки попередніх конференцій аспірантів та молодих вчених. До участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи
1. Методи системного аналізу складних систем різної природи в умовах невизначеності та ризиків
2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем
3. Системна методологія технологічного передбачення в задачах планування та прийняття стратегічних рішень
4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень
5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування складних систем за умов невизначеності та ризиків
6. Нелінейні задачі системного аналізу.
7. Системна методологія сталого розвитку.
Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень
1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)

Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики " 2011

Галузь: 

21-25 лютого 2011 року відбудеться міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні аспекти кібернетики". Вона проходитиме на факультеті кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В рамках конференції працюватимуть 3 секції, які включають понад 40 напрямків сучасної кібернетики.

XIII Міжнародна конференція "Інтернет-Бізнес' 2011"

Галузь: 

5 февраля 2011г. в Киеве состоится XIII Международная конференция "Интернет-Бизнес' 2011". В конференции примут участие представители ведущих украинских и зарубежных Интернет-компаний и веб-проектов из России, Беларуси и Украины., что позволит получить информацию о новых решениях в сфере Интернет-технологий как в Украине, так и за рубежом, а также будут рассмотрены вопросы эффективного применения Интернет-рекламы в современных экономических условиях. Конференция будет проходить в рамках XVI международной выставки технологий и оборудования для торговли "МаРГо Магазин' 2011".
Доклады и презентации будут посвящены вопросам применения новых Интернет-технологий для успешного решения задач современного бизнеса, а также вопросам успешного применения Интернет-рекламы.
[b] Тема: "Интернет-технологии - новые идеи для бизнеса".[/b]
Задача: представить новые идеи и решения в области Интернет-технологий и Интернет-рекламы для эффективного решения задач современного бизнеса в Украине и за рубежом.
Цель: приблизить интересы потребителей и поставщиков услуг в области Интернет-технологий и Интернет-рекламы.

IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки 2010"

Галузь: 

До участі в конференції запрошуються автори статей, опублікованих в журналі "Актуальні проблеми економіки" протягом 2001–2010 рр., а також всі зацікавлені науковці, викладачі, фахівці. На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими напрямками:

- економічна теорія та історія економічної думки;
- світове господарство і міжнародні економічні відносини;
- економіка та управління національним господарством;
- економіка та управління підприємствами;
- розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
- економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
- гроші, фінанси і кредит;
- бухгалтерський облік, аналіз та аудит;
- статистика;
- математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Заявки на участь в конференції і назви доповідей надіслати до оргкомітету конференції [b]до 26 листопада 2010 р.
[/b]
Умови участі:
Дистанційна (заочна) участь – 700 грн.

За наявності кількох співавторів участь кожного з них оплачується окремо в повному розмірі оргвнеску.

Особиста (очна) участь – 300 грн.

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах»

Галузь: 

29-30 листопада 2010 р.
у м. Київ
Центр правових наукових досліджень проводитиме
Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених
«Актуальні проблеми державотворення в сучасних умовах»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,
магістранти, аспіранти, викладачі права та молоді науковці.

Кінцевий термін подання матеріалів: 29 листопада 2010 р.

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

• Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
• Конституційне право; муніципальне право;
• Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
• Господарське право, господарсько-процесуальне право;
• Трудове право; право соціального забезпечення;
• Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
• Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
• Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
• Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
• Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
• Міжнародне право;
• Філософія права.

Форма проведення конференції: ЗАОЧНА

ХVI Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»

Галузь: 

Шановні колеги!
Європейський університет проводить щорічну чергову ХVІ Міжнародну науково-практичну конференцію „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”.

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ