м. Луганськ

VІ Міжнародна Інтернет-конференція «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість»

Галузь: 

Address:
ЛДАКМ, Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

E-mail Оргкомитета:
lgiki_nauka@mail.ru

Організатори:
ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Телефон / Факс:
т.: (0642) 59-02-62

Вартість участі, проживання та харчування:
Оргкомітет конференції планує розміщувати тези доповідей (безкоштовно) на сайті ЛДАКМ за адресою: www.lgіkі.com.ua

Під час конференції передбачено обговорення таких питань:

 • Актуальні наукові питання й дослідження культури та мистецтва у ХХІ ст.
 • Філософське осмислення мистецтва.
 • Мистецтво в сучасному дискурсі.
 • Мистецтво як засіб відображення світосприйняття творчої особистості.
 • Новітні технології та моделі мистецької педагогіки.
 • Проблеми фахової підготовки майбутніх митців.
 • Узагальнення досвіду сучасної художньої практики.
 • Дослідження та збереження культурної спадщини.
 • Вивчення пам’яток української культури.
 • Проблеми історико-культурної ідентифікації.
 • Пошук нових напрямів розвитку мистецтва.

Сьома всеукраїнська наукова конференція "Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації"

Галузь: 

Організатор: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Тематичні напрямки:
- лінгвокультурний підхід до вивчення іноземних мов;
- історико-типологічні особливості націо-нальних мов;
- проблеми когнітивної семантики;
- переклад як процес міжкультурної комунікації;
- культурна адаптація при перекладі;
- прагматико-комунікативні принципи навчання іноземним мовам;
- інтерактивні методи навчання мовному етикету;
- застосування мультимедійних засобів у викладанні лінгвокраїнознавства

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.

Умови участі: Необхідно подати за адресою оргкомітету:
- заповнену заявку учасника конференції;
- паперовий та електронний варіант публікації (дискета 3,5” у форматі Word 7.0.)

Оплата:
Гроші за публікацію тез (одна сторінка - 50 грн. та 5 грн. за пересилку збірки тез поштою) надсилати за адресою: Колягіній Марині Германівні до вимоги, м. Луганськ, 91050.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Науково-практична конференція "Формування професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки: методологія, теорія, досвід, проблеми"

Галузь: 

14 квітня 2009 року у коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ) відбудеться Науково-практична конференція "Формування професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки: методологія, теорія, досвід, проблеми".

Мета конференції - обговорення наукових та практичних проблем, пов’язаних з формуванням професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки, питань активізації навчання в економічній освіті, підвищення якості економічної освіти, впровадження сучасних теорій та методик навчання в підготовці фахівців економічних спеціальностей, з'ясування шляхів вдосконалення організації та проведення практичної підготовки студентів економічних спеціальностей.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:
1. Проблеми активізації навчання в економічній освіті (в умовах роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації).
2. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (на прикладі роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації).
3. Якість вищої економічної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення практичної підготовки.

Підписатися на RSS - м. Луганськ