Пелещишин А. М. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів

Навчальний посібник / За заг. ред. В. В. Пасічника. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. (Серія “Консолідована інформація”. Випуск 4). 248 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.
Ціна:47,00грн.

Розглянуто питання забезпечення ефективності функціонування сайтів на тривалу перспективу, стійкості до зовнішніх впливів та змін у глобальному середовищі. Подано сучасну модель глобальної системи WWW, наведено механізми та процес формування позиції сайта у глобальній системі WWW та його аудиторії. Запропоновано методи їхнього поліпшення за допомогою зміни тематики сайтів, організації ефективної їх взаємодії, керованих спільнот користувачів. Подано довідковий матеріал щодо XML.
Для студентів ВНЗ, які вивчають сучасні технології створення програмного забезпечення та розроблення веб-сайтів, а також такі дисципліни, як “Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів”, “Проектування Веб-систем”, “Інформаційні технології відкритих систем”, “Інформаційні технології комп’ютерних мереж”, “Проектування розподілених інформаційних систем” тощо.

Зміст

Розділ 1. Сучасні технології формування глобального інформаційного середовища.
1.1. Етапи та тенденції розвитку World Wide Web.
1.2. Багаторівнева структура сайта.
1.3. Комплекс технологій Веб 2.0.
1.4. Висновки до розділу.

Розділ 2. Пошукові системи в WWW.
2.1. Пошукові системи лінгвістичного класу.
2.2. Пошукові системи структурного класу.
2.3. Пошукові системи з аналізом популярності інформаційних ресурсів.
2.4. Системи на основі експертного та колаборативного оцінювання ресурсів.
2.5. Висновки.

Розділ 3. Формальна модель сайта.
3.1. Глобальні сервіси.
3.2. Позиційна модель сайта.
3.3. Правила глобального середовища.
Висновки до розділу.

Розділ 4. Структура та модель аудиторії сайта.
4.1. Структура аудиторії сайта.
4.2. Цінність та зацікавленість аудиторії сайта.

Розділ 5. Методи моделювання тематики сайта.
5.1. Основні принципи визначення тематичних показників сайта.
5.2. Навігаційні методи визначення тематики сайта.
5.3. Висновки до розділу.

Розділ 6. Методи аналізу та підвищення ефективності позиції сайтів.
6.1. Професійні завдання позиціонування сайтів.
6.2. Позиція сайта в WWW.
6.3. Методи оцінки окремих складових позиції сайта.
6.4. Ефективність позиції сайта.
6.5. Механізми та процес формування позиції сайта.
6.6. Збалансованість позиції сайта.
6.7. Окремі випадки дисбалансу в позиції сайта.
6.8. Висновки.

Розділ 7. Загальна схема взаємодії двох сайтів.
7.1. Переміщення аудиторії.
7.2. Зміна авторитетності сайта.
7.3. Зміна ранжування сайта.
7.4. Обмін інформаційним наповненням.
7.5. Технічні засоби організації взаємодії сайтів.
7.6. Висновки до розділу.

Розділ 8. Методи оптимізації опису та подання тематики сайта.
8.1. Модифікація подання тематики сайта.
8.2. Модифікація тематики сайта.
8.3. Алгоритми оптимізації тематики сайта.
8.4. Висновки до розділу.

Розділ 9. Сайти спільнот користувачів WWW.
9.1. Методи визначення та оптимізації тематики сайтів спільнот.
9.2. Модель аудиторії форуму.
9.3. Методи позиціонування форумів.
9.4. Інші Веб-форми Інтернет-спільнот.
9.5. Вторинні виграші власників сайтів-спільнот.
9.6. Висновки.

Розділ 10. XML. Основні поняття.
10.1. Основні поняття.
10.2. Документи.
10.3. Логічні структури.
10.4. Фізичні структури.
10.5. Відповідність.
Список літератури

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Fields: 

Keywords: