Київ

Програма, яка потрібна психологам

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Польські психологи вже давно користуються програмою E-Prime, яка полегшує проведення психологічних досліджень. В нас такої програми нема. Звертаюся до всіх, хто може чимось допомогти у створенні такої програми. Буду вдячний за кожну пропозицію.

E-Prime.
"Опитувальники і паперові тести, часто застосовувані в психологічних дослідженнях, не завжди є влучним знаряддям виміру. Досліджувані не завжди свідомі своїх переконань і характерних рис, часом просто не хочуть про них розмовляти. Багато процесів проходять дуже швидко і виявлення їх динаміки може бути наслідком мілісекунд. Для вимірювання таких показників необхідна спеціальна апаратура. З певного часу найчастіше вживаним дослідницьким знаряддям став компютер.

V Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Повідомляємо Вас, що 14-16 жовтня 2009 року у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться V Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" приурочена 175-й річниці заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обговорення стану й перспектив розвитку військової освіти і науки, апробація результатів наукових досліджень, організація співробітництва в науковій діяльності й підготовці науково-педагогічних і офіцерських кадрів.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

інформаційні технології та сучасні комп’ютерні мережі;
надійність та контроль якості;
проблеми відновлення, модернізації й утилізації озброєння та військової техніки;
нанотехнології у військовій сфері;
передача та обробка радіосигналів;
радіолокація та навігація;
методи та засоби захисту інформації;
психологічні проблеми гуманітарного розвитку Збройних Сил України;
воєнна політологія та проблеми інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил);
фінанси та воєнна економіка;
воєнна географія та проблеми топогеодезичного забезпечення;

П’ятий Всеукраїнський Конкурс на кращу наукову роботу серед студентської молоді

За численними побажаннями студентів вищих навчальних закладів, Національною конфедерацією профспілок України, за сприяння Міністерства освіти і науки України та при підтримці Всеукраїнської профспілки працівників науки, виробництва та фінансів, з 15 листопада 2008 року по 15 березня 2009 року оголошується П’ятий всеукраїнський конкурс на кращу наукову роботу серед студентської молоді.
До участі в конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів. Тематика конкурсних робіт довільна. Конкурсна робота має бути набрана компьютерним шрифтом 14, через один інтервал та не перевищувати за розміром в друкованому вигляді 6 аркушів А-4. Вона повинна супроводжуватися короткою анотацією, даними про автора і рецензію, завіреною навчальним закладом, та надійти в Оргкомітет не пізніше 15 березня 2009 року в друкованому та електронному вигляді.
Матеріали на конкурс необхідно направляти за адресою: 03150, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 13, оф. 405.
Електронна версія конкурсної роботи може бути надіслана на дискеті або по e-mail: nkpu@i.ua
Підсумки Конкурсу, за участю переможців, будуть підведені до 15 травня 2009 року.

ІТ-конференція «UniversITy 2: Information Security

У століття інформації особливо актуальним є вираз, який свого часу використав Вінстон Черчіль, - «Хто володіє інформацією, той володіє світом.» Тож бажаючих в такий спосіб оволодіти світом більш ніж достатньо, а отже існує постійний попит на інформацію, отриману незаконним шляхом. В такій ситуації головна біль кожного – надійний захист своїх даних.

Саме тому міжнародна організація AIESEC вже вдруге проводить у Києві конференцію з інформаційних технологій UniversITy, а темою цього року є інформаційна безпека. Конференція пройде у Києві протягом трьох днів, з 20 по 22 лютого 2009 року. Проект орієнтований на кращих студентів та нещодавніх випускників ВНЗ Києва. Для них представники провідних ІТ-компаній України розкажуть про весь спектр інформаційної безпеки від захисту персонального комп'ютера до конфіденційності переговорів у офісі.

Мета проекту – допомогти молоді Києва усвідомити актуальність та важливість захисту інформації для успішного розвитку свого бізнесу, кар'єри, освіти та життя взагалі.

Цілі проекту:

* Отримання учасниками ґрунтовних знань та практичних навичок в
галузі захисту інформації.

ІІІ Міжнародна конференція «Проблеми телекомунікацій – 2009»

Галузь: 

Шановні колеги! Ми запрошуємо Вас взяти участь в роботі Третьої Міжнародної конференції «Проблеми телекомунікацій – 2009» (ПТ-09) і першій студентській науково-технічній конференції (СК-09), присвячених Дню науки і Усесвітньому дню телекомунікацій, які відбудуться в м. Києві 21-24 квітня 2009 р. (день заїзду 20.04.2009 р.), на базі Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ» за адресою: пер. Індустріальний д. 2, корп. 30, м. Київ, Україна, 03056.

Міжнародна наукова конференція «Інтегральні рівняння-2009»

Галузь: 

Міжнародна наукова конференція
«Інтегральні рівняння-2009»

26-29 січня 2009 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Е. Пухова НАН України, м. Київ, відбудеться Міжнародна наукова конференція «Інтегральні рівняння-2009». Конференція присвячена обміну досвідом і досягненнями в розвитку та застосуванні інтегральних методів математичного моделювання, алгоритмів і засобів розв’язування інтегральних рівнянь в наукових дослідженнях, проектних розробках і промислових технологіях, в освіті і приурочена 75-річчю член-кореспондента Академії педагогічних наук України, доктора технічних наук, професора А.Ф. Верланя і 50-річчю його наукової діяльності.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

*
Теоретичні аспекти і застосування інтегральних рівнянь до задач моделювання, управління, діагности і ідентифікації у фізиці, енергетиці, електротехніці, механіці, хімії, економіці, біології, медицині та інших областях.
*
Чисельні алгоритми і програмні засоби розв’язування інтегральних рівнянь.
*
Інтегральні рівняння в освіті.

Мови конференції: російська, українська, англійська.

Тези конференції будуть надруковані до початку конференції

Четверта студентсько-аспірантська міждисциплінарна конференція «Філософія: нове покоління. Діалог. Комунікація. Дискурс»

Галузь: 

Головне завдання конференції – обговорити поняття діалог, комунікація, дискурс, мова, мовлення, спілкування, порозуміння, інтерпретація, інтерсуб’єктивність, інший, відчуження, соліпсизм, опосередкування, переклад у контексті різноманітних дисциплін і теорій, окреслити їх синтаксис, семантику та прагматику. Обговорення відбуватиметься в трьох секціях – «Θεωρία» («Теорія»), «Πράξις» («Праксис»), «Ποίησις» («Поезис»).

У межах конференції заплановано такі заходи:
- лекція Михайла Собуцького «Дискурс-аналіз як стратегічна методологія»;
- круглий стіл «Поняття дискурсу»;
- work-shop «Аналіз мистецького тексту»;
- круглий стіл «Переклад як проблема»;
- круглий стіл «Проблема іншого»;
- круглий стіл «Speech acts»;
- круглий стіл «Теологія діалогу»;
- екскурсія по Києву.

Інформацію про остаточний склад секцій буде розіслано окремим листом.

Запрошуємо до участі студентів, аспірантів і всіх зацікавлених. Робоча мова конференції – українська. За матеріалами конференції буде надруковано збірку тез. Заплановано підготувати до друку тематичну збірку статей.

Вимоги до оформлення тез доповідей:
мова: українська;
обсяг: до 4000 знаків;

II Всеукраїнська науково-практична конференція “Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції”

Галузь: 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗЕВОГО ПЕРЕКЛАДУ В ПАРАДИГМІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

II Всеукраїнська науково-практична конференція
3 квітня 2009 р.
Оргкомітет:
Місцезнаходження м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, к. 1403, 1409
Контактні телефонні номери (044) 406-6836; (044) 406-7092 (кафедра)
(044) 406-7036 (дирекція Гуманітарного інституту)
E-mail aviafil@nau.edu.ua
Веб-сторінка http://gmi.nau.edu.ua

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас узяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції
“Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроін-теграції”, яка відбудеться 3 квітня 2009 р. у м. Києві за адресою: проспект Космонавта Комарова, 1, корпус 8, кафедра англійської філології і перекладу Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.
Наукова тематика конференції охоплює різноманітні аспекти теорії та практики перекладу, методики викладання перекладознавчих дисциплін у вищій школі.
Секції:
1. Переклад галузевої літератури - проблеми та перспективи.
2. Соціокультурні та прагматичні аспекти перекладу.
3. Лексичні, граматичні та стилістичні параметри перекладу.

ХІV Міжнародна науково-практичну конференція „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”

Галузь: 

Європейський університет проводить щорічну чергову ХІV Міжнародну науково-практичну конференцію „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”.
Оргкомітет запрошує взяти участь у конференції, яка відбудеться 27-28 листопада 2008 року в приміщені Європейського університету за адресою:

03115, Україна, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16–В
Тел.: (044) 424-13-86 (вн.131, 137, 127)
Факс: (044) 424-13-86 (вн.131)

Реєстрація учасників конференції у приміщенні Європейського університету, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в, в залі засідань (кім. 218 головного корпусу) з 9:00 до 10:00 27 листопада 2008р.
Початок роботи конференції – 27 листопада 2008 р. о 10:00

У роботі конференції беруть участь відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України, викладачі та наукові працівники вищих навчальних закладів, бізнесмени і підприємці України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Тематика конференції (секцій):
• новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, менеджменті, бізнесі та освіті;
• інтелектуальні засоби підтримки та прийняття рішень в складних економічних системах;

III Міжнародна виставка «Brand4Rent 2009 - Франчайзинг та інші бізнес-можливості»

III Міжнародна виставка «Brand4Rent 2009 - ФРАНЧАЙЗИНГ та ІНШІ БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ» буде працювати з 25 по 28 березня 2009 року у Міжнародному Виставковому Центрі (м. Київ, Броварський пр-т, 15).

Виставка «Brand4Rent - ФРАНЧАЙЗИНГ та ІНШІ БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ» - це свого роду інформаційний центр для малого та середнього бізнесу, що надає можливість стандартизувати бізнес процеси, використовуючи франчайзинг для розширення присутності на вітчизняному ринку.

За останні роки франчайзинг в Україні, як форма ведення бізнесу, значно виріс завдяки зменшенню потенційних ризиків, які можливі при заснуванні власної справи. У перспективі передавання бізнесу «під ключ» буде ставати все більш актуальним на вітчизняному ринку, забезпечивши підприємців перевіреним та адаптованим набором інструментів від впливових брендів.

Завдяки успішній практиці гравців тієї чи іншої сфери на ринку, учасники виставки «Brand4Rent 2009 - ФРАНЧАЙЗИНГ та ІНШІ БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТІ» мають унікальну можливість дізнатися «з перших рук» про тенденції, перспективи розвитку та адаптації стандартів при входженні на локальний ринок.
ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ

* Франчайзинг
* Дилерство
* Вендинг

Сторінки

Підписатися на RSS - Київ