Банківська справа

ХVІІ Всеукраїнська науково-практичнуа конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”

Галузь: 

Мета конференції: професійне обговорення ключових проблем функціонування
банківської і фінансової систем; виявлення проблем і визначення тенденцій розвитку
вітчизняної банківської системи; визначення шляхів підвищення ефективності банківської
діяльності і удосконалення управління банками в контексті подолання кризових явищ в
економіці України.

Секції конференції:
 перша секція: “Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи України”;
 друга секція: “Проблеми і перспективи розвитку системи фінансового посередництва”;
 третя секція: “Актуальні проблеми обліку, аналізу, контролю і аудиту в фінансовому
секторі економіки”;
 четверта секція: “Економіко-математичне моделювання банківської та страхової
діяльності”.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: для участі у конференції запрошуються спеціалісти
Національного банку України, банків України, наукових установ, вищих навчальних
закладів, науковці.

У процесі роботи on-line-конференції учасник матимете можливість:
30 жовтня 2014 р. - звернутися із запитанням на форумі до авторів тез;

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Грудневі читання 2013”

Галузь: 

03022, 90а, вул. Васильківська, м. Київ, організатори:
Кафедра страхування та ризик-менеджменту Економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У рамках конференції передбачається робота студентських секцій за такими напрямами:

1. Страховий ринок та його регулювання
2. Ринок соціально-орієнтованих видів страхування
3. Ризик-менеджмент суб’єктів господарювання
4. Інтеграція банків та страхових компаній
5. Ринок ризикових видів страхування
6. Ринок перестрахування

XI Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна 2013: Економіка"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Шевченківська весна 2013:Економіка", яка буде проводитися 18-22 березня 2013 року.

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів

Тематичні напрямки:

  1. Економічна теорія;
  2. Фінанси та страхування;
  3. Банківська справа;
  4. Економічна кібернетика;
  5. Міжнародна економіка;
  6. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;
  7. Облік, аналіз та аудит;
  8. Економіка підприємства та підприємництво.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням:
http://shv.univ.kiev.ua/uk/users/registration

Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2013 року

Організаційний внесок:

  • для учасників з України - 150 гривень;
  • для іноземців - 25 євро.

Оплата участі:

XIII Міжнародна наукова-практична конференція Для студентів, аспірантів та молодих вчених «Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», 23-24 грудня 2011 р., м. Київ

Галузь: 

«Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи»

Маємо нагоду та можливість запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оцінка можливостей трансформації економічного системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», організаторами якої є Київська фундація економічних досліджень..
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, економістів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Банківська справа
6. Оцінка можливостей Менеджменту як конкурентної переваги
7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

VI Ялтинська Конференція Країн СНД «Аудит и Контролінг в банках»

Галузь: 

Программа Конференції

СЕКЦІЯ №1:

"Регулювання і організація внутрішнього аудиту в комерційних банках країн СНД "

ПРАКТИКУМ:

"Базельський процес. Розвиток системи контролю за капіталом банку"

Круглий стіл:

"Удосконалення системи внутрішнього контролю в банку"

Документ про закінчення:
Сертифікат

Підписатися на RSS - Банківська справа