VI Ялтинська Конференція Країн СНД «Аудит и Контролінг в банках»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Программа Конференції

СЕКЦІЯ №1:

"Регулювання і організація внутрішнього аудиту в комерційних банках країн СНД "

ПРАКТИКУМ:

"Базельський процес. Розвиток системи контролю за капіталом банку"

Круглий стіл:

"Удосконалення системи внутрішнього контролю в банку"

Документ про закінчення:
Сертифікат