міжнародна наукова конференція

68-а Міжнародна наукова конференція "Каразінські читання"

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у
68-й Міжнародній конференції молодих учених
«КАРАЗІНСЬКІ ЧИТАННЯ»,
яка відбудеться 24 квітня 2015 р. у ХНУ імені В. Н. Каразіна

Планується робота за такими напрямами:

● Археологія
● Воєнна історія
● Гендерна історія
● Етнографія
● Інформаційні технології в історичній науці та освіті
● Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
● Історія культури
● Історія міжнародних відносин
● Історія науки та освіти
● Історія Північного Причорномор’я в добу античності
● Історія релігії та церкви
● Історія Росії та СРСР
● Історія Слобожанщини
● Історія середніх віків
● Історія стародавнього світу
● Історія України
● Нова та новітня історія країн Азії та Африки
● Нова та новітня історія країн Європи та Північної Америки

Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні задачі сучасних технологій"

Галузь: 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
– нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій; – сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
– комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
– електротехніка та енерго-збереження;
– фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій; – економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 15 листопада 2013 р.

Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя, вул. Руська,56, м. Тернопіль, 46001
тел. (0352) 255798, факс (0352) 254983
E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com Реєстраційну форму та інформацію про конференцію можна завантажити за наступним посиланням www.tntu.edu.ua/technology2013/invitation1-ukr.pdf УМОВИ УЧАСТІ

Міжнародна наукова конференція «Осінні наукові читання - 2012

Галузь: 

Адреса:
Київ

E-mail Оргкомітету:
naukovakonferencia@mail.ru

Організатори:
Компанія "Міранда"

Телефон / Факс:
3835161

Оплата участі, проживання, харчування:
заочна

Веб-сайт: www.conference-ua.com

Міжнародна конференція «Розвитку науки на сучасному етапі»

Галузь: 

Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками, концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та університетські бібліотеки та установи. Мови конференції: українська, російська, англійська. Форма проведення конференції: заочна.

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіка та ефективна організація фінансових та виробничих процесів» 14-15 жовтня 2011 р., м. Київ

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для
студентів, аспірантів та молодих вчених

14-15 жовтня 2011 р., м. Київ

«Економіка та ефективна організація
фінансових та виробничих процесів»

Розробка, оцінка та використання нових ідей щодо ефективного управління фінансовими та виробничими процесами надають можливість вийти на новий етап розвитку економічної науки. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громади.

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг)
4. Правове регулювання соціально-економічних відносин
5. Інноваційно-орієнтований роз¬ви¬ток економіки України та її інтеграція у світовий еконо¬міч¬ний простір
6. Стратегічний менеджмент

ІІІ Міжнародний науково-практичний форум "Принцип верховенства права та права людини"

Галузь: 

13-15 травня в стінах НаУКМА відбудеться Третій Міжнародний науково-практичний форум під назвою “Принцип верховенства права та права людини”. Організовує захід Студентське наукове товариство “Scholaris” факультету правничих наук “Києво-Могилянської академії”.

Робочі мови форуму:
- українська;
- російська (лише для іноземців);
- англійська.

До участі у Форумі запрошуємо юристів-практиків, студентів, аспірантів та науковців, які зможуть презентувати свої наукові доробки за такими напрямками:

1.Історичні та теоретичні аспекти принципу верховенства права;
2.Права людини в світлі верховенства права;
3.Верховенство права в публічно-правових відносинах;
4.Верховенство права в приватно-правових відносинах;
5.Верховенство права в міжнародному праві.

Для участі необхідно до 1 березня 2011 року надіслати:
•заявку на участь (Див. зразок у приєднаному файлі);
•текст наукової роботи (Див. вимоги до оформлення та зразок оформлення роботи у приєднаному файлі);
на електронну адресу: forum.kma@gmail.com

Nota Bene!
 Збірка матеріалів Форуму буде надрукована до його початку та роздана учасникам на церемонії закриття;

Всеукраїнська наукова конференція "Приоритетні напрямки наукових досліджень в Україні на сучасному етапі"

Галузь: 

Проведення як всеукраїнських так і міжнародних конференцій.
Найближча відбудеться 25 травня 2010 року.
Правила участі та секції конференції Ви можете побачити по ссилці http://www.advokati.com.ua/konference.

З повагою
Організатори конференції

Підписатися на RSS - міжнародна наукова конференція