Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 20.10.2011. Місце проведення: Україна, м. Львів

20–22 жовтня 2011 року кафедра української фольклористики у рамках відзначення Днів Львівського Університету (до 350-річчя з часу заснування) проводить наукову конференцію "Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси)" у форматі Колессівських читань.

Проблематика конференції визначається внеском родини Колессів у наукове та мистецьке життя кінця ХІХ – початку ХХІ ст., а також актуальними пробле-мами сучасної фольклористики та музикознавства. На обговорення пропонуємо такі питання:
[list]
[*]родина Колессів у науково-мистецькому житті кінця ХІХ – початку ХХІ ст.
[*]наукове видання і дослідження спадщини родини Колессів
[*]аналіз фольклорних текстів
[*]жанрова класифікація фольклорних творів
[*]збирання, систематизація й архівування польових фольклорних матеріалів
[*]галицька музична культура кінця ХІХ – першої половини ХХ століття
[*]жанр обробки народної пісні
[*]галицьке хорове мистецтво
[*]музична критика
[*]музична педагогіка.
[/list]
Орієнтовний план заходів конференції:
• четвер–п’ятниця, 20–21 жовтня 2011 року – заслуховування й обговорення доповідей, круглий стіл, форум (презентація нових видань, проектів, подій);
• субота, 22 жовтня 2011 року – відвідання родинних місць Колессів.

Регламент виступу: 30 хвилин, з яких 20 хвилин – власне виступ разом з ілюструван-ням, 10 хвилин – запитання й обговорення доповіді.
Для участі у конференції просимо надіслати на електронну адресу оргкомітету (folklorelaboratory@gmail.com) до 31 березня 2011 року тему, а до 30 квітня 2011 року – тези доповіді (до 3600 знаків). Тези доповідей будуть розміщені на офіційній інтернет-сторінці конференції.

Конференція відбуватиметься на Кафедрі української фольклористики імені академіка Філарета Колесси у Львівському національному університеті імені Івана Франка (адреса: Львів, вул. Університетська, 1, кімната 345).