Тернопіль

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету запрошує Вас до участі у Всеукраїнській конференції з міжнародною участю «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», яка відбудеться 19-20 травня 2017 року у м. Тернопіль.

Птн, 19/05/2017

Міжнародна економічна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми модернізації сучасного права"

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить міжнародну наукову інтернет-конференцію економічного спрямування на тему:

" Проблеми стабілізації економіки країни "

яка відбудеться 16 грудня 2016 року (роботи учасників приймаються до 16 грудня включно).

Наші збірники тез наукових інтернет-конференцій включаються до наукометричної бази даних "РІНЦ/RSCI".

Планується робота за наступними секціями:

1. Економіка та підприємництво;

Птн, 16/12/2016

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті"

Галузь: 

Метою конфренції є пошук стратегічних та перспективних шляхів розвитку України, що сприятимуть насамперед її соціально-економічному росту в ХХI столітті.
ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті"
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція 1. Світова економіка в ХХІ столітті: трансформація геополітичних інтересів, геоекономічні стратегії та проблеми наднаціонального регулювання.
Секція 2. Інституціональні та неоінституціональні підходи до вирішення проблем глобального

ІV Всеукраїнська школи-семінар «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

Галузь: 

Шановні колеги!
Факультет комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету запрошує Вас, шановні молоді вчені, аспіранти, здобувачі та студенти до участі у ІV Всеукраїнській школі-семінарі «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», яка відбудеться 16-17 травня 2014 року у м. Тернопіль.

Метою школи-семінару є:
- надання трибуни молодим науковцям для представлення результатів їх досліджень;
- стимуляція наукової діяльності студентів;
- обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і молодими вченими;
- розвиток творчого підходу до наукової діяльності;
- ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з досягненнями і науковими результатами в галузі сучасних комп’ютерних інформаційних технологій.

Напрями роботи:
1. Математичні моделі об’єктів та процесів.
2. Комп’ютерні мережеві технології.
3. Спеціалізовані комп’ютерні системи.
4. Цифрова компресія, оброблення, синтез та розпізнавання сигналів і зображень.
5. Паралельні та розподілені обчислення.
6. Прикладні засоби програмування та програмне забезпечення.
7. Інженерія програмного забезпечення.

Вплив "Євромайдану" на економічний стан України.

Тривалі масові протести важко назвати плюсом для економіки та загальної ситуації в будь-якій країні, не виняток тут і Україна. Тим не менш, експерти зазначають, що економічна та фінансова ситуація залишається стабільною, включаючи курс гривні. Його коливання незначні, а в касах більшості банків та обмінників достатньо валюти. У Нацбанку ж з цього приводу кажуть, що проводять стратегію контрольованого плаваючого курсу гривні і не дозволять політикам або валютним спекулянтам дестабілізувати ситуацію.

Так, керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький зазначає, що сьогодні деяким політикам вигідно заявляти про обвал гривні для досягнення своїх особистих цілей, і закликає не вірити цим «страшилкам». За словами фінансиста, країна переживає період вирівнювання платіжного балансу, «і ми, звичайно, будемо впливати на ринок, коли діють чинники не економічного, а політичного, психологічного, ситуативного походження».

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

"VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті”

Галузь: 

VI Всеукраїнська наукова інтернет-конференція “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті” 4-8 листопада 2013 р.

Секції конференції:
1. Теоретико-методологічні засади розвитку мовної освіти в контексті нової освітньої парадигми
2. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень
3. Актуальні аспекти раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном
4. Новітні технології викладання іноземних мов у загальноосвітній та вищий школі
5. Безперервний професійний розвиток вчителів іноземної мови в умовах інформаційного суспільства

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська, німецька.

* Обговорити статті можна тут
Шановні учасники конференції, гості, колеги!
Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує Вас взяти участь у конференції “Мовна освіта в Україні та за кордоном у ХХІ столітті.”

Міжнародна науково-технічна конференція "Актуальні задачі сучасних технологій"

Галузь: 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій”.
НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
– нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій; – сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
– комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
– електротехніка та енерго-збереження;
– фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій; – економічні та соціальні аспекти нових технологій.
Реєстраційну форму, електронну версію відредагованих тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету до 15 листопада 2013 р.

Адреса оргкомітету:
ТНТУ імені Івана Пулюя, вул. Руська,56, м. Тернопіль, 46001
тел. (0352) 255798, факс (0352) 254983
E-mail: volodymyrdzyura@gmail.com Реєстраційну форму та інформацію про конференцію можна завантажити за наступним посиланням www.tntu.edu.ua/technology2013/invitation1-ukr.pdf УМОВИ УЧАСТІ

Міжнародна мережева науково-практична конференція «Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток»

Галузь: 

На конференцію запрошуються викладачі та студенти вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, слухачі магістратури, представники органів державного і місцевого самоврядування, міжнародних організацій, підприємств, фінансових, комерційних та некомерційних установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Робочі секції конференції:
1. Інноваційно-інвестиційний розвиток міста та регіонів:
- економічні механізми інноваційної діяльності в умовах євроінтеграції;
- венчурно-інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку регіонів;
- “зелена” економіка та екологічні проблеми територій;
- формування позитивного іміджу територій, інфраструктура економіки знань.
2. Соціальні інституції в умовах європейської інтеграції:
- соціально-культурні та духовні аспекти інтеграційних процесів в науково-освітньому просторі;
- український та міжнародний досвід організації соціального партнерства;
- соціальні та медичні фактори розвитку економіки знань;
- роль інститутів освіти та науки у формуванні інноваційного потенціалу регіонів.
3. Інтеграційні процеси в глобальному науково-освітньому просторі:

Науково-практична конференція «Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років» 2013

Галузь: 

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “ РОЗВИТОК НАУКИ І АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ ”, яка відбудеться 26-27 квітня 2013

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти старших курсів, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, аудиторських компаній, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів "Актуальні задачі сучасних технологій"

Галузь: 

Організатори:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія наук України
Університет імені П'єра і Марії Кюрі (Франція)
Маріборский університет (Словения)
Ягелонський університет (Польща)
Інститут фізики міцності і матеріалів Сибірського відділення РАН (Росія)
Санкт-Петербургський державний електротехнічний університет "ЛЭТИ" імені В.И.Ульянова (Росія);
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Наукове товариство ім. Шевченка
Тернопільська обласна організація українського союзу науково-технічної інтелігенції

Тематичні напрямки:
- фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
- нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
- сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та приладобудуванні;
- комп'ютерно-інформаційні технології та системи зв'язку;
- електротехніка та енергозбереження;
- фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
- економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Сторінки

Підписатися на RSS - Тернопіль