Київ

ХV Міжнародна Науково-практична Конференція "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти"

Галузь: 

Європейський університет проводить щорічну чергову ХV Міжнародну науково-практичну конференцію „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. Оргкомітет запрошує взяти участь у конференції, яка відбудеться [b]26-27 листопада 2009 року[/b] в приміщені Європейського університету за [i]адресою[/i]:
03115, Україна, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16–В
Тел.: (044) 424-13-86 (вн.131, 127)
Факс: (044) 424-13-86 (вн.131)

[b]Реєстрація[/b] учасників конференції у приміщенні Європейського університету, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в, в залі засідань (кім. 218 головного корпусу) з 900 до 1000 26 листопада 2009р.
[b]Початок роботи[/b] конференції – 26 листопада 2008 р. о 1000
У роботі конференції беруть участь відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України, науково-педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів, бізнесмени і підприємці України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

[b]Тематика конференції (секцій):[/b]
[list][*] новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, менеджменті, бізнесі та освіті;

V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми управління"

Галузь: 

[b]26-27 листопада 2009 року[/b] в НТУУ "КПІ" на базі факультету соціології і права буде проведена [b]V Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми управління"[/b]. До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти – всі, хто займається проблемами управління.

За матеріалами конференції буде видано збірку тез.

[b]Тематика конференції:[/b]

Секція 1. Теоретико-методологічні засади управління.
Секція 2. Технологізація управлінської діяльності та соціальні технології в управлінні.
Секція 3. Державне та муніципальне управління.
Секція 4. Управління в соціокультурній сфері.
Секція 5. Управління в освіті та науці.
Секція 6. Інституційне забезпечення економічного зростання та підприємницької діяльності.

Для участі в конференції потрібно до [b]12 жовтня 2009 року[/b] надіслати тези, рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів та аспірантів) та заявку на участь.

Тези та заявки на участь і рекомендаційні листи приймаються:
[list][*] м. Київ, пр. Перемоги 37, корпус 7, каб.0-15
[*] поштою: Факультет соціології і права, НТУУ «КПІ», пр. Перемоги 37 , м. Київ, 03056
[*] Е-mail: manag.fsp@gmail.com[/list]

Міжнародна наукова конференція "Моделювання - 2010"

Галузь: 

12-14 мая 2010 года в Институте проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины, г. Киев, состоится очередная научная конференция «Моделирование-2010», посвященная современным проблемам математического и компьютерного моделирования.

[b]ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Институт проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова НАН Украины
НИИ многопроцессорных вычислительных систем при Таганрогском государственном радиотехническом университете, Россия
Национальный технический университет «Львовская политехника»
Институт кибернетики НАН Украины
Национальный авиационный университет Украины
Донецкий национальный технический университет
Институт электродинамики НАН Украины
Щецинский технический университет, Польша
Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

Оператор конференции OOO “RQL-Украина”

[b]ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Целью конференции является укрепление и развитие научно-технического сотрудничества специалистов в области математического и компьютерного моделирования в различных направлениях науки, техники и народного хозяйства.
Задачи конференции:

Відгук на автореферат "Генетичний аналіз та поведінкові реакції нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Щербакова О. В. Генетичний аналіз та поведінкові реакції мутантів Drosophila melanogaster із дегенеративними змінами в тканині мозку. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України, Київ, 2009.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ІV-а Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

Галузь: 

26-28 листопада 2009 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться ІV-а Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору".

Міжнародна наукова конференція "Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій" - MegaLing'2009

Галузь: 

Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки України
Український мовно-інформаційний фонд НАН України
Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Харківський національний університет радіоелектроніки
Інститут російської мови ім. В.В. Виноградова РАН
Санкт-Петербурзький державний університет
проводять міжнародну наукову конференцію MegaLing'2009
ГОРИЗОНТИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ І ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

20-27 вересня 2009, Україна, Київ

Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика

Галузь: 

Дата проведення: 22.09.2009
Місце проведення: Україна, м. Київ

"Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика"
Національний науково-дослідний реставраційний центр (Міністерство культури і туризму України) 22–24 вересня 2009 року проводить VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика», яка відбудеться в Києві .

Тематика конференції:

- Загальні питання збереження музейних, архівних та бібліотечних фондів.

- Умови зберігання пам’яток.

- Системи забезпечення мікроклімату.

- Біологічні пошкодження.

- Екологічні, фізичні, хімічні дослідження пам’яток.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстраційну картку, два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 10 квітня 2009 року (після зазначеної дати оргкомітет не буде мати змоги підготувати надіслані матеріали до друку).

Оплата витрат – за рахунок організації, що відряджає.

Правила оформлення доповідей:

- Обсяг до шести сторінок формату А4, набраних на комп'ютері.

Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)

Галузь: 

Дата проведення: 29.09.2009
Місце проведення: Україна, м. Київ

"Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)"

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

ініціює проведення Міжнародної наукової конференції

"Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)"
(Київ, 29 – 30 вересня 2009 року)

Під час конференції планується: розглянути джерелознавчі аспекти локальної історії, запровадити до наукового обігу нові джерела, обговорити методи їх дослідження, історико-науковий потенціал, та ширше коло питань, зокрема:

- Унікальне і глобальне в місцевій історії

- Центр і регіони в історичній свідомості соціуму

- Місцева історія – територія культурного обміну

- Хто, як і для чого вивчав місцеву історію

- "Колекція" спогадів – простір історії

- Що мешканці міст різних епох хотіли знати про рідне місто

- Чи може місцева історія "уміститися" в музеї

- Етнічно-культурний вимір інформації джерел локальної історії

- Місцева історія: наукове, популярне, науково-популярне

VIII Всеукраїнська наукова конференція "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"

Галузь: 

VIII Всеукраїнська наукова конференція "Наукові розробки молоді на сучасному етапі"

Київський національний університет технологій та дизайну запрошує молодих вчених та студентів взяти участь у VIII Всеукраїнській науковій конференції "Наукові розробки молоді на сучасному етапі", яка відбудеться 23-24 квітня 2009 року.
Робота конференції проходитиме за наступними секціями:

Міжнародна наукова конференція "Джерела локальної історії. Методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація"

Галузь: 

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ініціює проведення Міжнародної наукової конференції

Джерела локальної історії

методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація

(Київ, 29 – 30 вересня 2009 року)

Під час конференції планується: розглянути джерелознавчі аспекти локальної історії, запровадити до наукового обігу нові джерела, обговорити методи їх дослідження, історико-науковий потенціал, та ширше коло питань, зокрема:

Унікальне і глобальне в місцевій історії

Центр і регіони в історичній свідомості соціуму

Місцева історія – територія культурного обміну

Хто, як і для чого вивчав місцеву історію

"Колекція" спогадів – простір історії

Що мешканці міст різних епох хотіли знати про рідне місто

Чи може місцева історія "уміститися" в музеї

Етнічно-культурний вимір інформації джерел локальної історії

Місцева історія: наукове, популярне, науково-популярне

До участі у конференції запрошуються дослідники локальної історії, вчені-гуманітарії (історики, джерелознавці, етнологи, філософи, мистецтвознавці), викладачі, краєзнавці, архівісти, музейні працівники.

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ