Сьома всеукраїнська наукова конференція "Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Тематичні напрямки:
- лінгвокультурний підхід до вивчення іноземних мов;
- історико-типологічні особливості націо-нальних мов;
- проблеми когнітивної семантики;
- переклад як процес міжкультурної комунікації;
- культурна адаптація при перекладі;
- прагматико-комунікативні принципи навчання іноземним мовам;
- інтерактивні методи навчання мовному етикету;
- застосування мультимедійних засобів у викладанні лінгвокраїнознавства

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька, німецька.

Умови участі: Необхідно подати за адресою оргкомітету:
- заповнену заявку учасника конференції;
- паперовий та електронний варіант публікації (дискета 3,5” у форматі Word 7.0.)

Оплата:
Гроші за публікацію тез (одна сторінка - 50 грн. та 5 грн. за пересилку збірки тез поштою) надсилати за адресою: Колягіній Марині Германівні до вимоги, м. Луганськ, 91050.

Вимоги до оформлення матеріалів:

  1. Обсяг - 1 - 3 сторінки формату А4, інтервал одинарний. Усі поля - 2,5 см, шрифт Times New Roman № 12; текст друкується без переносів.
  2. Прізвище та ініціали автора розміщуються у правій половині аркуша над текстом. Нижче - назва установи; через два інтервали - назва статті великими літерами; нижче - текст статті.

Заявка на участь:
Заявка учасника наукової конференції"Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації" 25-26 квітня 2012 року.
Прізвище
Ім'я По-батькові
Організація (установа)
Учений ступінь та звання
Посада
Службова адреса
Домашня адреса:
Телефон (служб./дом.)
Е-mail:
Назва доповіді
Планую:
виступити з доповіддю (10-15 хв.);
виступити з інформацією (до 5 хв.);
тільки публікація.
Дата
Підпис

Останній день подання матеріалів: 25 березня 2012 року

Адреса оргкомітету:
Східноукраїнський національний універ-ситет імені Володимира Даля, кафедра теорії і практики перекладу германських і романських мов, кв. Молодіжний, 20а, м. Луганськ, 91034
e-mail: tpperevoda@ukr.net