Юридичні науки

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
Конституційне право;
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
Господарське право, господарсько-процесуальне право;
Трудове право; право соціального забезпечення;
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
Міжнародне право;
Філософія права;

«НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2014»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників «НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2014», яка відбудеться 20 квітня 2014 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Теорія та історія держави та права. Філософія права.
– Конституційне право.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність»

Галузь: 

Київський національний лінгвістичний університет
З А П Р О Ш У Є М О

Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Філософсько-правові погляди Тараса Шевченка та сучасність» присвяченій 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка,яка відбудеться 27 лютого 2014 року.
Для участі у конференції необхідно
надіслати одночасно:
1. Заявку на участь за наведеною формою.
2. Тези доповіді для публікації у збірник матеріалів (якщо Ви бажаєте їх опублікувати).
3. Відскановану рецензію або погодження наукового керівника (для осіб без наукового ступеня).
4. Відскановану копію квитанції про перерахування коштів за публікацію тез доповіді у збірнику.

Увага!
- матеріали необхідно надіслати до 25 січня 2014 року
на електронну адресу:
faculty_of_law@mail.ua
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
У ЗБІРНИК ТЕЗ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Обсяг – до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word, формат сторінки А4 (210х297 мм).
- Поля: ліве – 20 мм; праве – 20 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
- Шрифт - Times New Roman, стиль – Normal. Кегль – 14. Міжрядковий інтервал – 1.
- Заголовок: великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру.

Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання сучасної юриспруденції – від теорії до практики» за організаційної

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
вул. Котельникова, 25, м.Київ, 03115, Україна

E-mail Оргкомитета:
csps-elsa-conf@sciencepractice.com.ua

Організатори:
Центр Науково - Практичних Студій

XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Правотворчості і правозастосуванні в умовах інноваційного розвитку суспільства»

Галузь: 

Конференція проводиться на базі юридичного факультету установи освіти « Гродненський державний університет імені Янки Купали ».
Форми участі в роботі конференції :
1 ) виступ з пленарним доповіддю (до 20 хв.) ;
2 ) виступ з доповіддю на секції (до 10 хв.) .
Для участі в роботі конференції необхідно направити до оргкомітету до 15 січня 2014 року по електронній пошті konf.lf @ grsu.by наступні матеріали:
1 . електронний варіант наукової статті (у редакторі MS Word 97-2003 , у форматі RTF ) ;
2 . заявку на участь у конференції ;

Міжнародна конференція «Адвокатське самоврядування в Україні: перші досягнення та виклики».

Галузь: 

Національна асоціація адвокатів України повідомляє, що 19 листопада 2013 року з нагоди першої річниці її створення в м. Києві проводитиметься Міжнародна конференція «Адвокатське самоврядування в Україні: перші досягнення та виклики».

На конференцію в якості учасників та доповідачів запрошено керівників регіональних та вищих органів адвокатського самоврядування України та зарубіжних країн, керівників виконавчої та судової влади, послів та інших високопоставлених осіб.

МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Галузь: 

 • Шановні слухачі та студенти ННІЗН, у квітні 2014 року заплановано проведення XVI щорічної науково-практичної конференції навчально-наукового інституту заочного навчання на тему:
  «МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ І РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  Підготовка тез виступів студентів буде здійснюватися в період з листопада 2013 року – по січень 2014 року під науковим керівництвом професорсько-викладацького складу НАВС і інших вищих навчальних закладів України.
  За докладною інформацією стосовно участі в конференції просимо звертатися до начальників (методистів) курсів і заступника декана юридично-психологічного факультету О.В. Перев’язка (каб. 318)
  Орієнтовні напрямки роботи XVI щорічної науково-практичної конференції ННІЗН:

  • Секція 1. Теорія, історія та філософія правових реформ в Україні.
  • Секція 2. Модернізація Конституції України.
  • Секція 3. Адміністративна реформи та удосконалення системи органів внутрішніх справ.
  • Секція 4. Шляхи і перспективи реформування кримінального законодавства України.
  • Секція 5. Реформа кримінальної юстиції: досвід, проблеми, перспективи.
 • "Актуальні питання розслідування кіберзлочинів"

  Галузь: 

  10 грудня 2013 року Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання розслідування кіберзлочинів».
  Співорганізаторами конференції виступають:
  – Головне слідче управління МВС України;
  – Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України;
  – Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

  ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні»

  Галузь: 

  У м. Києві за адресою вул. Кудряшова, 8, каб. 311 буде проходити ІV всеукраїнська науково-практична конференція «Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні».

  Робота конференції відбуватиметься за напрямами:

  Конституційне, міжнародне, адміністративне, кримінальне, цивільне, житлове, господарське, земельне, сімейне, екологічне право; адміністративний, кримінальний, цивільний, господарський процес; криміналістика; кримінологія.

  Мова конференції: українська.

  Звертаємо вашу увагу, на те, що перевага у опублікуванні тез доповідей учасників конференції у збірнику матеріалів, буде надаватись особам, які особисто візьмуть участь у конференції. Максимальна кількість публікацій у збірнику матеріалів не перевищує 150 тез.

  Організатори: Міністерство науки та освіти України Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та психології Київська міська організація Союзу юристів України «Платформа «Діалог Євразії» в Україні Український фонд науково-економічного та юридичного співробітництва.

  тел. (067) 7016329; (044)2456794

  E-mail Оргкомітету: Lovyak_sveta@mail.ru

  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів»

  Галузь: 

  Країна: Україна
  Місто: Дніпропетровськ
  Дедлайн: 21.10.2013
  Дата початку: 29.11.2013
  Дата закінчення: 29.11.2013
  Область наук: Юридичні;
  Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

  Address:
  Академія митної служби України, вул. Дзержинського, 2/4, кімн. 215, м. Дніпропетровськ, 49000

  E-mail Оргкомітету:
  naukvid@ukr.net

  Організатори:
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  Телефон / Факс:
  (0562) 47-18-32

  Вартість участі, проживання та харчування:
  Організаційний внесок складає 100 грн. Він використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних з друкуванням матеріалів конференції.

  Планується робота за секціями:

  Секція 1. Міжнародні інтеграційні процеси: теоретико- й історико-правове осмислення та реалії минувшини й сьогодення.
  Секція 2. Актуальні проблеми розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин.
  Секція 3. Розвиток адміністративного та митного права в Україні.
  Секція 4. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням у сфері забезпечення економічної та митної безпеки.

  ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
  ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  - матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf”

  МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ІІ НАУЧНЫЕ ОСЕННИЕ ЧТЕНИЯ»

  Галузь: 

  Добрый день!

  Сообщаем Вам о начале приема заявок на участие в Международной конференции «ІІ Научные осенние чтения», которая будет проводиться Центром научных публикаций26октября 2013 года.

  Заявки на участие в конференции принимаются до 26 октября

  Детальные сведения о проекте можно найти насоответствующей страниценашего сайта. Советуем ознакомиться с общей информацией о публикациях и организации для корректного представления материалов на участие.

  Будем рады видеть Вас среди участников конференции.

  Контактнаяинформация:

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Юридичні науки