ПРАВА ЛЮДИНИ

ІІІ Міжнародний науково-практичний форум "Принцип верховенства права та права людини"

Галузь: 

13-15 травня в стінах НаУКМА відбудеться Третій Міжнародний науково-практичний форум під назвою “Принцип верховенства права та права людини”. Організовує захід Студентське наукове товариство “Scholaris” факультету правничих наук “Києво-Могилянської академії”.

Робочі мови форуму:
- українська;
- російська (лише для іноземців);
- англійська.

До участі у Форумі запрошуємо юристів-практиків, студентів, аспірантів та науковців, які зможуть презентувати свої наукові доробки за такими напрямками:

1.Історичні та теоретичні аспекти принципу верховенства права;
2.Права людини в світлі верховенства права;
3.Верховенство права в публічно-правових відносинах;
4.Верховенство права в приватно-правових відносинах;
5.Верховенство права в міжнародному праві.

Для участі необхідно до 1 березня 2011 року надіслати:
•заявку на участь (Див. зразок у приєднаному файлі);
•текст наукової роботи (Див. вимоги до оформлення та зразок оформлення роботи у приєднаному файлі);
на електронну адресу: forum.kma@gmail.com

Nota Bene!
 Збірка матеріалів Форуму буде надрукована до його початку та роздана учасникам на церемонії закриття;

КОЕФІЦІЄНТ ДОБРОБУТУ НАРОДУ ЯК РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Р.М.ЛІТНАРОВИЧ

Запропоновано прийняти концепцію розвитку України:
« Коефіцієнт добробуту народу як рівень національної безпеки держави».
Для цього необхідно ввести в статистичну звітність офіційний показник забезпечення економічних прав людини як співвідношення найбільших і найменших доходів до загальноприйнятого стандарту життєвого рівня, наприклад, країн
ЄС, якщо Україна прагне досягнути рівня цивілізованих держав Європи.
Ключові слова: коефіцієнт добробуту-національна безпека-модель

It is suggested to accept conception of development of Ukraine:
« A coefficient of welfare of people is national strength of the state security».
For this purpose it is necessary to enter in the statistical accounting the official index of providing of economic human rights as correlation of most and the least profits to the generally accepted standard of standard of life, for example, of countries
ES, if Ukraine aims to attain the level of the civilized states of Europe.

Keywords: a coefficient welfare-national safety- model

© Літнарович Р.М.

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Міжнародна щорічна наукова конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави»

Галузь: 

Шановні друзі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [b]«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПРАВА І ДЕРЖАВИ»[/b], присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, яка відбудеться [b]27-28 листопада 2009[/b] року на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка (79602, м. Львів, вул. Січових стрільців, 14)

[b]Основні тематичні напрямки конференції:[/b]
[list][*] Філософсько-правові дослідження;
[*] Дослідження у загальній теорії прав людини;
[*] Загальнотеоретичні дослідження права та держави;
[*] Історичні дослідження права та держави.[/list]

[b]Робочі мови:[/b] українська, російська, англійська

Форум "Принцип верховенства права та права людини"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Студентське наукове товариство
Факультету правничих наук

І Міжнародний науково-практичний форум
«Принцип верховенства права та права людини»
(з виданням збірки матеріалів форуму)
24-26 жовтня 2008р.
м. Київ, Україна

Робочі мови Форуму:

- українська;
- англійська.

Найлегший спосіб показати,
яку роль щодня у нашому житті відіграє
верховенство права - згадати, що коїлося,
коли верховенства права не було”

Дуайт Девід Ейзенхауер
(1890-1969)

Шановні колеги! До участі у Форумі запрошуються студенти, аспіранти, молоді науковці та юристи-практики які зможуть представити свої доробки на таких секціях:

Підписатися на RSS - ПРАВА ЛЮДИНИ