економічна теорія

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків»

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків»

26-27 листопада 2014 року

Чернігів

Мета конференції:

Метою конференції є розвиток науки, а через неї й практики, поширення економічних знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих економістів.

Наукові секції:

1. Економічна теорія

2. Менеджмент

3. Маркетинг

4. Логістика

5. Регіональна економіка

6. Міжнародна економіка

7. Економічне моделювання

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна економічна теорія та цивілізаційні чинники економічного розвитку»

Галузь: 

Address:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

E-mail Оргкомитета:
kafedra_pe@mail.ru; epyateckaya@mail.ru

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Всеукраїнська суспільна організація «Всеукраїнська асоціація політичної економії» Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Мета конференції: привернути увагу науковців і політиків до проблем змісту предмета сучасної економічної теорії, необхідності дослідження цілісної системи чинників економічного розвитку, специфіки мотивації економічної активності людини в умовах становлення інформаційного суспільства.

Основні напрями роботи конференції:

 • Предмет сучасної економічної теорії: основні причини, чинники та межі його трансформації в умовах становлення постнекласичної науки;
 • Сучасна політична економія: теоретико-методологічне поле досліджень;

IV Міжнародна Internet-конференція студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у щорічній міжнародній Internet-конференції студентів та молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», яка відбудеться 20 грудня 2013 року.

Інноваційним у проведенні конференції є орієнтованість на використання сучасних інформаційних технологій та можливостей мережі Internet.

Форма участі - дистанційна. Учасникам пропонується обговорення результатів в on-line- режимі (через форум наукової конференції). Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається.

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на web-сторінці форуму: http://hpi.kh.ua/ За результатами роботи конференції випускається друкована збірка тез доповідей та програми конференції (після проведення конференції у режимі Internet).

Дедлайн: 15.12.2013

E-mail Оргкомитета:
hpikonf.orgkomitet@gmail.com

Організатори:
НТУ «ХПИ»

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1. Менеджмент підприємств та управління персоналом.
2. Економіка підприємства та маркетинг.
3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності.

Міжнародна науково-практична конференція "Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних економічних відносин" 2013

Галузь: 

Центр економічних досліджень та розвитку запрошує взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритети, напрями та сучасні чинники розвитку міжнародних економічних відносин"

Тематичні напрямки:
1. Економічна теорія.
2. Світова економіка.
3. Менеджмент.
4. Маркетинг.
5. Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
6. Регіональна економіка.
7. Логістика.
8. Економіка народонаселення і демографія.
9. Економіка та управління якістю.
10. Економічна безпека.
11. Управління знаннями в аспекті розвитку економічних наук.
12. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
13. Економіка праці та управління персоналом.
14. Бухгалтерський облік та аудит.
15. Фінанси та податкова політика.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Останній день подання матеріалів: 4 жовтня2013 року

Форма участі: дистанційна

Умови участі:
Заповнити форму заявкина участь у конференції в on-line режимі, на яка міститься на офіційному сайті Центру економічних досліджень та розвитку, у розділі "Конференція"

Науково-практична конференція молодих вчених "Проблеми та перспективи вдосконалення фінансової системи" 2013

Галузь: 

Інститут сучасних економічних досліджень запрошує молодих вчених узяти участь у роботі секцій:
–міжнародної економіки;
–економічної теорії;
–економіки України;
– економіки підприємства;
– кібернетики та математичних методів в економіці;
– банківського та страхового бізнесу;
– інформаційних систем у менеджменті;
– менеджменту та маркетинг;
– обліку, аудиту та статистики;
– фінансів, грошового обігу та кредиту;

Робочі мови:
– українська;
– англійська;
– російська.

Організаційний внесок:
– для учасників з України – 100 грн.
– для учасників з інших країн – 20 у.о.
– для учасників із Інституту сучасних економічних досліджень – безкоштовно.

Кошти для участі в конференції необхідно вносити на рахунок, який буде вказано у згенерованому системою повідомленні після реєстрації тез.
Оргвнесок покриває витрати на опрацювання матеріалів тез доповідей та макетування і випуск збірника тез доповідей конференції, програми конференції.

Контрольні дати конференції:
– до 23:59 09 жовтня 2013 року - реєстрація та прийом матеріалів тез доповідей;
– до 18:00 15 жовтня 2013 року - прийом та опрацювання паперових варіантів заявок на участь та квитанцій про оплату;

XI Міжнародна науково-практична конференція "Шевченківська весна 2013: Економіка"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції "Шевченківська весна 2013:Економіка", яка буде проводитися 18-22 березня 2013 року.

Організатори:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Економічний факультет
Наукове товариство студентів та аспірантів

Тематичні напрямки:

 1. Економічна теорія;
 2. Фінанси та страхування;
 3. Банківська справа;
 4. Економічна кібернетика;
 5. Міжнародна економіка;
 6. Менеджмент інноваційної та інвестиційної діяльності;
 7. Облік, аналіз та аудит;
 8. Економіка підприємства та підприємництво.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням:
http://shv.univ.kiev.ua/uk/users/registration

Останній день подання матеріалів: 1 лютого 2013 року

Організаційний внесок:

 • для учасників з України - 150 гривень;
 • для іноземців - 25 євро.

Оплата участі:

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Галузь: 

VIII Всеукраїнська наукова-практична конференція для

студентів, аспірантів та молодих вчених

«ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРТРЕТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»

Дата проведення: 20-21 січня 2012р.

Організатори конференції ставлять за мету обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. Науковий розвиток та технологічний прогрес сприяє формуванню нового економічного мислення та нових наукових теорій. Публікація результатів досліджень є надзвичайно важливим інструментом у відображенні та мотивації зростання наукового потенціалу України. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Макроекономічне моделювання розвитку економічної системи.

2. Фінанси, гроші та кредит.

3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

VII Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку

Галузь: 

VII Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

4-5 листопада 2011 р., м. Київ

"Науково-практичне та теоретико-методологічне обґрунтування фінансово-економічного та управлінського потенціалу в аспекті розвитку економіки України"

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Оцінка можливостей розвитку менеджменту та маркетингу, як конкурентних переваг
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин

Підписатися на RSS - економічна теорія