Батлук В. А. та ін. Охорона праці. Навчальний посібник

[b]Батлук В. А. та ін. Охорона праці.[/b]
Навчальний посібник. Друге видання / Батлук В. А., Кулик М. П., Яцюк Р. А. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 360 с. Формат 170 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:50,00грн.

Викладено основні відомості з законодавчих, правових і організаційних питань охорони праці з урахуванням чинного законодавства і практики його застосування в Україні.
Відповідає програмі нормативної дисципліни “Основи охорони праці” для вищих
навчальних закладів.
Рекомендувало Міністерство освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

[b]Зміст[/b]

Вступ.
Розділ 1. Основні питання охорони праці.
1.1 Основні законодавчі та нормативні акти у галузі охорони праці.
1.2. Закон України “Про охорону праці”.
1.3. Основні поняття про систему управління охороною праці.
1.4. Загальна структура управління охороною праці.
1.5. Завдання та функції управління охороною праці.
1.6. Навчання працівників з питань охорони праці.
1.7. Інформаційне забезпечення в галузі охорони праці.
1.8. Мотивація, оперативне керівництво і координація робіт з охорони праці.
1.9. Технологія управління охороною праці на підприємстві.
1.10. Управління охороною праці в галузі.
1.11. Функції управління охороною праці у галузі.
1.12. Державна експертиза умов праці області.
1.13. Обласна державна інспекція праці.
Розділ 2. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії в галузі.
2.1. Стан умов праці в галузі.
2.2. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища.
2.3. Гігієнічна класифікація праці.
2.4. Атестація робочих місць за умовами праці.
2.5. Основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань і заходи щодо їхньої профілактики.
2.6. Сучасні заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від дії характерних шкідливих і небезпечних факторів.
2.7. Аналіз і обґрунтування раціональних методів поліпшення стану виробничого середовища за факторами.
2.8. Виробниче освітлення.
2.9. Захист від виробничого шуму.
2.10. Захист від виробничих вібрацій.
2.11. Електромагнітні поля.
Розділ 3. Безпека технологічних процесів та обладнання.
3.1. Травмонебезпечні виробничі чинники технологічних процесів.
3.2. Підвищення безпеки праці: заходи і засоби підвищення безпеки технологічних процесів.
3.3. Безпека технологічного процесу (ГОСТ 12.3.002–75).
3.4. Вимоги техніки безпеки щодо розташування виробничого обладнання.
3.5. Вимоги до організації робочих місць.
3.6. Галузеві об’єкти підвищеної небезпеки.
3.7. Нормативні документи щодо устрою та безпечної експлуатації технологічних процесів.
3.8. Система наряд-допусків під час експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки.
3.9. Потенційно небезпечні об’єкти (ПНО). Галузеві, техногенні аварії та природні катастрофи в зоні розташування ПНО.
3.10. Нормативні акти щодо технологічних аварій, катастроф та стихійних лих.
Розділ 4. Заходи безпеки при експлуатації електричних установок і захист від дії електричного струму.
4.1. Дія електричного струму на організм людини.
4.2. Фактори, що впливають на ступінь ураження електричним струмом.
4.3. Аналіз небезпеки дотику до струмопровідних частин електроустановок.
Напруга дотику і крокова напруга.
4.4. Класифікація установок і умов праці за ступенем електробезпеки.
4.5. Захист від ураження електричним струмом.
4.6. Виконання оперативних робіт в електроустановках.
4.7. Захист від статичної електрики.
4.8. Вимоги техніки безпеки до радіоелектронного устаткування.
Розділ 5. Пожежна безпека.
5.1. Актуальність питання пожежної безпеки в різних галузях промисловості
на сучасному етапі.
5.2. Фактори пожежної небезпеки різних галузевих об’єктів.
5.3. Класи приміщень і зон галузевих об’єктів згідно з ПУЕ.
5.4. Заходи та засоби систем попередження пожеж, заходи пожежного захисту на галузевих об’єктах, міжгалузеві та галузеві нормативи.
5.5. Система протипожежного захисту.
5.6. Вогнестійкість будівель та споруд.
5.7. Пожежна небезпека технологічних процесів.
5.8. Евакуація людей із будівель та приміщень.
5.9. Навчання працівників з питань пожежної безпеки.
5.10. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини.
5.11. Державний нагляд та відомчий контроль з питань пожежної безпеки на галузевих об’єктах.
5.12. Дії працівників галузевих об’єктів на випадок виникнення пожежі
або інших аварій та катастроф.
Розділ 6. Охорона праці під час роботи з комп’ютером.
6.1. Стан питання.
6.2. Ергономічні вимоги до робочого місця.
6.3. Метеорологічні умови виробничого середовища.
6.4.Освітлення виробничих приміщень.
6.5. Шум, вібрація, ультразвук.
6.6. Електромагнітні випромінювання.
6.7. Електробезпека.
6.8. Вимоги безпеки праці під час роботи з комп’ютером.
Додатки.
Список літератури.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: