Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна економічна теорія та цивілізаційні чинники економічного розвитку»

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Address:
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

E-mail Оргкомитета:
kafedra_pe@mail.ru; epyateckaya@mail.ru

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Всеукраїнська суспільна організація «Всеукраїнська асоціація політичної економії» Кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Мета конференції: привернути увагу науковців і політиків до проблем змісту предмета сучасної економічної теорії, необхідності дослідження цілісної системи чинників економічного розвитку, специфіки мотивації економічної активності людини в умовах становлення інформаційного суспільства.

Основні напрями роботи конференції:

  • Предмет сучасної економічної теорії: основні причини, чинники та межі його трансформації в умовах становлення постнекласичної науки;
  • Сучасна політична економія: теоретико-методологічне поле досліджень;
  • Сучасна політична економія та неоінституціоналізм: характер взаємозв’язків і взаємовпливів у дослідженні чинників економічного розвитку;
  • Специфіка сучасної парадигми теоретичних досліджень в економічній теорії;
  • Місце міждисциплінарної методології у забезпеченні якості теоретичних досліджень сучасної економічної науки;
  • Науковий інструментарій досліджень у сучасній економічній теорії та політичній економії: діалектика розуміння та використання;
  • Сучасна система чинників економічного розвитку та її структура як предмет дослідження політичної економії;
  • Цивілізаційні чинники економічного розвитку як об’єкт і предмет досліджень економічної теорії.

Веб-сайт: http://kneu.edu.ua/ua/

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon inform_povid_ukr.doc340.5 КБ