міжкультурна комунікація

ІX Міжнародна науково-практична конференція «Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація»

Контактні дані:
Телефон мобільний тел.(067) 596-65-17
Телефон стаціонарний тел. (044) 406-71-46
Електронна адреса E-mail: applied_linguistics@ukr.net
Чтв, 14/04/2016

Кафедра "Міжкультурної комунікації та іноземної мови" НТУ "ХПІ"

VIII Міжнародна науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"

Галузь: 

Національний університет "Острозька академія” запрошує Вас на VIII Міжнародну науково-практичну конференцію "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість"
Останній день подання матеріалів: 15 січня 2014 року

Сьома всеукраїнська наукова конференція "Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації"

Галузь: 

Організатор: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Тематичні напрямки:
- лінгвокультурний підхід до вивчення іноземних мов;
- історико-типологічні особливості націо-нальних мов;
- проблеми когнітивної семантики;
- переклад як процес міжкультурної комунікації;
- культурна адаптація при перекладі;
- прагматико-комунікативні принципи навчання іноземним мовам;
- інтерактивні методи навчання мовному етикету;
- застосування мультимедійних засобів у викладанні лінгвокраїнознавства

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.

Умови участі: Необхідно подати за адресою оргкомітету:
- заповнену заявку учасника конференції;
- паперовий та електронний варіант публікації (дискета 3,5” у форматі Word 7.0.)

Оплата:
Гроші за публікацію тез (одна сторінка - 50 грн. та 5 грн. за пересилку збірки тез поштою) надсилати за адресою: Колягіній Марині Германівні до вимоги, м. Луганськ, 91050.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Міжнародний науковий семінар «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Галузь: 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
СЄВЕРОДВІНСЬКА ФІЛІЯ ГОУ ВПО «ПОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.В. ЛОМОНОСОВА» (РОСІЯ)

ЗАПРОШУЮТЬ ВАС
УЗЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВОМУ СЕМІНАРІ
«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»

Мелітополь – Сєверодвінськ, 30 березня 2011 року

Планується робота таких секцій:
1. Комунікативно-функціональні аспекти мовної діяльності в поліетнічному середовищі.
2. Концептосфера та мовна картина світу.
3. Художній текст як феномен авторської моделі світу.
4. Міжкультурна комунікація у сфері професійної інтеграції.
Матеріали семінару будуть надруковані в збірнику «Філологічні студії». Обсяг статті: від 6 сторінок. Вартість однієї сторінки для України – 20 гривень, для інших країн – 2 $. Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. Робочі мови семінару: українська, російська.
Збірник статей можна отримати під час реєстрації або разом із програмою його буде надіслано поштою.

Підписатися на RSS - міжкультурна комунікація