Кузьмін О. Є. та ін. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник

[b]Кузьмін О. Є. та ін.[/b]
Код: 978-966-553-830-1
Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 172 с. Формат 145 х 215 мм. М’яка обкладинка.
Ціна:63,00грн.
Друк на замовлення

Розглянуто основні теоретичні аспекти науки “Менеджмент” згідно з програмами курсів “Менеджмент” (галузі знань “Економіка і підприємництво”) та “Основи менеджменту” (галузі знань “Менеджмент і адміністрування”). Наведено завдання для практичних і лабораторних занять з цих дисциплін. Практичні завдання містять контрольні запитання, тести та ситуаційні задачі.
Лабораторні завдання дають змогу узагальнити теоретичний матеріал та поглибити його розуміння, частково апробувати навички, застосовувати управлінський інструментарій на практиці. Наведено контрольні запитання до захисту курсового проекту (роботи).
Для студентів стаціонару та дистанційних форм навчання (заочна, екстернат тощо), а також викладачів вищих навчальних закладів, керівників, підприємців, тренерів курсів, організаторів тренінгів тощо.

[b]Зміст[/b]

Загальні положення.
Менеджмент: практичний аспект
Тема 1. Сутність та значення менеджменту.
Тема 2. Історичні етапи розвитку науки про менеджмент.
Тема 3. Організації та процес менеджменту.
Тема 4. Функції та технологія менеджменту.
Тема 5. Методи менеджменту.
Тема 6. Управлінські рішення.
Тема 7. Інформація та комунікації у менеджменті.
Тема 8. Керівництво та лідерство.
Тема 9. Відповідальність та етика у менеджменті.
Тема 10. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.
Тема 11. Особливості зарубіжних систем менеджменту.
Тема 12. Управління конфліктами і стресами.
Відповіді до кросвордів.

Менеджмент: лабораторний аспект
Лабораторна робота № 1 “Дослідження трудової діяльності менеджерів з допомогою фотографії робочого часу”.
Лабораторна робота № 2 “Оцінювання внутрішнього і зовнішнього середовища організації з метою вибору стратегії розвитку”.
Лабораторна робота № 3 “Аналізування та вдосконалення організаційної структури управління підприємством”.
Лабораторна робота № 4 “Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці”.
Лабораторна робота № 5 “Удосконалення системи контролю та регулювання на підприємстві”.
Лабораторна робота № 6 “Аналізування та подолання конфліктів і стресових ситуацій в апараті управління організації”.
Список літератури.
Додатки.

Замовити книгу через Інтернет можна тут: Видавництво Львівської політехніки

Forums: 

Keywords: 

Fields: