управління

Международная научная конференция MicroCAD / Секція №20 - Управління соціальними системами і підготовка кадрів

ХХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я» «MicroCAD-2015»

Факультет інформатики та управління - Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

Міжнародна науково-практична Інтернет- конференція: "Економіка і управління: виклики та перспективи"

Галузь: 

Організатор:
Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ) та ін.

Тематичні напрямки:
Секція 1. Економіка і управління національним господарством.
Секція 2. Економіка і управління підприємством.
Секція 3. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4. Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6. Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
Секція 8. Математичні методи в економіці.
Секція 9. Державне управління, самоуправління та державна служба.
Секція 10. Економіка права.

Форма участі: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
1. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на адресу оргкомітету.
2. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
3. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Petrov; Tezy_Petrov; Chek_Petrov.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні"

Галузь: 

1 березня 2013 року запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні».

До участі у конференції запрошуються науковці: докторанти, аспіранти, магістранти; працівники економічних підрозділів підприємств, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних організацій, банків, інших підприємств і організацій, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

Напрямки роботи конференції:

 • Фінансовий механізм соціально-економічного розвитку України.
 • Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної економіки.
 • Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в економіці України.
 • Актуальні проблеми управління сучасним підприємством.

  Умови участі у конференції:

 • Перша щорічна науково-практична конференція «Управління ХХІ століття: теоретичні і технологічні аспекти»

  Галузь: 

  Організатор: Український Інформаційний центр "Наука.Техніка.Технологіі"

  Секції:

  II Міжнародна науково-практична конференція «Логістичні системи: глобальний, національний, регіональний та локальний виміри»

  Галузь: 

  Кінцевий термін подання матеріалів - 1 квітня 2012 року.

  ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  СЕКЦІЯ 1. ГЛОБАЛЬНІ, НАЦІОНАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ
  - Глобальні та регіональні тенденції розвитку логістики
  - Формування глобальних та регіональних логістичних систем
  - Розвиток корпоративних логістичних систем
  - Проектування та розвиток глобальних та регіональних ланцюгів поставок
  - Прогнозування розвитку ринку логістичних послуг в Україні та її регіонах
  - Формування регіональної логістичної інфраструктури
  - Територіальна організація розміщення логістичних центрів
  - Оптимізація товарних потоків регіонального логістичного центру
  - Формування регіональної транспортно-логістичної системи
  - Митна логістика

  СЕКЦІЯ 2. ЛОГІСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
  - Логістичне управління підприємством: вітчизняний та зарубіжний досвід
  - Підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі логістичного підходу
  - Формування системи внутрішньовиробничої логістики підприємства
  - Логістична організація і управління складуванням на підприємствах.

  II Всеукраїнська науково-практична конференція “Системний аналіз. Інформатика. Управління”

  Галузь: 

  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
  Запрошуємо Вас взяти участь у II Всеукраїнській науково-практичній конференції

  “Системний аналіз. Інформатика. Управління”,

  яку проводить Класичний приватний університет м. Запоріжжя 10-11 березня 2011 року

  Мета конференції:
  Обговорення актуальних питань розвитку методології системного аналізу, інформаційних технологій, а також застосування відповідних методів у прикладних дослідженнях.

  [b]Основні напрями конференції :[/b]
  1. Методологія системного підходу та моделювання систем.
  2. Системний аналіз і моделювання природних і технічних систем.
  3. Системний аналіз і моделювання макро- та мікроекономічних систем
  4. Системи та методи прийняття рішень.
  5. Інформаційні системи і технології.
  6. Програмне забезпечення автоматизованих систем.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
  До 10 січня 2011 року надіслати електронною поштою за адресою saic-2011@zhu.edu.ua заявку на участь у конференції, тези обсягом до 2-х сторінок та копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:
  - 120 грн. або $20 (включає організаційні витрати та збірник матеріалів конференції)

  «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКА В УПРАВЛІННІ»

  Галузь: 

  [i]ШАНОВНІ КОЛЕГИ! [/i]
  Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Східний регіональний центр інформаційної безпеки, запрошують Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека в управлінні», яка відбудеться з 13 по 17 вересня 2010 р. на базі однієї з найкращих здравниць Одеської області - пансіонаті "Сказка".

  [b]Мета конференції [/b]
  Обмін науково-технічною інформацією, узагальнення та систематизація результатів та досвіду впровадження наукових досягнень в галузі інформаційних технологій та безпеки в управлінні, розробка спільних наукових програм.
  Інформація

  [b]Планується робота секцій[/b]

  [list][*] Безпека інформаційних систем та захист інформації.
  [*] Інформаційні технології та безпека в соціально-економічних системах.
  [*] Інформаційні технології у виробництві.
  [*] Інформаційні технології в науково-освітній діяльності.
  [*] Проблеми забезпечення, охорони й захисту інформації в законодавстві України.
  [*] Екологічна безпека об’єктів енергетики, промисловості, транспорту.
  [*] Комп’ютерні науки та їхні міждисциплінарні зв’язки з іншими науками.

  XVII Міжнародна науково-технічна конференція "Машинобудування і техносфера XXI століття»

  [b] Метою конференції [/b] є обмін науково - технічною інформацією, визначення перспективних шляхів створення і розвитку нової техніки і технологій, розробка спільних наукових програм, розвиток міжнародного співробітництва, встановлення ділових контактів і комерційних зв'язків у даній області.

  У попередній конференції взяли участь вчені і провідні фахівці з 15 країн світу. Широка участь вчених і практиків з різних країн сприяло розвитку перспективних зв'язків та формуванню традицій спільного обговорення насущних проблем. Робота даної конференції буде спрямована на подальшу консолідацію вчених, фахівців і представників промислових підприємств для сприяння процесу подальшого розвитку техніки і техносфери в умовах глобальної економіки видозмінюється. У період роботи конференції буде проведено XI з'їзд Міжнародного союзу машинобудівників (МСМ). Же-бажаючі брати участь у роботі МСМ і представляти його в своїх країнах і регіонах можуть набути тут в члени МСМ.

  Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі цієї конференції і доручити фахівцям Вашої організації виступити з доповідями або повідомленнями.
  [b]
  ОСНОВНА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]

  Сторінки

  Підписатися на RSS - управління