юридичні науки

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі"

Запрошення

Шановні юристи! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "АКВІТАС" 23 листопада 2016 р. буде проводитись міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему:

" Інновації юридичної науки в євроінтеграційному процесі "

Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 23 листопада 2016 року включно.

Срд, 23/11/2016

Міжнародна наукова Інтернет-конференція правників «Новітні кримінально-правові дослідження – 2016»

Шановні колеги!
Кафедра кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної наукової Інтернет-конференції правників «НОВІТНІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2016», яка відбудеться 20 квітня 2016 року.

Срд, 20/04/2016

«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»

Галузь: 

E-mail Оргкомитета:
office@wcenter.org.ua
Організатори:
Західноукраїньска організація «Центр правничих ініціатив»
Вартість участі, проживання та харчування:
80

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті»
м. Львів, 30 листопада – 01 грудня 2012 р.

Мета конференції - публікація наукових результатів правничих досліджень аспірантів, студентів та молодих правників; пошук рішень з актуальних проблем сучасної правової науки, встановлення контактів між молодими вченими різних країн, обмін науковими результатами та дослідницьким досвідом.

Робота конференції проходитиме по наступним тематичним напрямкам:

• теорія та історія держави та права;
• конституційне право;
• кримінальне право та процес;
• цивільне право та процес;
• господарське право та процес;
• адміністративне та фінансове право;
• трудове право та право соціального забезпечення;
• міжнародне право та право ЄС;
• порівняльне правознавство;
• кримінально-виконавче право та кримінологія;
• криміналістики та судова експертиза;
• екологічне, земельне та аграрне право.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2011»

Галузь: 

Міжнародна наукова Інтернет-конференція молодих правників «Новітні наукові дослідження держави і права – 2011» відбудеться 22 квітня 2011 року на базі Миколаївського комплексу НУ «ОЮА» в місті Миколаєві. На конференції обговорюватиметься широкий спектр питань історії становлення, сучасний стан та перспективи розвитку українського права та оптимізації функціонування державних інституцій в умовах глобалізації. Результати діяльності наукового форуму знайдуть втілення в пропозиціях, спрямованих на вдосконалення діючого законодавства з метою його подальшої оптимізації та створення умов для динамічного розвитку юридичної науки різної галузевої належності та методики викладання юридичних дисциплін у вищих навчальних закладах України. Для участі в науковому заході запрошуються молоді науковці та фахівці в галузі права, співробітники судових і правоохоронних органів України, студенти, слухачі, курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, здобувачі, аспіранти, ад’юнкти та докторанти з метою висвітлення результатів власних наукових досліджень.

Підписатися на RSS - юридичні науки