ХVІІ Всеукраїнська науково-практичнуа конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Мета конференції: професійне обговорення ключових проблем функціонування
банківської і фінансової систем; виявлення проблем і визначення тенденцій розвитку
вітчизняної банківської системи; визначення шляхів підвищення ефективності банківської
діяльності і удосконалення управління банками в контексті подолання кризових явищ в
економіці України.

Секції конференції:
 перша секція: “Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи України”;
 друга секція: “Проблеми і перспективи розвитку системи фінансового посередництва”;
 третя секція: “Актуальні проблеми обліку, аналізу, контролю і аудиту в фінансовому
секторі економіки”;
 четверта секція: “Економіко-математичне моделювання банківської та страхової
діяльності”.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: для участі у конференції запрошуються спеціалісти
Національного банку України, банків України, наукових установ, вищих навчальних
закладів, науковці.

У процесі роботи on-line-конференції учасник матимете можливість:
30 жовтня 2014 р. - звернутися із запитанням на форумі до авторів тез;
31 жовтня 2014 р. - з 1000 до 1500 години в on-line режимі обговорювати тези доповідей у
відповідних розділах форуму.

Обговорення на web-сторінці форуму є закритим (участь в обговоренні беруть
тільки зареєстровані учасники; для всіх інших – доступ тільки до загальної інформації).