ХІІІ Міжнародні Могилянські читання

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник запрошує бажаючих взяти участь у ХІІІ Міжнародних Могилянських читаннях, присвячених темі: "Церква і Музеї. Втрати ХХ століття", що відбудуться 4-5 грудня 2008 року.

Передбачається робота наступних секцій: історико-філософської, мистецтвознавчої, археологічної, пам'яткоохоронної, музейної справи та музейної педагогіки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 1 листопада 2008 року за адресою: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), 21, корп. 8, або електронною поштою за адресою: lavra2@adsl.com.ua

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

Доповіді обсягом до 5 сторінок форматом А4 (шрифт Тіmes New Roman, 14-й кегль, через півтора інтервали) повинні містити назву, прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад: [2,15], де 2 - порядковий номер в списку використаних джерел, 15 - номер сторінки).

До роздрукованого тексту має бути доданий електронний варіант у форматі Word. Ілюстрації подаються окремо у форматі tiff або jpeg. Просимо також надати заявку з повною інформацією про себе (ім'я, по-батькові, прізвище, вчене звання, місце роботи, тему доповіді, обрану секцію).

За підсумками конференції буде видана збірка статей у щорічнику "Могилянські читання".

Оргкомітет здійснює відбір запропонованих матеріалів. В разі недотримання даних вимог доповідь може бути відхилена.

Умови прийому: проїзд, харчування, проживання в готелі - за власний рахунок.

В разі затримки термінів подачі заявок вони розглядатися не будуть. Тексти доповідей мають бути надіслані до 1 листопада 2008 року.

Тел-факс для довідок: (044) 254-54-27 - оргкомітет конференції.