економіка підприємства

Науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ»


Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1. Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2. Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3. Менеджмент та економіка підприємства

4. Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

5. Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

Срд, 09/12/2015

Кафедра "Економіки та маркетингу" НТУ ХПІ

Галузь: 

Кафедра "Економіки та маркетингу" НТУ ХПІ

Сьогодні кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями «Економіка підприємства» та «Маркетинг» денне та заочне відділення. Якісну підготовку за цими напрямами забезпечують висококваліфікований професорсько-викладацький склад і навчально-допоміжний персонал.

Тут ви знайдете інформацію про роботу кафедри, дисциплінах і викладачах, а також відомості про надходження та навчання: http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/golovna-2/

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків»

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління підприємствами, регіонами та країнами в умовах ризиків»

26-27 листопада 2014 року

Чернігів

Мета конференції:

Метою конференції є розвиток науки, а через неї й практики, поширення економічних знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих економістів.

Наукові секції:

1. Економічна теорія

2. Менеджмент

3. Маркетинг

4. Логістика

5. Регіональна економіка

6. Міжнародна економіка

7. Економічне моделювання

Підписатися на RSS - економіка підприємства