Юридичні науки

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
Конституційне право;
Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
Господарське право, господарсько-процесуальне право;
Трудове право; право соціального забезпечення;
Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;
Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
Міжнародне право;
Філософія права;

ХVІІ Всеукраїнська науково-практичнуа конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”

Галузь: 

Мета конференції: професійне обговорення ключових проблем функціонування
банківської і фінансової систем; виявлення проблем і визначення тенденцій розвитку
вітчизняної банківської системи; визначення шляхів підвищення ефективності банківської
діяльності і удосконалення управління банками в контексті подолання кризових явищ в
економіці України.

Секції конференції:
 перша секція: “Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи України”;
 друга секція: “Проблеми і перспективи розвитку системи фінансового посередництва”;
 третя секція: “Актуальні проблеми обліку, аналізу, контролю і аудиту в фінансовому
секторі економіки”;
 четверта секція: “Економіко-математичне моделювання банківської та страхової
діяльності”.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасники конференції: для участі у конференції запрошуються спеціалісти
Національного банку України, банків України, наукових установ, вищих навчальних
закладів, науковці.

У процесі роботи on-line-конференції учасник матимете можливість:
30 жовтня 2014 р. - звернутися із запитанням на форумі до авторів тез;

III международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика» (Россия, г. Москва 30-31.10.2014г.)

Галузь: 

Международный фонд правовых исследований «Аспекты права»
приглашает Вас принять участие в
III международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика»
30-31 октября 2014 г. (Москва, РФ)

Международная научно-практическая конференция «Фоновые общественно-политические процессы и развитие права» в г. Москва, 25 октября 2014 г.

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Московский центр правовых исследований

приглашает Вас принять участие в конференции

«Фоновые общественно-политические процессы и развитие права»

XXVI Международная научно-практическая конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых «Трансформация экономических теорий и процессов» (ринц, isbn, сертификат), г. Санкт-Петербург, 18 октября 2014г.

Галузь: 

Уважаемые коллеги!
Центр экономических исследований приглашает Вас принять участие в XXVI Международной научно-практической конференции по экономике.
Тема конференции:
«Трансформация экономических теорий и процессов»

Международная конференция «Либеральная политика правового регулирования: перспективы и проблемы», г. Санкт-Петербург, 18 октября 2014 г.

Галузь: 

Фонд развития юридической науки

рад пригласить Вас принять участие в

Международной конференции
«Либеральная политика правового регулирования: перспективы и проблемы»

II международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика» (Россия, г. Москва 26-27.09.2014г.)

Галузь: 

Международный фонд правовых исследований «Аспекты права»
приглашает Вас принять участие в
II международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы юридических наук: теория и практика»
26-27 сентября 2014 г. (Москва, РФ)

Международная научно-практическая конференция «Сближение правовых систем как тенденция развития права» в г. Москва, 27 сентября 2014 г.

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Московский центр правовых исследований

приглашает Вас принять участие в конференции

«Сближение правовых систем как тенденция развития права»

Международная конференция «Цивилизационное измерение права», г. Санкт-Петербург, 16 сентября 2014 г.

Галузь: 

Фонд развития юридической науки

рад пригласить Вас принять участие в

Международной конференции
«Цивилизационное измерение права»

Международная научно-практическая конференция «Экономические дисбалансы и право» в г. Москва, 30 августа 2014 г.

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Московский центр правовых исследований

приглашает Вас принять участие в конференции

«Экономические дисбалансы и право»

Международная конференция «Взаимозависимость международного и национального права», г. Санкт-Петербург, 16 августа 2014 г.

Галузь: 

Фонд развития юридической науки

рад пригласить Вас принять участие в

Международной конференции
«Взаимозависимость международного и национального права»

Сторінки

Підписатися на RSS - Юридичні науки