VІ Міжнародна Інтернет-конференція «Людина – Культура – Мистецтво – Творча особистість»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Address:
ЛДАКМ, Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055

E-mail Оргкомитета:
lgiki_nauka@mail.ru

Організатори:
ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Телефон / Факс:
т.: (0642) 59-02-62

Вартість участі, проживання та харчування:
Оргкомітет конференції планує розміщувати тези доповідей (безкоштовно) на сайті ЛДАКМ за адресою: www.lgіkі.com.ua

Під час конференції передбачено обговорення таких питань:

 • Актуальні наукові питання й дослідження культури та мистецтва у ХХІ ст.
 • Філософське осмислення мистецтва.
 • Мистецтво в сучасному дискурсі.
 • Мистецтво як засіб відображення світосприйняття творчої особистості.
 • Новітні технології та моделі мистецької педагогіки.
 • Проблеми фахової підготовки майбутніх митців.
 • Узагальнення досвіду сучасної художньої практики.
 • Дослідження та збереження культурної спадщини.
 • Вивчення пам’яток української культури.
 • Проблеми історико-культурної ідентифікації.
 • Пошук нових напрямів розвитку мистецтва.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

http://www.lgiki.com.ua/uk/сonference/vi-mizhnarodna-internet-konferenciya-lyudina-kultura-mistectvo-tvorcha-osobistist