облік

I Міжнародна науково-практична конференція: «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

Термін подання заявок: до 07.12.2015.

Дата початку: 11.12.2015.

Дата закінчення: 11.12.2015.

Область наук: Економічні.

Тип конференції: Міжнародні.

Адреса: Чернігівський національний технологічний університет. Адреса: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95

E-mail Оргкомітету:
kafoa.dtu@gmail.com

Організатори:
Чернігівський національний технологічний університет Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) Господарська академія ім. Д.А. Ценова (Болгарія) Лодзький технічний університет (Польща)

Птн, 11/12/2015

XII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна 2014: Економіка”

Галузь: 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної
економічної науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін
дослідницьким досвідом та публікація наукових результатів економічних досліджень.

В програмі конференції плануються секційні засідання за напрямами:

1. Економічна теорія.
2. Фінанси.
3. Економічна кібернетика.
4. Міжнародна економіка та маркетинг
5. Менеджмент.
6. Облік та статистика.
7. Економіка підприємства.

Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки-2014"

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України
Вінницький фінансово-економічний університет
Кафедра системного аналізу
Празького економічного університету
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
Варшавський економічний університет "Алмамер"
Волгоградський інститут бізнесу
Таврійський національий університет імені В.І. Вернадського
запрошують Вас до участі у конференції "Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної економіки-2014"

Тематичні напрямки:
1. Управлінські аспекти діяльності підприємств та організацій.
2. Організація фінансового і податкового обліку на підприємствах та організаціях в умовах ринкової економіки.
3. Актуальні проблеми функціонування фінансової системи.
4. Теоретико-методологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності.
5. Моделі соціально-економічних процесів.
6. Проблеми та методика викладання економічних і гуманітарних дисциплін у ВНЗ

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно надіслати заявку на участь у конференції (форма додається), тези доповідей і віддруковані тексти статей просимо на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок: 160 грн.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Украї0ні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін" 2013

Галузь: 

Запрошуємо до участі викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, слухачів магістратури,
представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Розвиток парадигм та теорії бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 2. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та інституційні засади впровадження МСФЗ.
Секція 3. Сучасний стан бухгалтерського термінологічного фонду, бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 4. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 5. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 6. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 7. Фінансово-кредитна системи та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

17.11.2013 р. – кінцевий термін подання тез

XIII Міжнародна наукова-практична конференція Для студентів, аспірантів та молодих вчених «Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», 23-24 грудня 2011 р., м. Київ

Галузь: 

«Оцінка можливостей трансформації економічної системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи»

Маємо нагоду та можливість запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Оцінка можливостей трансформації економічного системи України: теоретико-методологічні та науково-практичні підходи», організаторами якої є Київська фундація економічних досліджень..
Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, економістів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності в Україні.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Маркетинг у зовнішньоекономічній діяльності підприємств
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Банківська справа
6. Оцінка можливостей Менеджменту як конкурентної переваги
7. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених 2-3 грудня 2011 р., м. Київ «Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Галузь: 

VIII Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

2-3 грудня 2011 р., м. Київ

«Економічна стратегія розвитку України у ХХІ столітті: теоретичні та практичні аспекти досліджень»

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо¬міч¬ний простір

Підписатися на RSS - облік