м. Харків

Науково-практична конференція "Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі" 2014

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені в. Н. Каразіна Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Факультет іноземних мов Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Інститут Конфуція запрошують взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції "Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі".

Напрямки роботи конференції:

  1. Іноземні мови у готельному бізнесі.
  2. Іноземні мови у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.
  3. Іноземні мови у рекламі та PR.
  4. Іноземні мови та міжнародне право.

Дедлайн: 30.12.2013

Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, китайська.

У рамках заходу заплановано проведення лекцій представників провідних міжнародних фірм, що працюють в Україні.

IV Міжнародна Internet-конференція "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність"

Дата початку: 20.12.2013
Дата закінчення: 20.12.2013

E-mail Оргкомитета:
hpikonf.orgkomitet@gmail.com

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2013)»

Галузь: 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами конференції планується видання сбірки тез та колективної монографії.

Основні тематичні напрямки конференції (секції):
1. Удосконалення методичних засад обліку, аудиту таекономічного аналізу: національна та світова практика.
2. Математичні моделі та інформаційні технології ви економіці.
3. Аналіз і оптимізація інноваційних та інвестиційних процесів у контексті дослідження тенденцій розвитку національної та світової економіки.
4. Маркетингові дослідження: становлення, інструментарій та ефективність.
5. Економічні дослідження системи державного регулювання підприємницької діяльності.
6. Напрямки удосконалення податкової та митної системи в умовах інтеграційних процесів.
7. Кадрове забезпечення аналітичної та облікової діяльності в національній економіці: напрями підвищення якості фахової підготовки.
8. Дослідження світових тенденцій та національних перспектив розвитку фінансово-кредитної системи України.
9. Проблеми управління розвитком соціально- економічних систем в умовах динамічної невизначеності факторів зовнішнього середовища .

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління»

Галузь: 

Харківський національний економічний університет проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління». Конференція буде проходити у м. Харкові, пр. Леніна, 9-а Кафедра оподаткування.

Мета конференції – обговорення актуальних питань, пов’язаних із сучасними проблемами та механізмами фінансового управління, та розробка науково-практичних рекомендацій щодо вирішення існуючих проблем.

Секції конференції:

Секція 1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку бюджетної політики.

Секція 2. Розвиток податкового інструментарію стимулювання соціально-економічних процесів.

Секція 3. Проблеми та напрями реалізації монетарної та грошово-кредитної політики.

Секція 4. Механізми фінансового управління на макрорівні.

В рамках конференції планується робота круглого стола: «Сучасні виклики та тенденції розвитку фінансової системи країни».

VІI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»

Галузь: 

23 листопада 2012 року
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Від громадянського суспільства — до правової держави»

ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Галузь: 

21-23 жовтня 2009 року в м. Харкові у "північному" корпусі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна відбудеться ІІІ Міжнародна наукова конференція "Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур"

Проблематика конференції

A. Фізико-хімічні аспекти формування мікро- та наноструктур і матеріалів.
B. Фізико-механічні властивості нанооб'єктів та технології створення наноматеріалів.
C. Фізичні проблеми модифікації поверхні – взаємодія різних видів випромінювання з поверхнями металів, напівпровідників, діелектриків.
D. Іонна імплантація, нанесення захисних покриттів, композитні нанокристалічні шари.
E. Моделювання процесів та явищ в нанофізиці.
F. Фізика та техніка низькотемпературної плазми.
G. Прикладні аспекти нанотехнологій.
H. Проблеми становлення та розвитку освіти в сфері нанонаук.

Регламент роботи:
Конференція проводиться у формі пленарних слухань та стендових презентацій. Тривалість усних доповідей: проблемних та оглядових – 30 хвилин; інших – 10 – 15 хвилин. Для розміщення стендових доповідей надається місце, еквівалентне форматові А1.

ІІІ міжнародна (Інтернет) науково – практична конференція "Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології"

Галузь: 

Напрямки роботи конференції:

1. Олімпійський та професійний спорт.
2. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
3. Сучасні технічні засоби навчання.
4. Відбір та багаторічне планування у спорті.
5. Побудова багаторічного тренування.
6. Педагогічні та соціально – філософські аспекти фізичної культури та спорту.
7. Психологічні та медико – біологічні проблеми фізичного виховання, спорту та валеології.

Матеріали конференції будуть розміщенні на сайті Академії ВВ МВС України. Повідомлення про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.

Для участі в конференції необхідно до 12 травня 2009 року (включно) надіслати матеріали роботи, анкету учасника (вказати: країну, прізвище, ім’я, по батькові, повну назву закладу, організації, домашню адресу, посаду, учений ступінь, звання, контактний телефон, електронну адресу.

Матеріали надсилати на електронну адресу: hatsa@mail333.com.
Вартість участі у конференції незалежно від обсягу статті – 20 грн. Для докторів наук, професорів, доцентів публікація статті (без співавторів) безкоштовно.

Телефони: (050) 600-23-70

ІІ міжнародна науково-практична конференція "Безпека та захист інформації в інформаційних системах"

Галузь: 

29-30 квітня 2009 року у м. Харків відбудеться ІІ міжнародна науково-практична конференція "Безпека та захист інформації в інформаційних системах" .

Секції роботи конференції:

Секція 1. Економічна та інформаційна безпека.
Секція 2. Захист інформації в комп’ютерних системах.
Секція 3. Інформаційні системи в бізнесі.

Для участі у конференції необхідно до 18 квітня 2009 р. переслати до Оргкомітету:

1. Заяву-анкету на участь – електрону або паперову версію;
2. Рецензію доктора наук (професора), експертній висновок, витяг з протоколу засідання кафедри (відділу) електрону або паперову версію (з підписом та печаткою);
3. Текст тез або статті (електрону версію) – на е-maіl: сc@ksue.edu.ua або evseev_serg@inbox.ru, evseev_serg@hneu.edu.ua та паперовий варіант (1 прим.) за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9-а, Харківський національний економічний університет, кафедра інформаційних систем, оргкомітет.
4. Копія квитанції про сплату (на електронну адресу).
5. Об’єм (включаючи перелік літератури, таблиці та рисунки): тези - до 2 стор., стаття – від 4 до 8 стор.

Актуальні питання сучасної медицини

Галузь: 

Міжнародна наукова конференція

студентів та молодих вчених

„Актуальні питання сучасної медицини”

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Основні напрямки:

Ø Соціальна медицина

Ø Фундаментальна медицина

Ø Клінічна медицина

Форма участі:

1. Тільки публікація тез

2. Публікація тез та усна доповідь

- регламент до 5-6 хв., обговорення до 3 хв.

3. Публікація тез та стендова доповідь

- площа постера до 125*80см.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Текст тез та анкета учасника повинні бути надані в оргкомітет конференції або електроною поштою, або поштовою адресою.

за електронною поштою до 8березня 2009р.**

за поштовою адресою до 25 лютого 2009р.**

2. Тези публікуються в збірнику незалежно від виступу доповідача, якщо вони відповідають вимогам оргкомітету конференції.

3. ТЕЗИ

3.1. Розмір тексту, набраного шрифтом Tіmes New Roman, розміром 12пт, через одинарний інтервал, всі поля по 2см - не більше 2500 знаків із пробілами.

3.2. Заголовок оформляється в такий спосіб:

назва роботи

ініціали, потім прізвище(а) автора (ів).

назва ВНЗу (повністю)

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”

Галузь: 

Інформуємо Вас про те, що 28 листопада 2008 року в Державному університету інформатики і штучного інтелекту відбудеться ХХІV Міжнародна науково-практична конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, організована факультетом філософії і релігієзнавства Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Конференція “Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості”, що з 1997 р. двічі на рік проводиться в Державному університеті інформатики і штучного інтелекту за участю Донецької обласної держадміністрації, посіла помітне місце в суспільно-політичному, науковому та релігійному житті України. Конференція була підтримана Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки та Національною академією наук України, отримала благословення вищих церковних ієрархів. Постійними учасниками конференції є представники понад 40 релігійних конфесій України та зарубіжжя, відомі науковці, політичні діячі, державні службовці, викладачі,аспіранти та студенти

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Харків