Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Країна: Україна
Місто: Дніпропетровськ
Дедлайн: 21.10.2013
Дата початку: 29.11.2013
Дата закінчення: 29.11.2013
Область наук: Юридичні;
Тип конференції: Міжнародні; Науково-практичні;

Address:
Академія митної служби України, вул. Дзержинського, 2/4, кімн. 215, м. Дніпропетровськ, 49000

E-mail Оргкомітету:
naukvid@ukr.net

Організатори:
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Телефон / Факс:
(0562) 47-18-32

Вартість участі, проживання та харчування:
Організаційний внесок складає 100 грн. Він використовується на часткове покриття витрат, пов’язаних з друкуванням матеріалів конференції.

Планується робота за секціями:

Секція 1. Міжнародні інтеграційні процеси: теоретико- й історико-правове осмислення та реалії минувшини й сьогодення.
Секція 2. Актуальні проблеми розвитку цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин.
Секція 3. Розвиток адміністративного та митного права в Україні.
Секція 4. Запобігання та протидія кримінальним правопорушенням у сфері забезпечення економічної та митної безпеки.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

- матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf”
редактора Microsoft Word;
- обсяг тез – 2 повних сторінки формату А-4;
- поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве та праве –
25 мм;
- шрифт Time New Roman, 14 пт, одинарний
міжрядковий інтервал;
- назву доповіді друкувати напівжирним
шрифтом.
На середині наступного рядка друкуються
прізвище та ініціали автора (та співавторів),
далі у дужках – повна назва організації та
місто. Кількість співавторів – не більше
трьох.