вища освіта

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців "Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти"

Галузь: 

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців "Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти" відбудеться 3-4 грудня 2015 р. у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Напрями конференції:

Чтв, 03/12/2015

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2015)

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській заочній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених: "Ефективність підприємницької діяльності: маркетинговий аспект" (EEMA KNLU 2015), яка відбудеться 27 березня 2015 р. на базі Київського національного лінгвістичного університету.

Птн, 27/03/2015

Центральна Приймальна Комісія НТУ ХПІ

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу»

Організатори:
- Міністерство освіти і науки України
- Національна академія педагогічних наук України
- Інститут вищої освіти НАПН України
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Національний авіаційний університет
- Спілка ректорів вищих навчальних закладів України
- Національний Темпус-офіс в Україні
- Британська Рада в Україні
- Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)

Відкриття. Вступне слово
- Леонід ГУБЕРСЬКИЙ, Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
- Андрю РОЗБАШ, Радник, Голова Відділу співробітництва, Представництво Європейського Союзу в Україні
- Юрій КОРОВАЙЧЕНКО, Директор Департаменту вищої освіти, Міністерство освіти і науки України
- Василь КРЕМЕНЬ, Президент Національної академії педагогічних наук України

1-ше Пленарне засідання – Врядування та лідерство у вищій освіті
- Артур МЕТТІНГЕР, Ректор, Віденський університет прикладних наук (Австрія)
- Івлін РАГГ, Директор з політики вищої освіти, член групи Віце-канцлера, Університет Вестмінстера(Сполучене Королівство)

2-ге Пленарне засідання – Вища освіта та наука

Keywords: 

Fields: 

Locations: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища Освіта України у Контексті Інтеграції до Європейського Освітнього Простору"

Галузь: 

ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища Освіта України у Контексті Інтеграції до Європейського Освітнього Простору" відбудеться в місті Києві з 20.11.2014 по 22.11.2014.

Організатори конференції: Міністерство Освіти та Науки України Східно-Європейський Інститут Психології (Україна-Франція) Двнз «Переяслав-Хмельницький Університет ім Григорія Сковороди» Львівський Обласний Інститут Післядипломної Педагогічної Освіти Західно-Украінський Ресурсний Центр

Напрями роботи конференції:

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" 2013

Галузь: 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" запрошує Вас взяти участь у VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору"

Тематичні напрямки:
1. Болонський процес і перспективи розвитку вищої освіти в Україні, Європі та світі
2. Управління якістю освіти: досвід та інновації
3. Моніторинг якості освіти: засоби та технології
4. Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації
5. Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
6. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Останній день подання матеріалів: 16 листопада 2013 року

Умови участі:
Тексти статей, включаючи авторську довідку, а також анотацію (із зазначенням ключових слів, а також назви статті, ПІБ та авторських даних) українською, російською та англійською мовами, оформлені відповідно до вимог ВАК України, прохання надсилати на електронну адресу оргкомітету.

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Компетентнісний підхід у системі неперервної професійної освіти"

Галузь: 

Організатори:
Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
Російський державний педагогічний університет імені О.І.Герцена
Шуйський державний педагогічний університет
Забайкальський державний гуманітарно-педагогічний університет ім. М.Г. Чернишевського

Тематичні напрямки:
- філософські та методичні засади компетентнісної парадигми освіти;
- загальні тенденції модернізації вищої педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу;
- психологічні аспекти реалізації компетентнісного підходу в неперервній освіті;
- упровадження системи компетенцій як основи підготовки конкурентоздатних фахівців у вищій школі;
- формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах університетських регіональних комплексів;
- проблеми компетентнісного підходу у підготовці майбутніх учителів: фахова підготовка.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Електронною поштою матеріали доповіді та відомості про автора на адресу оргкомітету з позначкою konferencia ;

IV Міжнародна конференція «Польові практики в системі вищої професійної освіти»

Галузь: 

Організатори:

  1. Уряд Російської Федерації
  2. Санкт-Петербурзький державний університет (СПбДУ)
  3. Представництво СПбДУ в АР Крим (Україна)
  4. Геологічний факультет
  5. Бахчисарайська районна державна адміністрація (Україна)

Четверта Міжнародна конференція з польовим практикам присвячується пам'яті Володимира Анатолійовича Прозоровського - професора кафедри історичної геології СПбГУ, доктора геолого-мінералогічних наук, світлого і доброго чоловіка, який багато зробив для розвитку і зміцнення Кримської навчальної практики. Володимиру Анатолійовичу 27 червня 2012 виповнилося б 80 років.

Тематика конференції:
- Історія становлення навчальних польових практик;
- Польові практики у вузівському навчальному процесі;
- Студентські практики у розвитку природничих і гуманітарних наук;
- Методичні питання організації польових практик;
- Науковий туризм та екскурсії;
- Геологія, біологія, екологія, археологія Криму;
- Перспективи розвитку навчальних польових практик.

Всеукраїнська науково-практична конференція "Людина, природа, техніка у ХХІ столітті"

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 26 березня 2012 року

Тематичні напрямки:
- Світоглядні, науково-методичні та методологічні засади вищої освіти у ХХІ ст.
- Розвиток вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.
- Світоглядні засади формування людини ХХІ ст.
- Розвиток інтелектуальних вмінь у ХХІ ст.
- Реалії та перспективи взаємовпливу людини та природи у ХХІ ст.
- Вектори розвитку техносфери у ХХІ ст.

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі: Необхідно надіслати на поштову або електронну адресу:
- реєстраційну форму
- тези виступу

Організаційний внесок: 60 грн. (включає видання збірнику тез) + 20 грн. за пересилку збірника. Для докторів наук видання збірника тез - безкоштовне.

Оплата участі: Кошти необхідно перераховувати поштовим переказом за адресою: Зевако Ірина Володимирівна, до запитання, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003.

XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

Галузь: 

Організатор: Класичний приватний університет
Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
тел./факс: (061) 701-90-08.
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

Мета проведення: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.
Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:

Сторінки

Підписатися на RSS - вища освіта