Міжнародна конференція «Управління знаннями і конкурентна розвідка» 2015

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Запрошуємо взяти участь в роботі 19-го Міжнародного молодіжного форуму «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА І МОЛОДЬ В ХХI
СТОЛІТТІ», який відбудеться 20 - 22 квітня 2015 р. у місті Харкові. Під час форуму буде проведено конференцію «Управління знаннями і конкурентна розвідка».

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Дедлайн: 01. 03. 2015 р.

Напрями роботи конференції
Секція 1. Ноосферні дослідження, знанняорієнтовані методи і технології.

 • Методи і технології рішення складних неформалізованих завдань і створення інформаційного суспільства;
 • Методи і технології менеджменту і інженерії знань, формування інтелектуального капіталу і економіки знань;
 • Методи і моделі конкурентної розвідки і стійкого розвитку;
 • Організації, що навчаються, інноваційні методи і технології навчання, управління персональними знаннями;
 • Сучасний системний аналіз, системологія, системологічні методи і технології;
 • Класифікація й систематизація знань, онтології і онтологічний інжиніринг;
 • Соціальні комунікації, інтелектуалізація інформаційно-комунікаційних технологій (ICT), соціальні мережі і
  Інтернет-технології в соціальних системах, пошукова оптимізація, e - learning;
 • Корпоративна культура, мотивація і управління змінами;
 • Трансдисциплінарні дослідження.

Секція 2. Організація і моделювання бізнесу.

 • Управління бізнес-процесами і бізнес-аналітика;
 • Методи і технології організації бізнесу;
 • Методи і технології підтримки прийняття рішень
 • Методи і технології політичного аналізу і державного управління, електронний уряд;
 • Нові методи і технології інформаційного менеджменту;
 • Інтелектуальний аналіз даних, сховища і бази даних;
 • Застосування методів і технологій конкурентної розвідки і управління ризиками в інформаційній безпеці;

Секція 3. Соціальна інформатика і управління.

 • Інформаційні технології в управлінні соціальними системами;
 • Прогнозування соціальних процесів;
 • Інтелектуальні системи управління і ухвалення рішень в економіці й бізнесі;
 • Системний аналіз і управління складними техніко-економічними системами;
 • Прикладні методи системного аналізу;
 • Математичне моделювання соціальних, економічних і екологічних процесів;
 • Математичні моделі в організаційних системах.

Планується видання збірок тез доповідей по тематичних конференціях до початку конференції.

Адреса оргкомітету:61166, м. Харків, просп. Ленина, 14, ХНУРЕ, ІМО (кімн. 437)
Контактні телефони: (057) 702-13-97 ІМО Факс: (057) 702-13-97, : (057) 702-15-91 кафедра СІ
E - mail: innov@kture.kharkov.ua; si@kture.kharkov.ua сайт: www.nure.kharkov.ua

ДолученняРозмір
PDF icon inf1_mol__f__2015 eng.pdf237.14 КБ
PDF icon inf1_mol__f__2015_ukr.pdf191.08 КБ
PDF icon inf1_mol__f__2015.pdf192.09 КБ