музейна справа

ХІІІ Міжнародні Могилянські читання

Галузь: 

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник запрошує бажаючих взяти участь у ХІІІ Міжнародних Могилянських читаннях, присвячених темі: "Церква і Музеї. Втрати ХХ століття", що відбудуться 4-5 грудня 2008 року.

Передбачається робота наступних секцій: історико-філософської, мистецтвознавчої, археологічної, пам'яткоохоронної, музейної справи та музейної педагогіки.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 1 листопада 2008 року за адресою: 01015, м. Київ, вул. Івана Мазепи (Січневого повстання), 21, корп. 8, або електронною поштою за адресою: lavra2@adsl.com.ua

Вимоги до оформлення доповідей, що подаються:

Доповіді обсягом до 5 сторінок форматом А4 (шрифт Тіmes New Roman, 14-й кегль, через півтора інтервали) повинні містити назву, прізвище, ім'я та по-батькові автора (авторів), текст. Посилання на літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією (наприклад: [2,15], де 2 - порядковий номер в списку використаних джерел, 15 - номер сторінки).

Науково-теоретична конференція «Бродівщина – край на межі Галичини й Волині»

Галузь: 

Бродівський історико-краєзнавчий музей запрошує взяти участь у ІІІ-тій науково-теоретичній краєзнавчій конференції «Бродівщина – край на межі Галичини й Волині», присвяченій 925-тій річниці з часу першої писемної згадки про Броди та 425-тій річниці надання магдебурзького права, яка відбудеться 2-3 квітня 2009 року.

Конференція покликана представити нові наукові дослідження з історії міста Броди – одного з найдавніших населених пунктів Львівщини. Передбачається також розглянути питання історії, культури та природознавства Галицько-Волинського пограниччя. Пропонується наступна тематика досліджень

1. Історія міста Броди (від найдавніших часів до сьогодення).

2. Історичні пам’ятки Бродів та Галицько-Волинського пограниччя.

3. Видатні постаті краю.

4. Краєзнавчі дослідження: суспільно-політичне життя, економіка, культура.

5. Національно-визвольні змагання на теренах краю.

6. Етнографія та фольклор.

7. Музейна справа.

8. Географія та природа краю.

9. Джерелознавство, історіографія.

Для участі у конференції необхідно надіслати до 1 лютого 2009 року, заявку на участь у конференції та тексти доповідей.

Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Круглому столі
«Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 110-річчя НТУУ „КПІ” та 45-річчя Музею історії КПІ»,

який буде проведений 17 листопада 2008 р.

в НТУУ «КПІ» на базі відділу ДПМ «Музей історії КПІ». До участі у Круглому столі запрошуються співробітники музеїв, викладачі, аспіранти, студенти – всі ті, хто займається проблемами історії України, а також розвитку музеїв ВНЗ України. За матеріалами Круглому столі планується видання збірника.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
- Вивчення історії України у вітчизняних ВНЗ в контексті Болонського процесу.
- Проблема визначення найвидатніших історичних постатей минулого і сьогодення. Галерея Великих Українців.
- Участь української молоді в процесі примирення учасників Другої світової війни в ім’я нації.
- Молодь України – спадкоємниця нації.
- Роль та значення музеїв ВНЗ у навчально-виховному процесі освітнього закладу.

Робочі мови Круглого столу – українська, англійська.
Для участі у Круглому столі потрібно до 1 жовтня 2008 р. надіслати заявку, а також рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів та аспірантів).

Підписатися на RSS - музейна справа