м. Харків

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців "Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти"

Галузь: 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців "Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти" відбудеться 3-4 грудня 2015 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Напрями конференції:

Чтв, 03/12/2015

Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA'2015)

Міжнародна науково-практична конференція «Iдеї академіка Івана Зязюна у працях його учнiв і соратників»

Регіональний семінар «Практичні аспекти подачі наукових проектів у рамковій програмі ЄС Горизонт-2020»

Міжнародна конференція «Управління знаннями і конкурентна розвідка» 2015

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь в роботі 19-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI
СТОЛІТТІ», який відбудеться 20 - 22 квітня 2015 р. у місті Харкові. Під час форуму буде проведено конференцію «Управління знаннями і конкурентна розвідка».

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Дедлайн: 01. 03. 2015 р.

Напрями роботи конференції
Секція 1. Ноосферні дослідження, знанняорієнтовані методи і технології.

 • Методи і технології рішення складних неформалізованих завдань і створення інформаційного суспільства;
 • Методи і технології менеджменту і інженерії знань, формування інтелектуального капіталу і економіки знань;
 • Методи і моделі конкурентної розвідки і стійкого розвитку;
 • Організації, що навчаються, інноваційні методи і технології навчання, управління персональними знаннями;
 • Сучасний системний аналіз, системологія, системологічні методи і технології;
 • Класифікація й систематизація знань, онтології і онтологічний інжиніринг;

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії кіберзлочинності"

Галузь: 

Робота конференції планується за наступними напрямами:

Міжнародна науково-практична конференція "ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН"

Галузь: 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ЦІННІСТЬ ПРАВА ЯК НАЙЕФЕКТИВНІШОГО РЕГУЛЯТОРА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН»

7-8 листопада 2014 р., м. Харків

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної юридичної наук України. В сучасних умовах усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. Постійно з'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Секції конференції:

СЕКЦІЯ 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.

СЕКЦІЯ 2. Конституційне право, муніципальне право.

СЕКЦІЯ 3. Цивільне право та процес, сімейне право, житлове право.

СЕКЦІЯ 4. Господарське право та процес.

СЕКЦІЯ 5. Трудове право, право соціального забезпечення.

СЕКЦІЯ 6. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

СЕКЦІЯ 7. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

СЕКЦІЯ 8. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія; кримінальний процес, криміналістика.

Наукова сесія "Інноваційні проекти в галузі технічного сервісу машин" 2014

Галузь: 

Запрошуємо відвідати наукову сесію "Інноваційні проекти в галузі технічного сервісу машин", у складі якої відбудуться міжнародні науково-парктичні конференції.

Оргкомітет запрошує прийняти участь у роботі наукової сесії вчених, фахівців, провідних спеціалістів, практиків та керівників підприємств.

Дедлайн: 01.03. 2014

До складу наукової сесії входять міжнародні науково-практичні конференції:

 • Сучасні напрямки вдосконалення технічних систем і технологій у тваринництві.
 • Технічний сервіс машин для рослинництва.
 • Технологічні системи ремонтного виробництва.
 • Деревооброблювальні технології та системотехніка лісового комплексу. Транспортні технології.

Робочі мови конференції – українська, російська та англійська.

Матеріали наукової сесії за бажанням авторів будуть опубліковані в 4-х тематичних випусках Вісника ХНТУСГ, який включено до переліку фахових видань МОН України, у міжнародному журналі Польської академії наук «MOTROL» та рекомендовані до друку в перших номерах журналу «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів» (публікації безкоштовні).

Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна перед глобальними викликами сучасності» (ХХVІІ Харківські політологічні читання)

Запрошуємо вас взяти участь
у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Україна перед глобальними викликами сучасності»
(ХХVІІ Харківські політологічні читання), що відбудеться 5 червня 2014 року у приміщенні Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
На конференції планується обговорення наступних проблем:
1. Внутрішньополітичні процеси в Україні: оцінка та пошук балансів.
2. Політико-культурні трансформації в Україні: подолання цивілізаційного розриву.
3. Місце і роль України у системі міжнародних відносин.
4. Глобальні проблеми сучасності як виклики національній безпеці України.
5. Процеси глобалізації та Україна.

Для участі у конференції необхідно надати:
Тези доповідей : обсяг до 3 стор., набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також диск у редакторі Microsoft Word 7.0/97/2003, шрифт 14 Times New Roman; усі поля – 2 см., відступ (абзац)– 1,25.
У правому верхньому куті статті вказати ініціали та прізвище автора (чи авторів, не більше 2-х на одні тези), по центру – назву статті великими літерами.

Конференція «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА» 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас 14-16 квітня 2014 р. відвідати 4-у конференцію «УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА» в рамках 18-го Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті».

Напрямки роботи конференції:
Секція 1. Ноосферні дослідження, знанняорієнтовані методи і технології.

 • Методи і технології рішення складних неформалізованих завдань і створення інформаційного суспільства;
 • Методи і технології менеджменту і інженерії знань, формування інтелектуального капіталу і економіки знань;
 • Методи і моделі конкурентної розвідки і стійкого розвитку;
 • Організації, що навчаються, інноваційні методи і технології навчання, управління персональними знаннями;
 • Сучасний системний аналіз, системологія, системологічні методи і технології;
 • Класифікація й систематизація знань, онтології і онтологічний інжиніринг;
 • Соціальні комунікації, інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), соціальні мережі і Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e - learning;

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Харків