Кам'янець-Подільський

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Украї0ні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін" 2013

Галузь: 

Запрошуємо до участі викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, слухачів магістратури,
представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Секція 1. Розвиток парадигм та теорії бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 2. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та інституційні засади впровадження МСФЗ.
Секція 3. Сучасний стан бухгалтерського термінологічного фонду, бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 4. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 5. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 6. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 7. Фінансово-кредитна системи та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

17.11.2013 р. – кінцевий термін подання тез

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України"

Галузь: 

Організатор:
Подільський державний аграрно-технічний університет
Інститут бізнесу і фінансів
Луцький національний технічний університет
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Науковий клуб "Sophus"

Тематичні напрямки:
Секція 1. Розвиток економічних теорій у подоланні світової економічної кризи та роль бухгалтерського обліку: проблематика міждисциплінарних досліджень.
Секція 2. Актуальні питання обліку окремих об’єктів та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності.
Секція 3. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту та проблеми управління витратами.
Секція 4. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку за об'єктами.
Секція 5. Інститут аудиторства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 6. Організаційно-методичні засади та інноваційні технології підготовки фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 7. Сучасні методики контролю та аналізу для обґрунтування управлінських рішень.
Секція 8. Комерційна діяльність та підприємництво в умовах ринкової економіки.

Науково-практична конференція ІСОМ-Україна "Природнича музеологія: теорія та практика"

Галузь: 

Дата проведення: 17.09.2009
Місце проведення: Україна, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський

"Природнича музеологія: теорія та практика"
Державний природознавчий музей НАН України // Міжнародна рада Музеїв – Україна // Кам’янець-Подільський національний університет // Міська рада м. Кам’янець-Подільський // Національний природний парк "Подільські Товтри"

17-18 вересня 2009 р. у м. Кам’янець- Подільський проводять науково-практичну конференцію ІСОМ-Україна "Природнича музеологія: теорія та практика".

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: показати роль і значення природничого музею на сучасному етапі розвитку суспільства.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. ICOM Україна – завдання і перспективи;

2. Наукові основи природничої музеології;

3. Еволюційна теорія у сучасному природничому музеї (до 200-річчя від народження Ч. Дарвіна);

4. Музей і суспільство;

5. Роль природничих колекцій у сучасних музеях.

Підписатися на RSS - Кам'янець-Подільський