м. Миколаїв

II Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів «Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи»

Напрями роботи конференції:

Втр, 18/10/2016

II Всеукраїнська конференція молодих вчених, студентів, аспірантів "Управління якістю в житті і діяльності людини: стандарти, орієнтири та перспективи" - 2016

Колективна монографія «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані»

Галузь: 

Шановні колеги!
Кафедра кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» разом з Всеукраїнською асоціацією кримінального права запрошує Вас прийняти участь в написанні колективної монографії «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані». Монографія буде видана у твердій обкладинці з присвоєнням УДК, ББК і номера ISBN. Бібліографічні метадані будуть проіндексовані в наукометричній базі Google Scholar.

Головний редактор: Козаченко Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор.

Пон, 10/10/2016

Міжнародна наукова Інтернет-конференція правників «Новітні кримінально-правові дослідження – 2015»

ІІІ-я Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи»

«НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2014»

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників «НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2014», яка відбудеться 20 квітня 2014 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Теорія та історія держави та права. Філософія права.
– Конституційне право.

V Всеукраїнська науково-практична заочна конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ”

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції
«Актуальні проблеми педагогічної науки»

Місце та час проведення конференції: м. Миколаїв, 14-15 листопада 2013 р.

прийом матеріалів — до 13 листопада 2013 р.
прийом оплат — до 14 листопада 2013 р.
публікація та розсилка збірників авторам — листопад 2013 р.

Секції конференції
1. Дефектологія
2. Дошкільна педагогіка
3. Загальна педагогіка
4. Інклюзивна освіта: актуальні питання вітчизняної теорії та практики
5. Інноваційні процеси та педагогічні технології в освіті
6. Інформаційні технології в освіті
7. Історія освіти та педагогіки
8. Народна освіта і педагогіка за кордоном
9. Педагогіка вищої школи
10. Педагогіка загальноосвітньої школи
11. Педагогіка професійної школи та середньої професійної освіти
12. Педагогічна майстерність та професійний саморозвиток педагога
13. Педагогічна психологія
14. Позашкільна педагогіка
15. Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання
16. Система додаткової та дистанційної освіти
17. Система освіти України
18. Сімейна педагогіка й домашнє виховання

ІІI Всеукраїнська науково-практична заочна конференція "«Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній заочній конференції
«Економіка та право: проблеми взаємодії та перспективи розвитку»

Місце та час проведення конференції: м. Миколаїв, 12-13 грудня 2013 р.

прийом матеріалів — до 11 грудня 2013 р.
прийом оплат — до 12 грудня 2013 р.
публікація та розсилка збірників авторам — грудень 2013 р.

Секції конференції

1. Бухгалтерський облік та аудит, статистика
2. Економічні науки та менеджмент
3. Інновації в економіці та управлінні
4. Математичні та інструментальні методи економіки
5. Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації
6. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
7. Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів
8. Сучасний менеджмент і маркетинг
9. Сучасний розвиток і проблеми економічної теорії та практики
10. Фінанси, грошовий обіг і кредит
11. Адміністративне право, фінансове право, інформаційне право
12. Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства
13. Господарське право та господарський процес
14. Державне будівництво та захист конституційних прав громадян

Міжнародна науково-практична конференція «ДУХОВНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ПРАВОГЕНЕЗИСУ» (ІХ Прибузькі юридичні читання)

НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції молодих правників «НОВІТНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА – 2013», яка відбудеться 20 квітня 2013 року. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасного стану і перспектив розвитку права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, молоді науковці, докторанти, аспіранти, асистенти-стажисти, здобувачі, ад’юнкти, студенти, слухачі, курсанти, екстерни з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.
Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:
– Теорія та історія держави та права. Філософія права;
– Конституційне право;

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Миколаїв