Львів

IІ Міжнародна науково-технічна конференція "Захист інформації і безпека інформаційних систем", 30 травня - 01 червня 2013 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ міжнародній науково-технічній конференції“Захист інформації і безпека інформаційних систем”!

Конференція відбудеться у Львові з 30 травня до 01 червня в НУ "Львівська політехніка".

До участі у конференції запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень в таких галузях:

VI Міжнародна наукова конференція "Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання", ACSN-2013

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у VI Міжнародній науковій конференції "Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання".

Конференція відбудеться у вересні 2013 року в Національному університеті "Львівська політехніка" (Україна, м.Львів).
http://acsn.ukrscience.org/uk

Секції конференції
містять, але не обмежуються нижче наведеними:

Архітектура комп’ютерних систем та мереж.
Спеціалізовані комп’ютерні системи.
Вбудовані комп’ютерні системи.
Паралельне та розподілене опрацювання інформації.
Високопродуктивні компю'терні системи.
Реконфігуровані архітектури.
Реконфігуровані прискорювачі.
Технології програмування графічних прискорювачів.
Технології високорівневого проектування.
Проектування систем на кристалі.
Системне програмування.
Технології комп’ютерних мереж.
Комунікаційні системи.
Бездротові та мобільні системи.
Бази даних і бази знань.
Комп’ютерна безпека.
Інженерія програмного забезпечення.
Опрацювання сигналів та зображень.
Комп’ютерні технології у вимірюваннях.
Бездротові сенсорні мережі.
Гарантоздатні комп’ютерні системи та мережі.
Конфігуровні системи та алгоритми.
Адаптивні системи та алгоритми.
Штучний інтелект.

Чотирнадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2013”

Галузь: 

Шановні колеги!

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у ХІV науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2013”.

Конференція відбудеться 26–29 травня 2013 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8.

Робочі мови конференції: українська,англійська

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна (http://www.lnu.edu.ua/faculty/Chem/ukr.htm) та Chemistry of Metals and Alloys (www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені за правилами для авторів, потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ГРОМАДСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «СХОДЖЕННЯ»

Запрошуємо взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «На шляху до синтезу філософії, науки та релігії» на тему «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», яка відбудеться 19–20 квітня 2013 року у Національному університеті «Львівська політехніка».

Мета конференції – окреслення перспектив погодження філософського, наукового та релігійного розуміння системної взаємодії людини і природи, місця людини у Всесвіті та її відношення до Абсолюту.

Тематика конференції:

 • Теорії полів, «тонкої матерії» та езотеричні вчення.
 • Поняття ефіру з погляду сучасної космології, філософії природи та езотеричних вчень.
 • Синергетична парадигма людини, суспільства, всесвіту.
 • Роль математичних наук у наближенні людини до абсолютного.
 • Іманентне, трансцендентне та абсолютне у системі відношень «людина-світ».
 • Міжнародна науково-практична конференцiя "Сучасна медицина: питання теорії та практики"

  Галузь: 

  Дата проведення: 14-15 грудня 2012 року

  Організатор:
  ГО "Львівська медична спільнота"

  Умови участі:
  Учасникам необхідно заповнити online-заявку на участь на офіційному сайті Львівської медичної спільноти у розділі "Заходи" і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу оргкомітету.

  Тематичні напрямки:

  1. Клінічна медицина

 • Акушерство і гінекологія
 • Ендокринологія
 • Хвороби вуха, горла і носу
 • Внутрішні хвороби
 • Кардіологія
 • Психіатрія
 • Очні хвороби
 • Педіатрія
 • Інфекційні хвороби
 • Променева терапія
 • Онкологія
 • Шкірні та венеричні хвороби
 • Нервові хвороби
 • Стоматологія
 • Травматологія та ортопедія
 • Фтізіатрія
 • Хірургія
 • Нейрохірургія
 • Дитяча хірургія
 • Анестезіологія і реаніматологія
 • Гематологія і переливання крові
 • Ревматологія
 • Трансплантологія і штучні органи
 • Урологія
 • Пульмонологія
 • Серцево-судинна хірургія
 • Наркологія
 • Гастроентерологія
 • Друга Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Конституціоналізм в Україні: ідеї, концепції, доктрини (історія і сучасність)»

  Галузь: 

  Шановні колеги!
  Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Другої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції «КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УКРАЇНІ: ІДЕЇ, КОНЦЕПЦІЇ, ДОКТРИНИ (історія і сучасність)», яку 25 грудня 2012 року організовує кафедра Історії держави і права Навчально-наукового інституту права і психології Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів).

  Тематичні напрями конференції:

 • Феномен конституціоналізму.
 • Прояви конституціоналізму в політико-правових концепціях державного устрою й сутності права доби Українського Середньовіччя та раннього Нового часу;
 • Конституційно-правові теорії першої половини ХІХ ст.;
 • Ідеї конституціоналізму в українській політико-правовій думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.;
 • Конституційно-правові акти Австрії (Австро-Угорщини), Російської імперії, а також інших держав, в складі яких перебували українські етнічні землі протягом першої половини ХХ ст.;
 • Юридична наука, вітчизняне право розуміння і державознавство як джерело ідей українського конституціоналізму;
 • Радянський конституціоналізм;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму»

  Галузь: 

  Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історико-культурні пам’ятки Прикарпаття та Карпат – важливі об’єкти в розвитку туризму», яка відбудеться у Львівському інституті економіки і туризму 21 березня 2013 р за адресою: м. Львів, вул. Менцинського, 8.

  Роботу наукової конференції планується провести у руслі теоретично-практичної тематики:

  • Історико-культурні пам’ятки та їх місце в розвитку туристичної індустрії;
  • Середньовічне чернецтво регіону та використання його спадщини в туризмі;
  • Інноваційні форми розвитку туризму у Прикарпатті та Карпатах.

  Орієнтовна програма проведення конференції

  20 березня:
  заїзд та поселення учасників конференції.

  21 березня:

  • 9. 00. – 10. 00. — реєстрація учасників;
  • 10. 00. – 11. 45. — пленарне засідання;
  • 11.45. - 12.00. – кава-брейк;
  • 12. 00. – 13. 00. — засідання секцій;
  • 13. 00. – 14. 00. — обід;
  • 14. 00. – 16. 45. — засідання секцій;
  • 16.45. – 17.00. – кава-брейк;
  • 17. 00. – 17. 30. — підведення підсумків;

  Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в технології машинобудування - 2013

  Галузь: 

  Національний університет «Львівська політехніка» 11–15 лютого 2013 року проводить Всеукраїнську науково-технічну конференцію «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в технології машинобудування» .

  Місце проведення: НУ «Львівська політехніка» та база «Звенів» – Карпати.

  Тематичні напрями конференції:

 • CAD/CAM/CAE та CALS-технологій у машинобудуванні
 • Досвід і перспективи використання автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудівному виробництві та в навчальному процесі
 • Сучасні середовища програмування як інструмент для розробки САПР
 • Економічні та організаційні аспекти впровадження САПР у виробництво та навчальний процес вищих навчальних закладів

  Останній день подання заявок на участь: 15 листопада 2012 року .

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Організаційний внесок – 600 гривень.

 • «Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»

  Галузь: 

  E-mail Оргкомитета:
  office@wcenter.org.ua
  Організатори:
  Західноукраїньска організація «Центр правничих ініціатив»
  Вартість участі, проживання та харчування:
  80

  Міжнародна науково-практична конференція
  «Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»
  м. Львів, 30 листопада – 01 грудня 2012 р.

  Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

  Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

  • теорія та історія держави та права;
  • конституційне право;
  • кримінальне право та процес;
  • цивільне право та процес;
  • господарське право та процес;
  • адміністративне та фінансове право;
  • трудове право та право соціального забезпечення;
  • міжнародне право та право ЄС;
  • порівняльне правознавство;
  • кримінально-виконавче право та кримінологія;
  • криміналістики та судова експертиза;
  • екологічне, земельне та аграрне право.

  Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

  І Міжнародний науково-педагогічний конгрес "Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті"

  Дата проведення: 15-16 листопада 2012 року
  Останній день подання матеріалів: 15 листопада 2012 року
  Організатори: Міждисциплінарна академія наук України, Науково-дослідна лабораторія міждисциплінарних досліджень,
  Кафедра "Застосування засобів спеціальних телекомунікаційних систем" ІССЗІ НТУУ "КПІ"

   Тематичні напрямки:
  1. Архітектура
  2. Біологічні науки
  3. Ветеринарні науки
  4. Військові науки
  5. Географічні науки
  6. Геолого-минералогические науки
  7. Мистецтвознавство
  8. Історичні науки
  9. Культурологія
  10. Медичні науки
  11. Педагогічні науки
  12. Політичні науки
  13. Психологічні науки
  14. Сільськогосподарські науки
  15. Соціологічні науки
  16. Технічні науки
  17. Фармацевтичні науки
  18. Фізико-математичні науки
  19. Філологічні науки
  20. Філософські науки
  21. Хімічні науки
  22. Економічні науки
  23. Юридичні науки
  24. Науки про Землю

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
  Умови участі:

   Необхідно надіслати до оргкомітету:
  1. Заявка Zayavka_Ivanov

  Сторінки

  Підписатися на RSS - Львів